GLEIF

Global LEI Sisteminin Geçmişi2008 finansal krizinin başında dünya genelnde düzenleyiciler, pazarlar, ürünler ve bölgeler genelinde işlemleri yapan tarafları belirlemede yetersiz kaldıklarını kabul etmişti. Buna istinaden, Finansal İstikrar Kurulu (FSB) ile birlikte Yirmiler Grubunu (G20) temsil eden maliye bakanları ve merkez bankası başkanları finansal işlemler yapan herhangi bir tüzel kişilik için geçerli evrensel bir Tüzel Kişi Kimlik Kodunun (LEI) geliştirilmesini savunmuştu. LEI'nin uygulaması, yetkili makamların sistemik ve ortaya çıkan riski değerlendirme, eğilimleri belirleme ve düzeltici adımları atma becerisini artıracak.

G20, Kasım 2011 Cannes Zirvesi'nde, Finansal İstikrar Kurulu'nu (FSB) global bir LEI ve destekleyici yönetim yapısı için önerilerin geliştirilmesinde liderliği üzerine almak için çağırdı.

Sonuç FSB önerileri, ardından 2012'de Los Cabos zirvesinde G20 tarafından onaylandı. 19 Haziran 2012 tarihli G20 Liderler Deklarasyonu’nda şu ifadeler yer alıyor: "Kamu yararını temsil eden global bir yönetim çerçevesi ile finansal işlemlerin tarafları için global bir LEI sisteminin geliştirilmesine ilişkin FSB önerilerini onaylıyoruz. (...) Resmi kurumları ve pazar katılımcılarını finansal risklerin belirlenmesi ve yönetilmesinde desteklemek için LEI'nin global benimsenmesini teşvik ediyoruz."

FSB'nin önerilerini izleyerek, özel sektörle birlikte çalışan resmi kurumlar dünya genelinde finansal işlemlere katılan tüzel kişilerin tek bir biçimde tanımlanmasını LEI'lerin tahsis edilmesi yoluyla sağlayan Global LEI Sisteminin global LEI sistem çerçevesini geliştirmiştir.

Kasım 2012'de, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ve FSB LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi'nin (ROC) Tüzüğü'nü onaylamıştır. LEI ROC Ocak 2013'te oluşturulmuştur.

Ocak 2014'te FSB Genel Kurulu, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) olarak yetkisiyle ilk GLEIF Yönetim Kurulu adaylarını onaylamıştır. Bu adaylar, FSB tarafından LEI ROC'a önerilmiştir. GLEIF, LEI'nin uygulamasını ve kullanımını desteklemek için oluşturulan bir kâr amacı gütmeyen kuruluştur.

GLEIF Yönetim Kurulu ilk toplantısını 26 Haziran 2014 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu daha sonra Stephan Wolf'un GLEIF İcra Kurulu Başkanı olarak atandığını duyurdu. 26 Haziran 2024'te Alexandre Kech, GLEIF CEO'luğu görevini Stephan Wolf'tan devraldı.

FSB, LEI'nin global benimsenmesinin çok sayıda "finansal istikrar hedefini" desteklediğine ve ayrıca "özel sektöre pek çok faydayı" sunduğuna vurgu yaptı.