LEI Verisi

LEI Verisine Erişim ve KullanımTüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI), finansal işlemlerde bulunan tüzel kişilerin net ve benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlar. LEI’nin uygulanması; herhangi bir yargı alanında bulunan yetkililerin risk değerlendirme, pazar araştırması yapma ve düzeltici adımları atma yeteneğini artırır. Bir LEI'nin kullanımı, azalan karşı taraf riski ve artan işletme verimlilikleri de dahil olmak üzere işletmeler için somut faydalar sağlar. Bu web sitesi, “kim kimdir” ve “kim kime sahip” konularına ilişkin bilgilere ücretsiz olarak, kolay ve hızlı bir kaynak sağlayan kalite güvenceli LEI veri havuzuna nasıl erişilebileceğini açıklamaktadır.

LEI ile kurumsal noktaları birleştirin: Global LEI Dizini

Bir tüzel kişinin resmi adı ve tescilli adresi gibi tüzel kişi referans verilerinde mevcut olan iş kartı bilgilerine, ‘Düzey 1’ verileri şeklinde atıfta bulunulur. Kim kimdir sorusunu yanıtlar. Buna ek olarak, LEI veri havuzu, "kim kime sahip" sorusunu yanıtlayan "Düzey 2" verilerini içerir.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Dizini'ni yayınlamıştır. Bu dizin, tek bir yetkili, merkezi kaynakta ilgili referans verilerini içeren geçmiş ve güncel LEI kayıtlarını içerir. Referans veri, LEI ile tanımlanabilir bir tüzel kişi hakkındaki bilgileri sağlar. Global LEI Dizini, açık, standartlaştırılmış ve yüksek kalitede tüzel kişi referans bilgisi sağlayan global ve online tek kaynaktır. GLEIF kamuya açık LEI veri havuzuna internet tabanlı arama aracı veya dosya indirme hizmeti gibi çeşitli yollardan erişim olanağı sunmaktadır (ayrıntılar için aşağıya bakınız). Seçilen LEI veri havuzu erişim yöntemine bağlı olarak kullanıcılar, LEI ile eşleştirilmiş diğer kimlik kodları veya zenginleştirilmiş referans verileri gibi, LEI kaydı ile ilgili ek bilgiler edinebilirler.

LEI İstatistikleri ile GLEIF, etkileşimli grafikler ve detaya inen dünya haritası yoluyla global LEI popülasyonu hakkında önemli verileri ve rakamları kullanıma sunmaktadır.

GLEIF ayrıca üç ayda bir LEI kullanımına ilişkin ana trendleri vurgulayan ve geniş kapsamlı bir LEI veri havuzu analizi sağlayan Global LEI Sistemi İş Raporu yayınlamaktadır. Raporlarda özellikle yıllık büyüme ve yenileme beklentileri incelenir, Global LEI Sistemi içerisinde faaliyet gösteren LEI tahsis eden kurumlar arasındaki rekabet seviyesi değerlendirilir ve LEI yenileme oranları ile referans verilerinin doğrulanması analiz edilir. GLEIF aynı zamanda, tüzel kişiler tarafından sağlanan doğrudan ve nihai ana şirket bilgileri hakkında istatistikler sunmaktadır.

GLEIF, LEI veri havuzunun tamamına kolay erişim sağlanmasına büyük önem verir

LEI girişiminin ana oyuncuları, yani G20 (Yirmiler Grubu), Finansal İstikrar Kurulu ve dünyadaki pek çok düzenleyici kurum, LEI’nin kamu yararı kapsamında yaygın şekilde kullanılması ihtiyacını vurgulamışlardır. Bu ise global LEI popülasyonuna kolay erişimin sağlanmasına bağlıdır.

