LEI Verisi

Global LEI DiziniGlobal Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) Dizini, tek bir yetkili, merkezi kaynakta ilgili referans verilerini içeren geçmiş ve güncel LEI kayıtlarını içerir. Referans veri, LEI ile tanımlanabilir bir tüzel kişi hakkındaki bilgileri sağlar. Global LEI Dizini, açık, standartlaştırılmış ve yüksek kalitede tüzel kişi referans bilgisi sağlayan global ve online tek kaynaktır.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) kamuya açık LEI veri havuzuna internet tabanlı arama aracı veya dosya indirme hizmeti gibi çeşitli yollardan erişim olanağı sunmaktadır (ayrıntılar için aşağıya bakınız). Seçilen LEI veri havuzu erişim yöntemine bağlı olarak kullanıcılar, LEI ile eşleştirilmiş diğer kimlik kodları veya zenginleştirilmiş referans verileri gibi, LEI kaydı ile ilgili ek bilgiler edinebilirler.

Global LEI Dizini tüzel kişi tanımlama konusuna verimlilik, şeffaflık ve güveni getirir. LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi tarafından desteklenen dizin global olarak finansal işlemlere katılan -bu işlemleri kimin oluşturduğuna bakılmaksızın- herhangi bir tüzel kişiliği bulma potansiyeline sahip olan online tek kaynaktır. GLEIF, LEI tahsis eden kurumlarla işbirliği içerisinde yerel pazarlarla ilgili derinlemesine bilgi sunuyor ve yıllar geçtikçe doğru bilgiyi sunmaya devam edeceği konusunda güvenilirliğini sürdürüyor.

İlgili herhangi bir taraf, kayıt olması gerekmeksizin LEI veri havuzunun tamamına ücretsiz olarak erişebilir ve arama yapabilir. LEI veri havuzuna erişim için GLEIF tarafından sunulan çeşitli araçları araştırmak için web sitesinin şu özel sayfalarına göz atabilirsiniz:

Global LEI Dizini'ninden yararlanmak, maliyetlerin kısılması, operasyonların kolaylaştırılıp hızlandırılması ve global pazar konusunda daha derin fikirler elde edilmesiyle; veri tedarikçilerini, müşterileri, yazılım sağlayıcılarını, satıcıları ve finansal teknoloji firmalarını kapsayan geniş yelpazeye sahip piyasa katılımcıları yelpazesini güçlendirmektedir – daha fazlası.

LEI ile iş değeri yaratılması hakkında detaylı bilgiler McKinsey & Company ve GLEIF işbirliği ile hazırlanan 'Tüzel Kişi Kimlik Kodu: Benzersiz Karşı Taraf Kimliğinin Değeri' (The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID) başlıklı Beyaz Kitapta da sunulmaktadır.

Global LEI Dizini hakkındaki yorum veya soruları e-posta yoluyla şu adrese iletebilirsiniz: info@gleif.org.