GLEIF

Global LEI Sisteminin Tarihi2008 finansal krizinin başında dünya çapındaki düzenleyiciler, pazarlar, ürünler ve bölgeler genelinde işlemleri yapan tarafları belirlemede yetersiz kaldıklarını kabul etmişlerdir. Buna istinaden, Finansal İstikrar Kurulu (FSB) ile birlikte Yirmiler Grubunu (G20) temsil eden maliye bakanları ve merkez bankası başkanları finansal işlemler yapan herhangi bir tüzel kişilik için geçerli evrensel bir Tüzel Kişi Kimlik Kodunun (LEI) geliştirilmesini savunmuştur. LEI'nin uygulaması, yetkili makamların sistemik ve ortaya çıkan riski değerlendirme, eğilimleri belirleme ve düzeltici adımları atma yeteneğini artıracaktır.

Kasım 2011 Cannes Zirvesi'nde, G20 FSB'yi global bir LEI ve destekleyici yönetim yapısı için önerilerin geliştirilmesinde liderliği üzerine almak için çağırmıştır.

Sonuç FSB önerileri müteakiben 2012'de Los Cabos zirvesinde G20 tarafından onaylanmıştır. 19 Haziran 2012'de ‘G20 Liderler Deklarasyonu’nda şu ifadeler yer almaktadır: “Kamu çıkarını temsil eden global bir yönetim çerçevesi ile finansal işlemlerin tarafları için global bir LEI sisteminin geliştirilmesine ilişkin FSB önerilerini onaylamaktayız. (...) Resmi kurumları ve pazar katılımcılarını finansal risklerin belirlenmesi ve yönetilmesinde desteklemek için LEI'nin global benimsenmesini teşvik ediyoruz."

FSB'nin önerilerini izleyerek, özel sektörle birlikte çalışan resmi kurumlar dünya genelinde finansal işlemlere katılan tüzel kişilerin tek bir biçimde tanımlanmasını LEI'lerin tahsis edilmesi yoluyla sağlayan Global LEI Sisteminin global lei sistem çerçevesini geliştirmiştir.

Kasım 2012'de, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ve FSB LEI Düzenleyici Gözetim Komitesinin (LEI ROC) Tüzüğünü onaylamıştır. LEI ROC Ocak 2013'te oluşturulmuştur.

Ocak 2014'te FSB Genel Kurulu, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) olarak yetkisiyle ilk GLEIF Yönetim Kurulu adaylarını onaylamıştır. Bu adaylar FSB tarafından LEI ROC'a önerilmiştir. GLEIF LEI'nin uygulamasını ve kullanımını desteklemek için oluşturulan bir kâr gütmeyen kuruluştur.

GLEIF Yönetim Kurulu, 26 Haziran 2014'te İsviçre Zürih'te açılış toplantısını düzenlemiştir. Müteakiben Yönetim Kurulu, GLEIF İcra Kurulu Başkanı olarak Stephan Wolf'un atandığını duyurmuştur.

FSB, LEI'nin global benimsemesinin çok sayıda "finansal istikrar hedefini" desteklediğine ve ayrıca "özel sektöre pek çok faydayı" sunduğuna vurgu yapmıştır.