Dane LEI

Opracowany przez GLEIF interfejs programowania aplikacji (API) Look-up do wyszukiwania LEIOpracowany przez GLEIF interfejs programowania aplikacji (API) Look-up do wyszukiwania identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) daje deweloperom bezpośredni dostęp w czasie rzeczywistym do pełnej puli danych LEI oraz możliwość sprawdzania na żądanie zmian w określonych rekordach LEI w wygodnym, łatwym do odczytania formacie. Aplikacja opracowana przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) jest odpowiedzią na potrzeby rynkowe wielu interesariuszy LEI, w tym instytucji finansowych, organów regulacyjnych, spółek fintech i analityków starających się uwzględniać dane LEI w zautomatyzowanych procesach.

api-graphic.pl-750x641

API (interfejs www do odpowiedzi na żądania) umożliwia organizacjom szybki, konfigurowalny i zautomatyzowany dostęp do Globalnego Indeksu LEI, który zawiera wszystkie archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, w jednym wiarygodnym repozytorium centralnym. Dane dostarczają informacji na temat podmiotów prawnych identyfikowanych na podstawie kodu LEI. Ogólnodostępna pula danych LEI jest jedynym źródłem internetowym oferującym otwarte, ujednolicone, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych.

Opracowany przez GLEIF API Look-up do wyszukiwania LEI umożliwia łatwe wyszukanie w Globalnym Indeksie LEI do 200 rekordów LEI w ramach jednego zapytania. W rezultacie użytkownicy danych mogą, zamiast pobierania skonsolidowanych plików GLEIF lub ręcznego wyszukiwania poszczególnych rekordów za pomocą wyszukiwarki LEI, w szybki i sprawny sposób pozyskać informacje zawarte w konkretnych LEI za pomocą API. Zintegrowanie funkcjonalności wyszukiwania rekordów LEI z wewnętrznymi systemami korzystającymi z API obsługuje wiele różnych procesów, takich jak:

  • Poznaj swojego klienta (know-your-customer – KYC): Instytucje finansowe i inni uczestnicy rynku mogą usprawnić organizację pracy dzięki możliwości szybkiej weryfikacji informacji na podstawie indywidualnie dostosowanej listy rekordów LEI.
  • Nawiązywanie współpracy z klientami: Firmy mogą rozważyć dodatkowe wykorzystanie LEI w infrastrukturze do nawiązywania współpracy z klientami, aby uzyskać w ten sposób korzyści, jakie oferuje korzystanie z aktualnych danych referencyjnych dostępnych w Globalnym Indeksie LEI.
  • Zgodność: Organy władzy publicznej mogą w wydajny sposób sprawdzać, czy podmioty prawne spełniają wymogi prawne związane z wykorzystaniem LEI w raportowaniu, np. czy okres ważności identyfikatora danego podmiotu prawnego został należycie przedłużony.

Opracowany przez GLEIF API Look-up do wyszukiwania LEI można z łatwością zintegrować z wewnętrznymi systemami działającymi w oparciu o powszechnie obsługiwany format danych JSON. Korzystanie z API jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.