LEI hakkında Ortak Veri Dosyası Formatları
Lütfen unutmayın:

Grafikte verilen terimler ve tanımlar, indirilmek için aşağıda mevcut olan İngilizce dili Ortak Veri Dosyası (CDF) formatı ile sunulmaktadır. GLEIF İngilizce dilindeki teknik dokümantasyonu çevirmemektedir; bu nedenle de bu grafiğin içeriği İngilizce dilindedir.

Düzey 2 Verisi: İlişki Kaydı (RR) CDF FormatıTüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) veri havuzu, "kim kime sahip" sorusunu yanıtlayan "Düzey 2" verilerini içerir. Özellikle, LEI sahibi olan veya LEI alan tüzel kişiler, kendilerinin ‘nihai muhasebe konsolide ana şirketinin’ yanı sıra ‘doğrudan muhasebe konsolide ana şirketini’ de rapor eder.

LEI sahibi olan ve olmayan doğrudan ve nihai ana şirketlere yönelik olarak farklı prosedürler uygulanmaktadır.

LEI kaydı yaptırmış bir tüzel kişiliğin doğrudan ve/veya nihai ana şirketi bir LEI aldıysa şunlar geçerlidir: Bağlı tüzel kişilik sırasıyla doğrudan ve nihai ana şirketinin LEI'sını LEI tahsis eden kuruma bildirmekle yükümlü olacaktır. İlişki Kaydı CDF (RR-CDF) formatı, doğrudan veya nihai ana şirketleri LEI almış olan LEI kaydı yaptırmış şirketlerin ilişki kayıtları ile ilgilidir. Düzey 2 verilerinin, yani ilişki kayıtlarının depolanacağı ve LEI tahsis eden kurumlar, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ve tüm veri kullanıcıları arasında aktarılacağı teknik formatı tanımlar.

GLEIF Kasım 2016'da RR-CDF formatı sürüm 1.0'la ilgili bilgiler yayımladı. GLEIF, Mayıs 2017'de bir güncelleme daha yayımladı: RR-CDF formatı sürüm 1.1. Ayrıntılı teknik özellik dokümanı ve ilgili XML şema tanımı, bu sayfanın altından indirilebilir. RR- CDF formatı sürüm 1.0'a kıyasla sürüm 1.1'de tanıtılan değişiklikler önemsizdir ve geriye dönük olarak uyumludur. Bu değişikliklerin ayrıntıları, aşağıda sunulan teknik özellik dokümanı bölüm 1.7'de (‘Sürüm Notları’) belirtilmektedir.

RR-CDF formatı sırasıyla şu öğeleri içerir:

 • İlgili tüzel kişilikleri tanımlama.
 • İlişkinin türünü ve diğer özelliklerini (ör. tarihler) tanımlama.
 • İlişki kaydını yönetmekten sorumlu LEI tahsis eden kurum tarafından toplanan ilişki doğrulama ve raporlama bilgilerini gösterme.

Aşağıdaki diyagram, sağlanacak veri içeriğinin tanımları da dahil olmak üzere RR-CDF formatının yapısını göstermektedir.

