LEI Verisi LEI Verisine Erişim ve Kullanım

Küresel Finans Piyasalarında Şeffaflığı Artırmaya Yönelik Politika Uygunluk İşareti Girişimi

Küresel finans piyasalarında daha fazla şeffaflık ihtiyacı

Küresel ekonomi, daha önce hiç görülmemiş düzeylerde kimlikle ilgili dolandırıcılıkla mücadele ediyor. Dijital suçlardaki bu artış, küresel çapta mali hasara neden oluyor ve özellikle sınır ötesinde ve farklı yargı alanlarında faaliyet gösteren karşı taraf kuruluşlar arasındaki hayati güveni yok ediyor. Ayrıca finansal krizler, yetkililerin ve katılımcıların finansal riskleri doğru bir şekilde takip edebilmeleri için finansal işlemlerin taraflarının benzersiz bir şekilde tanımlanmasının yanı sıra tüzel kişiler arasındaki bağlantıların tanımlanmasına duyulan ihtiyacı ortaya koymuş bulunuyor.

Dolandırıcılık riskini en aza indirmeye ve şeffaflığı artırmaya yönelik yeni girişim: Politika Uygunluk İşareti

Politika Uygunluk İşareti, kullanıcılara sunulan açık, standartlaştırılmış ve yüksek kaliteli tüzel kişi referans verisinin tüzel kişiler tarafından güncel ve eksiksiz raporlaması yoluyla işlemlerde daha fazla şeffaflığı teşvik etmek ve desteklemek için cazip bir fırsattır. Bu, piyasa katılımcıları arasında şeffaflığı ve güveni en üst düzeye çıkaracaktır.

Politika Uygunluk İşaretinin Tanıtımı

Politika Uygunluk İşareti, küresel veri kullanıcılarının bireysel LEI kayıtlarının belirli Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC) politikalarına uyup uymadığını belirlemesine yönelik basit ve anlaşılır bir araçtır. "Uygun" olarak etiketlenen bir LEI, aşağıdaki kriterlerin (ilgili avantajlarla birlikte) karşılandığını gösterir:

 • LEI kaydı günceldir – LEI kaydı zamanında yenilenmiştir.
  • Küresel pazarlarda ve veriye dayalı yatırımlarda tüzel kişilerin tanımlanabilirliğini hızlandırma
  • Özellikle sınır ötesi işlemlerde güncel taraf bilgileri aracılığıyla daha kolay durum tespitine olanak sağlama
 • 2. Düzey raporlama tamamlanmıştır - Tüzel kişi, doğrudan ve nihai ana şirketlerine ilişkin verileri raporlamış veya bu verileri raporlamamak için kabul edilebilir nedenlerden birini sunmuştur.
  • Kuruluşlar arasındaki bağlantılar aracılığıyla riskleri tespit etme ve izleme yeteneğini geliştirme
  • Kullanımı kolay kurumsal şeffaflık ölçüsü

"Uygun" statüsündeki kuruluşlar, işlem verilerinin daha yakından izlenmesine olanak tanıyarak ve sahiplik yapılarında daha fazla netliği destekleyerek şeffaflığa olan sarsılmaz bağlılıklarını göstermektedir. Uygunluk durumları aynı zamanda iş ortaklarına ve diğer kuruluşlara, LEI'lerinin durum tespiti denetimlerini, katılım ve diğer karşı taraf süreçlerini güvenilir bir şekilde kolaylaştırmak için kullanılabileceğinin ve böylece onlarla iş yapmayı kolaylaştıracağının işaretini verir. Bunun aksine, "uygun değil" olarak etiketlenen bir LEI, tüzel kişinin LEI kaydını yenilemesi ve/veya güncellemesi gerektiğini gösterir.

Politika Uygunluk İşareti bir veri kalitesi göstergesi değildir. Bu bağlamda, Global LEI Sistemi Veri Kalitesi Yönetimi programını tamamlar ve bir LEI kaydının yayınlanmış dosya biçimleri ve yaşam döngüsü kuralları ile teknik uyumluluğunu değerlendirir.

Politika Uygunluk İşaretinin Avantajları

Küresel iş toplulukları, tüzel kişilerin şeffaflığa olan bağlılıklarını göstermelerini ve karşılık gelen LEI kaydı verilerinin ilişki raporlaması ile güncel ve eksiksiz olmasını sağlamalarını destekleyerek çeşitli avantajlar elde etmeye devam etmektedir:

 • Mali suçlarla mücadele - Politika Uygunluk İşareti, kritik veri setlerinin daha verimli bir şekilde paylaşılmasını ve eşleştirilmesini sağlayan doğruluğun ve eksiksizliğin artmasını teşvik ederek mali suçları tespit etmek ve bunlarla mücadele etmek için gereken gelişmiş analizi mümkün kılar.
 • Piyasa riskinin izlenmesi - Politika Uygunluk İşareti, ara bağlantıların daha kolay tespit edilmesini sağlar ve finans piyasalarındaki riskleri izlemek için gereken analizi destekler.
 • Operasyonel Süreçlerin Geliştirilmesi – Politika Uygunluk İşareti, daha zamanlı analiz de dahil olmak üzere operasyonel süreçlerle ilgili politika uyumluluğunun şeffaflığını artırır. Bu; işlem hatalarını azaltır, veri seti bağlantı, mutabakat, temizleme ve toplama maliyetlerini düşürür ve raporlama maliyetlerini azaltır.

Tüzel kişiler, LEI'lerinin Global LEI Sistemindeki ROC politikaları ile uyumlu olmasını sağlamak üzere harekete geçmeye teşvik edilmektedir. Daha da önemlisi, "uyumlu" olarak etiketlenen bir LEI, tüzel kişilerin sayısız uluslararası düzenlemeyle temel uyumluluğu sağlamaları için basit ve zarif bir yoldur.

ROC Uyumluluk İşaretine Erişim

Politika Uygunluk İşareti girişimi iki ana bileşenden oluşmaktadır. Etkileşimli gösterge panosu, dünya genelinde uyumluluk düzeylerini göstererek Global LEI Sistemindeki veri kalitesi yönetimini proaktif ve şeffaf bir şekilde destekler.

Veri kullanıcılarının kolayca Bireysel bir LEI kaydının ROC politikalarına uygun olup olmadığını belirlemeleri için bilgiler ayrıca LEI arama ayrıntıları, GLEIF Altın Kopya Dosyaları ve GLEIF API içinde yer almaktadır.

Yayınlar

Financial Action Task Force (FATF)

Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT

Bank for International Settlements (BIS) Innovation Hub

BIS concludes Project Aurora, a proof of concept based on the use of data, technology and collaboration to combat money laundering across institutions and borders

DeNederlandscheBank

dnb Analyse- Measuring Intra-bank complexity by (not) connecting the dots with LEI.

Bank of England

How the Bank of England is Driving Trust and Transparency with the LEI

The Paypers

Financial Digitalization and Its Implications for ASEAN+3 Regional Financial Stability

Federal Reserve Board

Using U.S. Business Registry Data to Corroborate Corporate

Asian Development Bank

How LEIs Benefit Cross Border Payments

European Central Bank (ECB)

OPINION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 1 February 2023 on a proposal for a regulation amending Regulations (EU) No 260/2012 and (EU) 2021/1230 as regards instant credit transfers in euro (CON/2023/4)