LEI hakkında Ortak Veri Dosyası Formatları

Düzey 2 Verisi: Ana Şirket Referans Veri FormatıTüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) veri havuzu, "kim kime sahip" sorusunu yanıtlayan "Düzey 2" verilerini içerir. Özellikle, LEI sahibi olan veya LEI alan tüzel kişiler, kendilerinin ‘nihai muhasebe konsolide ana şirketinin’ yanı sıra ‘doğrudan muhasebe konsolide ana şirketini’ de rapor eder.

LEI sahibi olan ve olmayan doğrudan ve nihai ana şirketlere yönelik olarak farklı prosedürler uygulanmaktadır.

LEI kaydı yaptırmış bir tüzel kişiliğin doğrudan ve/veya nihai ana şirketi bir LEI'ya sahip değilse şunlar geçerlidir: Bağlı tüzel kişilik, "Ana Şirket Referans Veri Formatı" belgesi uyarınca doğrudan ve nihai ana şirketleriyle ilgili referans verilerini LEI tahsis eden kuruma bildirmekle yükümlü olacaktır. Bu belge, LEI sahibi olmayan ana şirketlerin referans verilerinin depolanacağı ve LEI tahsis eden kurumlar ile Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) arasında aktarılacağı teknik formatı tanımlamaktadır. Ana Şirket Referans Veri Formatında, mevcut LEI Ortak Veri Dosyası (LEI-CDF) formatı sürüm 1.0 'ı temel alınmıştır.

Başlangıç aşamasında bağlı tüzel kişi tarafından LEI sahibi olmayan doğrudan ve nihai ana şirketlerine dair verilen referans bilgiler halihazırda yayımlanmamaktadır. GLEIF, raporlama formatıyla ilgili ayrıntıyı yalnızca bilgi için sunmaktadır.

GLEIF, Kasım 2016'da "Ana Şirket Referans Veri Formatı" sürüm 1.0 belgesini yayımladı. GLEIF, Mayıs 2017'de bir güncelleme daha yayımladı: Ana Şirket Referans Veri Formatı sürüm 1.1. Ayrıntılı teknik özellik dokümanı ve ilgili XML şema tanımı, bu sayfanın altından indirilebilir. Ana Şirket Referans Veri Formatı sürüm 1.0'a kıyasla sürüm 1.1'de tanıtılan değişiklikler önemsizdir ve geriye dönük olarak uyumludur. Bu değişikliklerin ayrıntıları, aşağıda sunulan teknik özellik dokümanı bölüm 1.7'de (‘Sürüm Notları’) belirtilmektedir.

Ana Şirket Referans Veri Formatı için LEI'sı olmayan doğrudan veya nihai ana şirketler için tüzel kişilik tarafından sağlanan şu veri öğeleri gereklidir:

  • Yasal ad.
  • Yasa al.
  • Genel merkez adresi.
  • İşletme kaydı bilgileri (varsa): Ana şirketin kayıt ve tescil numarasını tanımlama.

LEI tahsis eden kurumun isteği doğrultusunda, ana firma referans verisiyle birlikte diğer geçerli LEI-CDF formatı veri ögelerinin sunulması gerekebilir, ancak bu isteğe bağlıdır.

Başlangıç aşamasında bağlı tüzel kişi tarafından LEI sahibi olmayan doğrudan ve nihai ana şirketlerine dair verilen referans bilgiler yayımlanmayacaktır.

LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC), "Global LEI Sistemi'ndeki tüzel kişiliklerin doğrudan veya nihai ana şirketleri hakkında veri toplama - Aşama 1" (Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1), başlıklı politika makalesinde LEI kaydı yaptırmış şirketlerin LEI sahibi olmayan doğrudan ve nihai ana şirketlerini belirtmektedir: Başlangıçta, "alt tüzel kişiliğin herkese açık referans verilerinde yalnızca bir ana şirket olduğu, ancak ana şirketin LEI almayı onaylamadığı veya ana şirketle iletişime geçilemediği belirtilecektir". LEI'sı olmayan ana şirketlerle ilgili olarak toplanan veriler (ana şirket meta verileri) için üç özel kural geçerli olacaktır.

  • “Ana şirket LEI'sının sağlandığı durumla karşılaştırıldığında, Global LEI Sistemi'nde aşırı maliyetlerden kaçınmak amacıyla, ilişkinin belirlenmesi için kullanılan belgeler dışında ana şirket üst verileri ayrıca doğrulanmayacaktır”.
  • “Ana şirket meta verilerine ve bu ana şirket meta verileri esasında bağlı tüzel kişiler ile ilişkilere ait yayın bulunmaması durumu; bu düşük kaliteli verilerin yayımlanmasının, Global LEI Sistemi'nin itibarını ve LEI'nin benimsenmesini etkileyebileceği gibi kaygılar dahil olmak üzere, Global LEI Sistemi'ni etkileyip etkilemeyeceğini gerçek vakalar temelinde gözden geçirmek üzere ek süre tanınmasını sağlayacaktır”.
  • Ana şirketlere dair üst veriler yayımlanmadığı sürece, bu veriler sadece GLEIF ve LEI ROC üyelerinin erişimine açık olacaktır.

ROC politikası, ilişki verilerinin LEI tahsis eden kurumlar tarafından etkili biçimde toplanmaya başlamasından en fazla altı ay sonra ROC'nin "ana şirket meta verilerinin alt tüzel kişiliğin referans verilerinin parçası olarak herkese açık hale getirilip getirilmeyeceğini" veya "yayımlama işleminin uygulanabilir olur olmaz gerçekleştirileceğine ilişkin beklentiyle yayımlama işlemiyle ilgili her türlü sorunu ele almak için" ek süre gerekip gerekmeyeceğini belirler.

Doğrudan ve/veya nihai ana şirketlerinin LEI'sı olan LEI kaydı yaptıran firmaların ilişki bilgileriyle ilgili bilgi için bu özel GLEIF web sitesi sayfasına bakın: Düzey 2 Verisi: İlişki Kaydı (RR)-CDF Formatı.

Ana Şirket Referans Verisi formatı ile ilgili soruları lütfen şu adrese iletin: info@gleif.org.


İndirilebilir İlgili Dosyalar