  • İlgili herhangi bir taraf, GLEIF tarafından geliştirilmiş web tabanlı LEI arama aracını kullanarak LEI veri havuzunun tamamına ücretsiz olarak ve kayıt yaptırması gerekmeksizin erişebilir ve arama yapabilir. LEI arama aracı, kurumsal sahiplik yapılarının tanımlanması veya LEI ile eşlenmiş diğer kimlik kodlarının tespiti gibi seçenekleri de içeren, gelişmiş işlevsellik sunmaktadır.
  • GLEIF ayrıca LEI verilerinin tam setini, yani "GLEIF Birleştirilmiş Dosyalarını" dosya indirme hizmeti yoluyla kullanıma sunar. Bu dosyalar, LEI tahsis eden kurumlar tarafından yayınlanan, tüzel kişilere tahsis edilen tüm LEI'leri ve ilgili LEI referans verilerini listeleyen bireysel dosyaların içeriğini kapsar.
  • GLEIF Altın Kopya Dosyaları ve delta dosyaları, LEI’ler hakkında sıkça (günde üç defa) güncellenen bilgileri ve ilgili referans verilerini kullanmaya hazır biçimde temin etmek isteyen LEI verisi kullanıcıları için özellikle ilgi çekicidir. Delta dosyaları, LEI popülasyonunun tamamını içeren dosyaları indirmeye gerek kalmadan, yeni veya güncellenen LEI’lerin ve referans verilerinin kullanıcılar tarafından hızla belirlenmesine olanak tanıyacaktır.
  • GLEIF uygulama programlama arayüzü (API), geliştiricilerin filtreler, Düzey 1 (LEI Kaydı) Verilerine yönelik tam metin aramaları ve tek alanlı aramaları da içeren LEI Verileri arama motoru işlevlerinin tamamına erişmesini sağlıyor. Aynı zamanda, ilgili Düzey 2 (ilişki) verilerine yönelik bir aramaya bağlı olarak LEI Kayıtlarının alınmasını (varsa, Düzey 2 verisi linkleri ile birlikte) ve isimler ile adresler gibi önemli veri alanlarının "bulanık" eşleşmesini destekler.
LEI’nin çoklu kimlik platformları ile eşlenmesi: Karşılıklı kullanılabilirlik ve doğruluk kolaylaşıyor

LEI’nin diğer kimlik kodları ile eşlenmesi piyasa katılımcılarına önemli tüzel kişi kimlik kodlarına ücretsiz bağlantı ve çapraz referans olanağı tanımaktadır. Bu sayede tüzel kişi doğrulama süreci önemli oranda hızlanacak ve veri yönetim maliyetleri azalacaktır.

Şubat 2018’de GLEIF, SWIFT tarafından oluşturulan ve GLEIF tarafından onaylanan bir eşleme süreci üzerine kurulu ilk aylık açık kaynak İş Kimlik Kodu (BIC) - LEI ilişki dosyasının yayınlanması suretiyle LEI Eşleme Sertifikasyonu hizmetine öncülük eden bir işbirliğini duyurmuştu. Dosyada, bir kuruluşa tahsis edilen BIC kodu LEI ile eşlenmektedir.

Nisan 2019’da GLEIF ve Ulusal Numaralandırma Kuruluşları Birliği (ANNA), yeni tahsis edilen ISIN ve LEI’leri birbiriyle ilişkilendiren, pilot niteliğindeki ilk günlük açık kaynak Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası (ISIN) - LEI ilişki dosyalarını yayınladı.

GLEIF LEI’yi kendi kimlik kodları ile eşleyen kuruluşların bunu doğru biçimde yapmak için gelişmiş yöntem ve/veya süreçleri kullanmalarını temin etmek üzere, ücretsiz bir sertifikasyon süreci olan GLEIF LEI Eşleme Sertifikasyonu hizmetini oluşturmuştur. Müşterilerine gelişmiş fonksiyonellik sağladığı için, ilgili kimlik kodlarının LEI ile eşlenmesinden veri satıcıları ve diğer kuruluşlar büyük fayda sağlamaktadır. Paralel kimlik platformlarının karşılıklı kullanılabilirliği, veri kullanıcıları için bilginin toplanması, toplulaştırılması ve mutabakatı sürecini kolaylaştırmaktadır. Bu hizmet; uyum, düzenleyici makam raporlaması, müşteri ilişki yönetimi ve durum tespit çalışmalarını da içeren pek çok amaç açısından yararlı olabilir.

GLEIF, LEI verilerinin kalitesinin, güvenilirliğinin ve kullanılabilirliğinin daha da iyileştirilmesine odaklanıyor

GLEIF veri kalitesi yönetim programı, LEI veri havuzunun (bir LEI ile kimliği belirlenebilen tüzel kişilere dair kamuya açık bilgiler) kalitesinin izlenmesini, değerlendirilmesini ve daha da iyi duruma getirilmesini sağlar.

GLEIF tarafından kullanıma sunulan merkezileştirilmiş sorgulama olanağı, ilgili tüm taraflara LEI verilerinin güncellemelerini başlatma imkanı sunar. GLEIF kimlik sorgulama olanağı, LEI verisi kullanıcılarının LEI kayıtları arasındaki veri tutarlılığı veya ilgili referans verilerinin doğruluğu ve bütünlüğü konusundaki şüpheleri doğrulamasını sağlar. Buna, ana şirket ilişkisi bilgileri de dahildir. Ayrıca bu durum, olası çift girişleri veya LEI ile ilgili kurumsal işlemlere zamanında yanıt verilemediği durumları da gösterir.

LEI ile ilgili en son teknik gelişmelerden haberdar olun

LEI ile ilgili teknik gelişmelere yönelik güncellemeleri almak için GLEIF Teknik Güncellemeler Hakkında E-Posta Bildirimleri’ne abone olun.