O LEI Common Data File formats

Format LEI-CDF: Poprzednie wersjeInformacje z wizytówek służbowych dostępne razem z danymi referencyjnymi identyfikatora podmiotu prawnego (LEI), np. oficjalną nazwą jednostki prawnej oraz adresem jej siedziby, określane są jako dane Poziomu 1. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”. LEI-Common Data File (CDF) format definiuje sposób raportowania przez podmioty nadające LEI swoich LEI i danych referencyjnych Poziomu 1.

Wersja 1.0 formatu LEI-CDF została pierwotnie opracowana przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI i udostępniona do użytku dla wszystkich podmiotów nadających LEI w sierpniu 2014 r. Następnie Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) przyjęła odpowiedzialność za utrzymywanie tego standardu i dalsze jego opracowywanie.

Wcześniejsza wersja tego formatu jest udostępniona niżej jako plik referencyjny.


Odpowiednie pliki do pobrania