LEI Verisi GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi

Destekleyici BelgelerGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) veri kalitesi yönetim programı, LEI'nin, benzersiz tanımlama yönetimi için açık ve güvenilir veriyi sağlayacak en uygun sektör standardı olarak kalmasını sağlar. GLEIF veri kalitesi yönetim programı, açıkça tanımlanan bir dizi kalite kriterine dayanır.

Bir dizi tanımlanmış kalite kriterinin oluşturulması, Global LEI Sistemi'ndeki veri kalitesi seviyesini değerlendirmek için şeffaf ve objektif bir ölçüt oluşturur. Uygulanan kalite kriterlerine ait listeye buradan ulaşılabilir.

GLEIF tarafından geliştirilen yazılım kullanılarak LEI veri kayıtları tanımlanan kalite kriterlerine göre günlük olarak denetlenir. Aşağıdan indirilebilecek 'Veri Kalitesi Kural Ayarı' (Data Quality Rule Setting) başlıklı belge kalite kriterlerine göre yapılan denetimleri tanımlar. Aylık GLEIF veri kalitesi raporları kapsamında yansıtılan kalite değerlendirmesinin sonuçları bu denetimlerin sonuçlarına dayanır.

GLEIF aynı zamanda kullanıma sunduğu ‘Veri Kalitesi Raporu Sözlüğü’ (Data Quality Report Dictionary) (aşağıya bakınız) ile, sırasıyla, Global LEI Veri Kalitesi Raporu ve LEI Tahsis Eden Kurum Veri Kalitesi Raporlarına ilişkin veri kalitesi kriterlerinin pratikteki uygulamalarını açıklamaktadır. İlgili herhangi bir taraf, aylık veri kalite raporlarına dâhil edilen rakamların nasıl hesaplandığını ve hesaplamaların nasıl uygulandığını görebilir.


İndirilebilir İlgili Dosyalar

PDF olarak indirin: Veri Kalitesi Kural Ayarı (Versiyon 3.0.0) (Data Quality Rule Setting (Version 3.0.0))

Excel olarak indirin: Veri Kalitesi Kural Ayarı (Versiyon 3.0.0) (Data Quality Rule Setting (Version 3.0.0))

PDF olarak indirin: Global LEI Veri Kalitesi Raporu Sözlüğü (Versiyon 2.4) (Global LEI Data Quality Report Dictionary (Version 2.4))

PDF olarak indirin: LEI Tahsis Eden Kurum Veri Kalitesi Raporu Sözlüğü (Versiyon 2.1) (LEI Issuer Data Quality Report Dictionary (Version 2.1))