LEI hakkında Ortak Veri Dosyası Formatları
Lütfen unutmayın:

Grafikte verilen terimler ve tanımlar, indirilmek için aşağıda mevcut olan İngilizce dili Raporlama İstisnaları Formatı ile sunulmaktadır. GLEIF İngilizce dilindeki teknik dokümantasyonu çevirmemektedir; bu nedenle de bu grafiğin içeriği İngilizce dilindedir.

Düzey 2 Verisi - Raporlama İstisnaları FormatıTüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) veri havuzu, "kim kime sahip" sorusunu yanıtlayan "Düzey 2" verilerini içerir. Özellikle, LEI sahibi olan veya LEI alan tüzel kişiler, kendilerinin ‘nihai muhasebe konsolide ana şirketinin’ yanı sıra ‘doğrudan muhasebe konsolide ana şirketini’ de rapor eder.

Raporlama İstisnaları formatındaki kayıtlar, bağlı bir tüzel kişi ve bunun doğrudan veya nihai ana şirketi ile ilgilidir ve raporlama istisnasının türünü belirtir. Raporlama istisnaları şunlardır:

 • Ana şirket yoktur.
 • Alt tüzel kişilik istisnai nedenlerle raporlamayı almamayı tercih eder (aşağıya bakın).
 • Ana şirketlerin LEI'sı yoktur.

GLEIF, Kasım 2016'da "Kayıt İstisnaları Formatı" sürüm 1.0 belgesini yayımladı. GLEIF, Mayıs 2017'de bir güncelleme daha yayımladı: Kayıt İstisnaları Formatı sürüm 1.1. Ayrıntılı teknik özellik dokümanı ve ilgili XML şema tanımı, bu sayfanın altından indirilebilir. Raporlama İstisnaları Formatı sürüm 1.0'a kıyasla sürüm 1.1'de tanıtılan değişiklikler önemsizdir ve geriye dönük olarak uyumludur. Bu değişikliklerin ayrıntıları, aşağıda sunulan teknik özellik dokümanı bölüm 1.7'de (‘Sürüm Notları’) belirtilmektedir.

İndirilebilecek GLEIF Birleştirilmiş Dosyaları bir LEI kaydı hakkındaki özel bilgileri ve ilgili raporlama formatını temel alan referans verilerini içermektedir. Raporlama istisnalarının ayrıntıları Level 2 Reporting Exceptions Concatenated File dosyasında belirtilir.

Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC), "Global ROC Sistemi’nde tüzel kişilerin doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında veri toplama - Aşama 1" (Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1) başlıklı politika belgesinde, ROC belgesinin 3.3.1 sayılı bölümünde belirtilen gerekçelerle ana şirket hakkında bilgi vermeyi reddetme seçeneğini tanımlamaktadır.

Bölüm 3.3.1'de diğer konular arasında ROC'nin bir tüzel kişiliğin listenin yeterliliğinin ROC tarafından "deneyim ışığında gerektiği gibi" inceleneceğini bilerek ana şirketleriyle ilgili bilgileri sunmayı reddetmesine ilişkin olarak yalnızca aşağıdaki gerekçelere sahip olması gerektiğini düşünmektedir:

 • Kullanılan tanıma göre ana şirket yoktur: Bu, örneğin şunları içerecektir: (i) Tüzel kişi Global LEI Sistemi'nde ana şirketin tanımını karşılayan herhangi bir ara tüzel kişi olmadan gerçek kişiler tarafından kontrol edilir; (ii) Tüzel kişi, konsolide finansal açıklamaları hazırlamaya tabi olmayan tüzel kişiler tarafından kontrol edilir (Global LEI Sistemi'ndeki ana şirketlerin tanımı bakımından); (iii) Tüzel kişiyi kontrol eden bilinen hiç kimse yok (ör. çeşitlendirilmiş hissedarlık).
 • Yasal engeller bu bilgiyi sağlamayı veya yayımlamayı engeller: Bunlar arasında (i) bir yargı yetkisi bölgesindeki kanunlar veya yönetmeliklerde bulunan engeller; (ii) tüzel kişiliği veya bir sözleşmeyi yöneten maddeler gibi diğer bağlayıcı yasal taahhütler bulunur.
 • Bu bilginin açıklanması tüzel kişiye veya ilgili ana şirkete zararlı olacaktır. Bu, tüzel kişi tarafından ilana dayalı olarak benzer şartlardaki kamu kuruluşları tarafından kabul edilen nedenleri içerecektir.

