LEI Verisi LEI Eşleme

ISIN-LEI İlişki Dosyalarını İndirinNisan 2019’da Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ve Ulusal Numaralandırma Kuruluşları Birliği (ANNA), yeni tahsis edilen Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numaraları (ISIN) ile Tüzel Kişi Kimlik Kodlarını (LEIs) birbiriyle ilişkilendiren pilot niteliğindeki ilk günlük açık kaynak ilişki dosyalarını yayımladı. ANNA, ISIN’in kayıt makamıdır.

GLEIF web sitesinde genel kullanıma açık günlük ISIN-LEI ilişki dosyaları, şu anda, erken katılan ulusal numaralandırma kuruluşları (NNA) tarafından tahsis edilen yeni ISIN’leri içermektedir. Diğer NNA’ların önümüzdeki dönemlerde programa katılması beklenmektedir. ISIN’lerin tahsisinden sorumlu toplam 116 NNA bulunmaktadır. İştirak eden NNA’lar hakkındaki bilgiler ANNA web sitesinde yayımlanmaktadır.

GLEIF ile ANNA arasındaki bu iş birliği, menkul kıymetlerin ihracını ve ihraççı kuruluşu birbirine bağlamak suretiyle riske maruz kalma şeffaflığını iyileştirmeye yardımcı olmak için oluşturuldu. Bu uygulama, firmalara, menkul kıymetlerinin bir ihraççı kuruluş ve ilgili tüzel kişisiyle bağlantılı riske maruz kalma düzeyini net bir biçimde gösteren verileri toplulaştırma olanağı sunar.

ISIN, menkul kıymetler gibi finansal araçların benzersiz tanımlaması için küresel olarak tanınmış bir standart. Wikipedia'ya göre: “Menkul kıymet, ticarete konu olan finansal bir varlıktır. Bu terim yaygın olarak herhangi bir türdeki finansal araçlar anlamına gelir, ama yasal tanımı yetki bölgesine göre değişiklik gösterir. Terim bazı yetki bölgelerinde, hisse senetleri ve sabit gelir araçları dışındaki araçları özellikle kapsamaz. Diğer yetki bölgelerinde ise, hisse senetlerine ve sabit gelir araçlarına yakın olan öz sermaye varantı gibi araçları da kapsar. Bazı ülkelerde ve dillerde ‘menkul kıymet’ terimi, günlük dilde herhangi bir finansal araç biçimini ifade etmek için yaygın biçimde kullanılmasına karşın altta yatan yasal ve düzenleyici rejimin bu kadar geniş bir tanımı olmayabilir. LEI, finansal işlemlere katılan tüzel kişilerin (örn. menkul kıymetleri tahsis edenler) açık ve benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlayan temel referans bilgilere bağlanır.


Tarih Dosya
2024-07-21 isin-lei-20240721T070126.zip
2024-07-20 isin-lei-20240720T070126.zip
2024-07-19 isin-lei-20240719T070126.zip
2024-07-18 isin-lei-20240718T070130.zip
2024-07-17 isin-lei-20240717T070126.zip
2024-07-16 isin-lei-20240716T070127.zip
2024-07-15 isin-lei-20240715T070127.zip

Uzun vadede, ISIN-LEI eşleme girişimini eski ISIN’leri de kapsayarak zenginleştirme planları bulunmaktadır.

ISIN-LEI ilişki dosyaları, ANNA tarafından tesis edilen ve GLEIF tarafından onaylanan bir eşleme süreci üzerine inşa edilmiştir. ISIN-LEI eşleme girişimini kabul eden her NNA, ANNA'ya verilen sertifikayı kullanabilir (ve kullanmalıdır).

GLEIF ve ANNA arasındaki iş birliğinin yanı sıra ISIN-LEI ilişki dosyaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu sayfanın alt kısmında indirebileceğiniz bilgi sayfasına bakın.

Ücretsiz GLEIF LEI Eşleme Sertifikasyonu hizmeti, LEI’yi kendi kimlik kodları ile eşleyen kuruluşların bunu doğru biçimde yapmaları için en gelişmiş yöntem ve/veya süreçleri kullanmalarını sağlamaktadır.


İndirilebilir İlgili Dosyalar