RelationshipData
Header [1,1]
ContentDate The date and time as of which the data contained in the file is valid. LEIDateTimeProfile A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. [1,1]
Originator The LEI of the entity that created the content of this file. LEIType A Legal Entity Identifier (LEI) code, conforming to ISO 17442. [0,1]
FileContent A code describing the content of this relationship record file. FileContentEnum A code denoting the publisher of the relationship data file (GLEIF or LOU), the publication status (public or internal use) and the content type (full file, delta file or query response). [1,1]
DeltaStart The date and time of the baseline relative to which this file contains new or changed Relationship Records. LEIDateTimeProfile A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. [0,1]
RecordCount The number of relationship records in the file. Must be a positive whole (integer) number, or zero (0). xs:nonNegativeInteger A positive whole number or zero (0). [1,1]
Extension This Extension element may contain any additional elements required to extend the Header container element. ExtensionType Data element(s) defined by the sender of the file. A description of Extension element structure and content should be provided separately. [0,1]
Record [0,*]
Relationship [1,1]
StartNode An LEI or ISO 17442-compatible ID for the entity at the "start" of a directional relationship. NodeType An LEI or provisional (ISO 17442-compatible) technical identifier for a legal entity in the relationship, together with a code indicating the type of identifier. [1,1]
EndNode An LEI or ISO 17442-compatible ID for the entity at the "end" of a directional relationship. NodeType An LEI or provisional (ISO 17442-compatible) technical identifier for a legal entity in the relationship, together with a code indicating the type of identifier. [1,1]
RelationshipType A unique code designating the specific category of a directional relationship between two legal entities. RelationshipCategoryType A unique code designating the specific category of a directional relationship between two legal entities. [1,1]
RelationshipPeriods A collection of paired beginning and end dates relating to: the relationship itself, periods (e.g. accounting cycles) covered by documents demonstrating the relationship, or the filing date(s) of those documents. RelationshipPeriodsType A collection of paired beginning and end dates, defining a time period of a type indicated by an enumerated code: the relationship itself, periods (e.g. accounting) covered by documents demonstrating the relationship, or the filing date(s) of those documents. [0,1]
RelationshipStatus The status of the legal entities\' relationship itself: ACTIVE or INACTIVE. RelationshipStatusEnum The status of the legal entities\' relationship itself (e.g. currently active, historical only). [1,1]
RelationshipQualifiers Any additional qualitative attributes that help to categorize the relationship. RelationshipQualifiersType Additional qualitative attributes that help to categorize the relationship more specifically. [0,*]
RelationshipQuantifiers Any additional quantitative attributes that help to categorize the relationship. RelationshipQuantifiersType Additional quantitative attributes of the relationship, including units where applicable, according to a particular measurement method. [0,*]
Extension This Extension element may contain any additional elements required to extend the Header container element ExtensionType Data element(s) defined by the sender of the file. A description of Extension element structure and content should be provided separately. [0,1]
Registration [1,1]
InitialRegistrationDate A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. LEIDateTimeProfile A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. [1,1]
LastUpdateDate The date at which the information was most recently updated by the ManagingLOU LEIDateTimeProfile A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. [1,1]
RegistrationStatus The status of the legal entity\'s relationship record registration with the ManagingLOU lei:RegistrationStatusEnum A value of type RegistrationStatusEnum in a file conforming to this standard SHALL be one of the following code strings:
 • PENDING_VALIDATION - A relationship data report that has been submitted and which is being processed and validated, prior to publication
 • PUBLISHED - A relationship record that has been validated and published, and which identifies a relationship that was reported by an entity that was an operating legal entity as of the last update
 • DUPLICATE - A relationship record that has been determined to be a duplicate of the same relationship as another relationship record; the DUPLICATE status is assigned to the non-surviving record
 • LAPSED - A relationship record that has not been renewed by the NextRenewalDate
 • RETIRED - The relationship is considered to have ended, but the relationship report is kept in publication for historical audit trail purposes
 • ANNULLED - A relationship record that was marked as erroneous or invalid after it was issued
 • TRANSFERRED - A relationship record that has been transferred to a different LOU as the managing LOU
 • PENDING_TRANSFER - A relationship record that has been requested to be transferred to another LOU. The request is being processed at the sending LOU
 • PENDING_ARCHIVAL - A relationship record is about to be transferred to a different LOU, after which its registration status will revert to a non-pending status
[1,1]
NextRenewalDate The next date by which the relationship information must be renewed and re-certified by the legal entity. LEIDateTimeProfile A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. [0,1]
ManagingLOU The LEI of the LOU that is responsible for administering this relationship record. LEIType A Legal Entity Identifier (LEI) code, conforming to ISO 17442. [1,1]
ValidationSources Level of relationship validation. ValidationSourcesTypeEnum The level of relationship validation provided by the ManagingLOU. [1,1]
ValidationDocuments Type of source document(s) used for validating the relationship. ValidationDocumentsTypeEnum The type of source document(s) used by the ManagingLOU to validate the relationship. [1,1]
ValidationReference A reference to a specfic document or other source used as the basis of relationship validation for this relationship record. Tokenized500Type A free text string. [0,1]
Extension This Extension element may contain any additional elements required to extend the Header container element ExtensionType Data element(s) defined by the sender of the file. A description of Extension element structure and content should be provided separately. [0,1]
Extension [0,1]

İlişki Kaydı Ortak Veri Dosyası (RR-CDF) formatı

Durum Geçiş ve Doğrulama Kuralları (STVR), LEI Referans Verilerinin Ortak Veri Dosyası (CDF) formatlarına göre tahsis edilmesi, güncellenmesi, yönetilmesi ve yayımlanmasına ilişkin İş Kurallarını ve bunların teknik uygulamalarını açıklar. Bu belgede LEI-CDF 3.1 veya RR-CDF 2.1'e atıfta bulunulan bölümler 1 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

RR-CDF formatı ile ilgili soruları lütfen şu adrese iletin: info@gleif.org.


İndirilebilir İlgili Dosyalar