GLEIF

Yönetim Yapısı
Stephan Wolf

CEO

Stephan Wolf, Temmuz 2014'te Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) Yönetim Kurulu tarafından GLEIF'in CEO'su olarak atanmıştır.

Mart 2024'ten bu yana, dijital ticaret standartlarının uyumlaştırılması, benimsenmesi ve etkinleştirilmesine yönelik küresel bir platform olan Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Dijital Standartlar Girişimi'nin Sektör Danışma Kurulu'na (IAB) liderlik etmektedir. Başkan olarak atanmadan önce, 2023 yılından başlayarak IAB'nin Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Bay Wolf, 2023 yılında Almanya Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu'na seçilmiştir. ICC, uluslararası ticaret ve yatırımı teşvik eden küresel bir ticari organizasyondur. Ticaret kuralları geliştirir, anlaşmazlık çözümü hizmetleri sunar ve ticareti destekleyen politikaları savunur. İşletmeler arası işbirliğini kolaylaştırır ve küresel piyasaya yön veren kaynaklar sağlar.

Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubu'nun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Grup, finans teknolojileri ve daha geniş anlamda finans hizmetleri sektörünü desteklemek için standartların etkili ve verimli biçimde kullanılması ve geliştirilmesi adına finans teknolojileri topluluğunu standart gereklilikleri hususunda desteklemek ve onlarla paylaşımlarda bulunmak amacıyla hareket eden, iş birliğine dayalı ilişki yaklaşımının kullanıldığı, yeni fikirlerin test edildiği bir danışma grubudur.

Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırılmıştır.

Wolf, veri operasyonları ve küresel uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik'teki geliştirme ekipleriyle 2010 yılına kadar CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, finansal hizmetler sektörüne karmaşık çözümleri hem global hem de bölgesel olarak sunabilme yeteneği ile büyük kuruluşları ve ortaklıkları kurma ve yönetme becerisine sahiptir.

Wolf gönüllü faaliyetlerinin parçası olarak, Frankfurt ve Darmstadt Üniversiteleri ile Deutsche Bank, Deutsche Börse, DZ Bank Gruppe, Finanz Informatik, IBM, T-Systems, 360 Treasury Systems ve Interactive Data Managed Solutions ortakları arasında J. W. Goethe Üniversitesi, Frankfurt am Main'da bulunan bir sektör-akademik ortaklığı olan E-Finance Lab'ın kurul üyeliğini yapmıştır.

ASIIN (Alman Akreditasyon Konseyinin akreditasyon mührünü atma hakkına sahip Almanya tescilli akreditasyon birliği) İş Enformatiği/Bilişim Sistemleri teknik komitesinde bir sektör temsilcisi olarak, pek çok Alman Üniversitesinde Uygulamalı Bilgisayar Bilimleri bölümünde lisans ve yüksek lisans programları için aday mülakatlarına yardımcı olmuştur.

Wolf, "Wirtschaftsinformatik" ve "JavaSPEKTRUM" dergilerinin eş editörlüğünü yapmıştır. İsviçre St. Gallen Üniversitesi'nde öğretim üyeliği ve BVB Bundesverband Informations- und Kommunikations-Systeme e.V.'de yazılım ürünlerine ilişkin çalışma kurulunda direktörlük yapmıştır.

Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Ofis Yönetimi

Sneha Malschok

Sr. Executive Assistant and Office Manager


Yönetim Ekibi

Annette Booth

Head of Finance

Antonia Christoforidi

Head of Audit Services and Public Affairs

Ines Gensinger

Head of Global Corporate Communications

Karla McKenna

Managing Director GLEIF Americas
Head of Standards

Anja Lechner

Head of Service Management

Zornitsa Manolova

Head of Data Quality Management and Data Science

Hiroshi Nakatake

Managing Director GLEIF Japan

Clare Rowley

Head of Business Operations

Christoph Schneider

Head of IT Development and Operations

Sven Schumacher

General Counsel

Xue Tan

Head of Business Development GLEIF Asia