GLEIF

Açık VeriTüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) finansal işlemlere katılan tüzel kişilere ait açık ve tek bir tanımlamayı sağlayan ana referans bilgisine bağlanır. Referans veri, LEI ile tanımlanabilir bir tüzel kişi hakkındaki bilgileri sağlar. ‘Ortak Veri Dosyası Formatı’ LEI tahsis eden kurumların LEI'lerini ve LEI referans verilerini nasıl bildireceklerini tanımlar. Basit bir şekilde ifade edilirse, kamuya açık LEI veri havuzu finansal pazarlardaki şeffaflığı büyük oranda geliştiren global bir dizin olarak görülebilir.

Tüm LEI popülasyonuna hızlı ve kolay erişime yardımcı olmak için Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Dizinini hizmete sunmuştur. Bu dizin, tek bir yetkili, merkezi kaynakta ilgili referans verilerini içeren geçmiş ve güncel LEI kayıtlarını içerir. Global LEI Dizini açık, standartlaştırılmış ve yüksek kalitede tüzel kişi referans bilgisi sağlayan global ve çevrimiçi tek kaynaktır. İlgili herhangi bir taraf, GLEIF tarafından geliştirilen web tabanlı LEI arama aracını kullanarak GLEIF web sitesindeki LEI veri havuzunun tamamına ücretsiz olarak kolaylıkla erişebilir ve arama yapabilir.

GLEIF web sitesindeki veriler, ör. LEI'ler ve GLEIF ile LEI tahsis eden kurumlar arasındaki ilişkiyi yöneten çerçeve sözleşmeye dayalı olan Ana Anlaşma, Creative Commons (CC0) lisansı altında verilmektedir. Creative Commons, ücretsiz yasal araçlar yoluyla yaratıcılık ve bilginin paylaşımına ve kullanımına izin veren kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Ocak 2016'da GLEIF resmi olarak Uluslararası Açık Veri Anlaşmasını onaylamıştır. Anlaşma, açık veriyi "herhangi bir anda, herhangi bir yerde, herhangi bir kişi tarafından ücretsiz olarak kullanılması, yeniden kullanılması ve yeniden dağıtılması için gerekli teknik ve yasal şartlarla birlikte kullanıma sunulan dijital veri" olarak tanımlar.

Uluslararası Açık Veri Anlaşmasının en önemli hedefi, paylaşımlı açık veri ilkelerinin, standartlarının ve iyi uygulamalarının artan benimsenmesini ve uygulamasını teşvik etmek için dünya genelinde sektörler arasında daha fazla uyumu ve işbirliğini geliştirmektir.

Açık Veri Anlaşmasının tarafları "veriye erişim için ve verinin yayımlanması ve kullanımı için temel olacak altı ilke setini izlemeyi kabul etmektedir". Bu ilkeler verinin aşağıdaki niteliklere sahip olmasını şart koşar:

  1. Varsayılan olarak açık.
  2. Güncel ve kapsamlı.
  3. Erişilebilir ve kullanılabilir.
  4. Karşılaştırılabilir ve birlikte çalışılabilir.
  5. Gelişmiş yönetim ve vatandaş katılımına yönelik.
  6. Kapsayıcı geliştirme ve inovasyona yönelik.

GLEIF Açık Veri Anlaşması tam anlamıyla desteklemektedir ve şart koştuğu altı ilkeyi taahhüt etmekten dolayı gururludur.

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki kaynaklara başvurun.