Dane LEI Zarządzanie jakością danych GLEIF

Dokumentacja pomocniczaDzięki programowi zarządzania jakością danych Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) identyfikator podmiotu prawnego LEI pozostaje standardem w biznesie najlepiej dostosowanym do dostarczania otwartych i rzetelnych danych służących do zarządzania identyfikacją. Program zarządzania jakością danych GLEIF jest oparty na jasno zdefiniowanych kryteriach jakości.

Określenie zestawu jasno zdefiniowanych kryteriów jakości zapewni przejrzysty i obiektywny punkt odniesienia do oceny poziomu jakości danych znajdujących się w Globalnym Systemie LEI. Lista wdrożonych kryteriów jakości jest dostępna tutaj.

Rekordy danych LEI są codziennie sprawdzane pod kątem określonych kryteriów jakości przy użyciu oprogramowania zaprojektowanego przez GLEIF. Dokument „Ustanowienie zasad jakości danych” (Data Quality Rule Setting) dostępny do pobrania poniżej zawiera listę kontroli przeprowadzonych w kontekście tych kryteriów jakości. Wyniki oceny jakości przedstawione w publikowanych co miesiąc przez GLEIF raportach dot. jakości danych opierają się na wynikach tych kontroli.

GLEIF udostępnia także „Słownik raportów dot. jakości danych LEI” (Data Quality Report Dictionary) (patrz niżej) odnoszący się, odpowiednio, do globalnego raportu dot. jakości danych LEI oraz raportów dot. jakości danych podmiotów nadających LEI, w którym opisane zostało zastosowanie kryteriów jakości danych w praktyce. Wszystkie zainteresowane strony mogą zapoznać się ze sposobem obliczania wyników miesięcznych raportów dot. jakości danych oraz sposobami wykonywania kalkulacji.


Odpowiednie pliki do pobrania

Plik PDF do pobrania: Ustanowienie zasad jakości danych (Wersja 3.0.0) (Data Quality Rule Setting (Version 3.0.0))

Plik Excel do pobrania: Ustanowienie zasad jakości danych (Wersja 3.0.0) (Data Quality Rule Setting (Version 3.0.0))

Plik PDF do pobrania: Słownik globalnego raportu dot. jakości danych LEI (Wersja 2.4) (Global LEI Data Quality Report Dictionary (Version 2.4))

Plik PDF do pobrania: Słownik raportów dot. jakości danych LEI (Wersja 2.1) (LEI Issuer Data Quality Report Dictionary (Version 2.1))