Aşağıdaki şema, sağlanacak veri içeriğinin tanımları da dahil olmak üzere Raporlama İstisnaları formatının yapısını göstermektedir.

ReportingExceptionData
Header [1,1]
ContentDate The date and time as of which the data contained in the file is valid. repex:LEIDateTimeProfile A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. [1,1]
Originator The LEI of the entity that created the content of this file. repex:LEIType A Legal Entity Identifier (LEI) code, conforming to ISO 17442. [0,1]
FileContent A code describing the content of this Reporting Exceptions file. repex:FileContentEnum Codes denoting the publisher of the Reporting Exceptions file (GLEIF or LEI Issuer / LOU), the publication status (public or internal use) and the content type (full file, delta file or query response).
A value of type FileContentEnum in a file conforming to this standard SHALL be one of the following code strings:
 • LOU_FULL_PUBLISHED
 • LOU_DELTA_PUBLISHED
 • GLEIF_FULL_PUBLISHED
 • GLEIF_DELTA_PUBLISHED
 • QUERY_RESPONSE
[1,1]
DeltaStart The date and time of the baseline relative to which this file contains new or changed Reporting Exceptions. repex:LEIDateTimeProfile A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. [0,1]
RecordCount The number of Reporting Exceptions (RepEx) in the file. Must be a positive whole (integer) number, or zero (0). xs:nonNegativeInteger A positive whole number or zero (0). [1,1]
Extension This Extension element contains any additional elements required to extend the Header container element. repex:ExtensionType Data element(s) defined by the sender of the file. A description of Extension element structure and content should be provided separately. [0,1]
ReportingExceptions [1,1]
Exception [1,1]
LEI The ISO 17442 compatible identifier for the legal entity which raised this exception. repex:LEIType A Legal Entity Identifier (LEI) code, conforming to ISO 17442. [1,1]
ExceptionCategory A category of mandatory information reporting, beyond the minimum required for legal entity identification, which the legal entity declines, giving reasons and references where applicable. repex:ExceptionCategoryEnum A value of type ExceptionCategoryEnum in a file conforming to this standard SHALL be one of the following code strings:
 • DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT - The legal entity has declined to report a direct accounting consolidation parent, based on applicable accounting standards.
 • ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT - The legal entity has declined to report an ultimate accounting consolidation parent, based on applicable accounting standards.
[1,1]
ExceptionReason A single reason provided by the legal entity for declining to provide the mandatory report of a specified type of information (beyond the minimum reference data needed purely for identification of the legal entity). repex:ExceptionReasonEnum A value of type ExceptionReasonEnum in a file conforming to this standard SHALL be one of the following code strings:
 • NO_LEI
 • NATURAL_PERSONS
 • NON_CONSOLIDATING
 • NO_KNOWN_PERSON
 • LEGAL_OBSTACLES
 • BINDING_LEGAL_COMMITMENTS
 • DETRIMENT_NOT_EXCLUDED
 • DISCLOSURE_DETRIMENTAL
[1,*]
ExceptionReference References of the law, regulation or other element of the legal framework to support reason(s) provided by the legal entity for declining to provide information on its parents. repex:Tokenized500Type An element of this type has minimum length of one character and may not contain any of: the carriage return (#xD), line feed (#xA) nor tab (#x9) characters, shall not begin or end with a space (#x20) character, or a sequence of two or more adjacent space characters. [0,*]
Extension This repex:Extension element may contain any additional elements required to extend the Reporting Exception. repex:ExtensionType Data element(s) defined by the sender of the file. A description of Extension element structure and content should be provided separately. [0,1]

Raporlama İstisnaları Formatı

Raporlama İstisnaları Formatı ile ilgili sorularınızı lütfen info@gleif.org adresine gönderin.


İndirilebilir İlgili Dosyalar