Rozwiązania LEI Grupy interesariuszy GLEIF

Grupa powiązań dostawców GLEIFGrupa powiązań dostawców Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) powstała z myślą o następujących celach:

  • Wspólnie promować Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) oraz związane z nim przypadki zastosowań.
  • Umożliwić GLEIF zrozumienie rynku i wymagania dotyczące produktów dla danych LEI dostarczanych przez GLEIF.
  • Umożliwić Grupie powiązań dostawców GLEIF wyrażanie poglądów na temat istniejących usług LEI lub zmian tych usług oraz określić rozwój dodatkowych usług LEI.
  • Zapewnić otwartą platformę, która umożliwi komunikację pomiędzy GLEIF a dostawcami poprzez organizacje reprezentatywne.
  • Zapewnić skuteczny sposób informowania o aktualizacjach Common Data File format i inne zasady Globalny System LEI.
  • Wymiana informacji i dzielenie się poglądami na temat istniejących i nadchodzących inicjatyw w sektorze publicznym lub prywatnym.

W skład Grupy powiązań dostawców GLEIF wchodzą organizacje reprezentatywne dostawców istotnych danych i technologii, zapewniających dane klientom w swoich produktach i usługach.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt info@gleif.org.

bloomberg_logobvd_logo_final_rgb_artworkswiftref-powered-by-swift-colour
ishmarkit_eps_logo_ihsm_logo_h_prf_4cpaccuity-brand-familytr_tac_h_lg_rgb_ps
ac_logosix_logogoldensource
rimes-logo-blue-cmyk

Odpowiednie pliki do pobrania