Informacje o GLEIF Zarządzanie

Obserwatorzy LEI ROC


Aby możliwe było wypełnianie przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) roli nadzorującej w stosunku do Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), co najmniej dwaj członkowie tego organu występują jako obserwatorzy w zarządzie GLEIF. Członkowie LEI ROC nie są uprawnieni do głosowania podczas obrad Zarządu GLEIF.

Obecnie w zarządzie GLEIF zasiada czterech obserwatorów z LEI ROC.STANY ZJEDNOCZONE

Alan Deaton

Federalna Agencja Gwarantowania Depozytów

Alan Deaton pełni obecnie funkcję wicedyrektora w dziale ubezpieczeń i badań w amerykańskiej Federalnej Agencji Gwarantowania Depozytów (FDIC). Nadzoruje zespół, który zarządza krytycznymi danymi zebranymi od ubezpieczonych instytucji depozytowych, utrzymuje szereg systemów zarządzania danymi, które służą do analizy tych danych, a także publikuje dane do użytku publicznego.

Alan Deaton pracuje w FDIC od 1997 r. Wcześniej zajmował się zarządzaniem projektami, zarządzaniem danymi, analizami finansowymi oraz analizami ekonomicznymi.

Ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie Wake Forest z dwoma przedmiotami kierunkowymi – ekonomią i językiem niemieckim. Uzyskał też tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Maryland.

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

Jurgen A. Boyd

Financial Sector Conduct Authority w Republice Południowej Afryki 

Jurgen Boyd jest biegłym rewidentem z prawie 18-letnim doświadczeniem w zakresie regulacji usług finansowych w Financial Sector Conduct Authority, czyli organie nadzoru finansowego w Republice Południowej Afryki. Obecnie jest odpowiedzialny za nadzór w zakresie giełd, centralnych depozytów papierów wartościowych, pozagiełdowych instrumentów pochodnych oraz dostawców produktów wzorcowych i agencji ratingowych.

Przed objęciem tej roli był odpowiedzialny za nadzór nad funduszami emerytalnymi i instrumentami inwestowania zbiorowego. 

François Laurent

Europejski Bank Centralny

François Laurent pracuje w Europejskim Banku Centralnym (EBC) jako członek wyższej kadry zarządzającej w departamencie statystyki, gdzie zajmuje się m.in. standaryzacją i zarządzaniem danymi. Wcześniej piastował stanowiska kierownicze w różnych departamentach banku, głównie w obszarze IT i infrastruktury rynku.

Przed rozpoczęciem pracy w EBC François Laurent pracował jako kierownik ds. IT w różnych centralnych instytucjach bankowych (Banque de France, BIS, Europejski Instytut Walutowy).

Reprezentuje EBC w różnych instytucjach normalizacyjnych, w tym w ISO (gdzie jest również przewodniczącym Standard Advisory Group, czyli grupy doradczej ds. standardów) oraz LEI-ROC (wybrany na wiceprzewodniczącego w styczniu 2019 r.). Obecnie jest również wiceprzewodniczącym grupy roboczej w Radzie Stabilności Finansowej (FSB), której celem jest ustanowienie odpowiednich zasad zarządzania dla nowych identyfikatorów dla pozagiełdowego rynku instrumentów pochodnych.

Jest też współprzewodniczącym Grupy Frankfurckiej, czyli nieformalnego think tanku zrzeszającego przedstawicieli europejskich organów nadzoru, WE i wybranych przedstawicieli branży bankowej oraz podmiotów tworzących standardy, którego celem jest badanie i wspieranie stosowania standardów danych w sprawozdawczości finansowej i w branży finansowej.

INDIE

P. Vasudevan

Bank Rezerw Indii

P. Vasudevan, dyrektor generalny, jest obecnie kierownikiem departamentu systemów płatności i rozrachunków w Banku Rezerw Indii (RBI). Funkcja ta polega na regulowaniu, nadzorze, kształtowaniu polityk ramowych, wspieraniu innowacji oraz odgrywaniu roli katalizatora dla wielu bankowych i niebankowych operatorów systemów płatności. Kierował dużymi projektami w zakresie systemów płatności w RBI i z powodzeniem je realizował. Reprezentował RBI w grupie roboczej ds. płatności detalicznych CPSS. Ma również bogate doświadczenie w obszarze nadzoru bankowego i niebankowego, a także odnosił sukcesy jako członek kadry akademickiej szkolący pracowników bankowości detalicznej.

P. Vasudevan reprezentuje RBI w Komitecie ds. Płatności i Infrastruktury Rynkowej (CPMI) w Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), Radzie ds. Płatności SAARC oraz Grupie ds. Płatności SEACEN.

P. Vasudevan to mający ponad 25 lat doświadczenia profesjonalista, który stawia na karierę w sektorze bankowym. Jest specjalistą ds. kosztów z tytułem magistra w dziedzinie finansów oraz certyfikatami w zakresie audytu systemów informacyjnych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.