ITSM 707855
GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation

Kiminle iş yapılabileceği konusunda daha akıllıca, daha düşük maliyetli ve daha güvenilir kararlar verilmesini sağlıyoruz

Hizmetler Nasıl olduğunu öğrenin Bülten

Tüzel Kişi Kimlik Kodu Hizmetleri Sağlayan: GLEIF

Bankacılıkta LEI'ler ve Müşteri Yaşam Döngüsü Yönetimi - 4 Milyar Amerikan Doları ile bir Başlangıç

GLEIF adına McKinsey tarafından yürütülen araştırma, Tüzel Kişi Kimlik Kodunun (LEI'ler) daha geniş çapta kullanılmasıyla sadece yeni müşterilerin kabulünde bile global bankacılık sektörünün yıllık 2-4 Milyar Amerikan Doları tasarruf edebileceği sonucunu ortaya koymuştur. Bu, endüstrinin uygulama için 40 Milyar Amerikan Doları olan toplam yıllık harcamasında %5 ila %10 arasında tasarrufa gidilmesine işaret eder.

GLEIF e-Kitap'ını indirin
GLEIF Yıllık Raporunu Yayımladı

GLEIF geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yıllık raporunu insan ve makine tarafından okunabilir Satır İçi XBRL ve HTML biçiminde ve Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) hem yıllık rapora hem de GLEIF'in imzaya yetkili üst yöneticilerinin dijital sertifikalarına yerleştirilmiş şekilde yayımladı.

Yıllık Raporu İndirin

Her işin arkasında tek bir global kimlik

GLEIF'in Misyonu

GLEIF, dünya genelinde benzersiz bir tüzel kişi kimlik tanımlaması sağlamak üzere güvenilir hizmetler ile açık ve sağlıklı veriler sunmak amacıyla LEI tahsis eden kurumlardan oluşan bir ortaklar ağını yönetmektedir. GLEIF hizmetleri, Global LEI Sisteminin operasyonel bütünlüğünü sağlar.

Vizyonumuz

GLEIF, dünya çapındaki her işletmenin yalnızca tek bir global kimliğe sahip olması gerektiğine inanır. Bu kimlik, dijital bir kimliği içermelidir. Bir LEI'ye sahip olmak, bu hedefe ulaşmada yardımcı olacaktır. Global LEI Dizini'ninden yararlanmak; pazar katılımcılarını maliyetlerin kısılması, operasyonların kolaylaştırılıp hızlandırılması ve global pazar konusunda daha derin fikirler elde edilmesi açısından güçlendirmektedir.

Yönetim Yapısı

LEI girişimi, Yirmiler Grubu (G-20) ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) tarafından desteklenir. 2014 yılında FSB tarafından oluşturulan GLEIF, kamu malı olarak tasarlanmış tek açık ve tescilsiz tüzel kişi kimlik kodu tanımlama sistemini yönetme amacına sahip uluslarüstü ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

GLEIF Etkinlikleri ve Haberleri

GLEIF Katılımı Tarih: 2021-09-08 GLEIF, Dijital Standartlar Girişimini Desteklemek Amacıyla Uluslararası Ticaret Odasının Yeni Sektör Danışma Kuruluna Katılıyor

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Uluslararası Ticaret Odasının (ICC) Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) parçası olarak tamamen yeni Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirildi. Kuruluşu, kurulda GLEIF'in CEO'su Stephan Wolf temsil edecek.

GLEIF, üye olarak açık ticari standartların geliştirilmesi amacıyla daha fazla uluslararası ticari dijitalleşme çabasını destekleme ve bunu yapmak için temel teknolojilerden yararlanma amaçlı bir girişim olan DSI'ın büyümesini destekleyecek. GLEIF, dijital kimliğin küresel ekonomik katılım ve uygulama stratejilerinde oynayabileceği role ilişkin stratejik görüşler sağlayacak.

GLEIF CEO'su Stephan Wolf şu yorumu yapıyor: “Bu hayati küresel girişimde rol almak üzere seçilmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Hızlıca ilerleyen dijitalleşme, büyüyen dijital işletme faaliyetleri ve işlemlerinin güvenliğinin uygun biçimde sağlanması amacıyla taraflar arasında derhal ve otomatik kimlik doğrulama talebini doğuruyor. Global LEI Sisteminin sundukları tam olarak budur: Sistem, paydaşların dünya genelindeki şirketler için en önemli hukuki referans verilerine küresel pazarlarda açık, standartlaştırılmış ve ticari olarak tarafsız bir şekilde erişmelerini sağlamaktadır.”

Yeni girişim uluslararası dijitalleşme çabalarında karşılaşılan temel talepleri karşılamaya yardımcı olmak için 30 uluslararası paydaşı bir araya getiriyor. Bu paydaşlar arasında GS1, WCO, IPCSA, SWIFT, GLEIF, BIMCO, FIATA, DCSA, taşımacılık ve lojistik şirketleri, bankalar, perakendeciler ve emtia şirketleri bulunuyor.

GLEIF Blogu Tarih: 2021-09-28 Finansal Katılım Röportajları Serisinde 1 Numara - Cornerstone Advisory Plus'tan Yann Desclercs, LEI ile Afrika ekonomilerinde riski azaltma trendine karşılık verme hakkında konuşuyor

GLEIF'in Afrika'daki ticari finans açığını kapatmak için tasarlanmış dijital iş kimliği girişiminin başlatılmasından sonra, projenin kıtada ve ötesinde KOBİ'lerin daha fazla finansal katılımını sağlamada ne kadar etkili olacağıyla ilgili düşüncelerini duymak için önemli ortaklarla görüşüyoruz.