O LEI Common Data File formats

Dane Poziomu 2: Format Parent Reference DataPula danych identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) zawiera dane Poziomu 2, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. W szczególności podmioty prawne, które posiadają lub uzyskały LEI, przesyłają sprawozdania finansowe zarówno swojemu „bezpośredniemu podmiotowi dominującemu przygotowującemu skonsolidowane sprawozdania finansowe”, jak i swojemu „ostatecznemu podmiotowi dominującemu przygotowującemu skonsolidowane sprawozdania finansowe”.

Odrębne procedury mają zastosowanie do bezpośrednich podmiotów dominujących i ostatecznych podmiotów dominujących posiadających i nieposiadających LEI.

Jeśli bezpośredni podmiot dominujący i/lub ostateczny podmiot dominujący danego podmiotu rejestrującego LEI nie ma LEI, zastosowanie mają następujące zasady: Podmiot zależny będzie zobowiązany do raportowania danych referencyjnych dotyczących swojego bezpośredniego podmiotu dominującego i ostatecznego podmiotu dominującego podmiotowi nadającemu LEI zgodnie z dokumentem zatytułowanym „Format Parent Reference Data”. W tym dokumencie zdefiniowano format techniczny, który określa sposób przechowywania danych podmiotów dominujących nieposiadających LEI oraz ich przenoszenia między podmiotami nadającymi LEI i Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Format Parent Reference Data jest oparty na istniejącej LEI Common Data File (LEI-CDF) format wersji 1.0.

GLEIF opublikowała dokument „Format Parent Reference Data” w wersji 1.0 w listopadzie 2016 r. w celach informacyjnych. W maju 2017 r. GLEIF zamieściła dodatkową aktualizację: wersję 1.1 formatu Parent Reference Data. Szczegółowy dokument specyfikacji technicznej oraz odpowiadająca mu definicja schematu XML są dostępne do pobrania na dole tej strony. Zmiany wprowadzone w wersji 1.1 w porównaniu z wersją 1.0 formatu Parent Reference Data są niewielkie i zgodne z poprzednimi wersjami. Wspomniane zmiany są wyszczególnione w części 1.7 („Uwagi dotyczące wydania”) dokumentu specyfikacji technicznej dostępnego poniżej.

Format Parent Reference Data na temat podmiotów dominujących wymaga podawania następujących elementów danych przez podmiot prawny w odniesieniu do jego bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących, które nie posiadają LEI:

  • Nazwę prawną.
  • Adres zarejestrowany.
  • Adres siedziby głównej.
  • Informacje z rejestru handlowego (o ile ma zastosowanie): identyfikacja rejestru i numeru w rejestrze dla podmiotu dominującego.

Opcjonalnie, o ile życzy sobie tego podmiot nadający LEI, dane referencyjne podmiotu dominującego mogą obejmować inne ważne elementy danych w formacie LEI-CDF.

Na etapie początkowym dane referencyjne zgłaszane przez podmiot zależny na temat jego bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących nieposiadających LEI nie będą publikowane.

W swoim dokumencie opisującym założenia polityki, zatytułowanym „Gromadzenie danych na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotów prawnych w Globalnym Systemie LEI – Faza 1” (Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1), Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) w następujący sposób odnosi się do nieposiadających LEI bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących rejestrujących LEI: Początkowo „publiczne dane referencyjne podmiotu zależnego będą podawały tylko, że istnieje jakiś podmiot dominujący, ale nie zgadza się na nadanie kodu LEI lub nie można się z nim skontaktować”. Trzy określone zasady będą obowiązywały dla danych zebranych na temat podmiotów dominujących bez LEI (metadane podmiotów dominujących):

  • „Nie będzie żadnej innej weryfikacji metadanych o podmiotach dominujących niż dokumenty już użyte do określenia powiązań, aby uniknąć nadmiernych kosztów dla Globalnego Systemu LEI w porównaniu z sytuacją, gdy podano LEI podmiotu dominującego”. Te informacje mają pomóc podmiotom nadającym LEI sprawdzać, przynajmniej raz do roku, czy podmiot dominujący nie posiada kodu LEI nieznanego jej podmiotowi zależnemu.
  • „Brak publikacji metadanych podmiotów dominujących i informacji dotyczących powiązań między podmiotami zależnymi opartych na tych metadanych może zapewnić dodatkowy czas na weryfikację, w oparciu o rzeczywiste przypadki, czy opublikowanie zaszkodziłoby Globalnemu Systemowi LEI, uwzględniając obawy, że te niższej jakości dane mogłyby zagrozić reputacji Globalnego Systemu LEI i przyjęciu LEI”.
  • Dopóki metadane dotyczące podmiotów dominujących nie zostaną opublikowane, te dane będą dostępne tylko dla członków GLEIF i LEI ROC.

Polityka LEI ROC wyjaśnia w dalszej części, że nie później niż sześć miesięcy od chwili, gdy podmioty nadające LEI rozpoczną efektywne gromadzenie danych o powiązaniach, LEI ROC „określi, czy metadane o podmiotach dominujących mogą zostać upublicznione w ramach danych referencyjnych podmiotu zależnego” lub czy wymagany będzie dodatkowy czas, aby „rozwiązać problemy związane z publikacją, z założeniem, że publikacja nastąpi najszybciej, jak to możliwe”.

Informacje dotyczące powiązań między podmiotami rejestrującymi LEI, których bezpośrednie podmioty dominujące i/lub ostateczne podmioty dominujące posiadają LEI, można znaleźć na tej dedykowanej stronie internetowej GLEIF: Dane Poziomu 2: Format Relationship Record (RR)-CDF.

Pytania dotyczące formatu Parent Reference Data prosimy kierować do leidata@gleif.org.


Odpowiednie pliki do pobrania