GLEIF Yönetim

GLEIF Kurulu KomiteleriGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) Kurulu aşağıdaki Kurul Komitelerini oluşturmuştur:

 • Başkanlar Komitesi
  İlgili Kurul konularında Başkana tavsiyelerde bulunur ve Kurul gündeminin hazırlanması konusunda Başkana yardımcı olur.

 • Denetim ve Finans Komitesi
  Yıllık finansal ve operasyonel denetim planını hazırlar ve bu planı Kurula önerir.

 • İş Stratejisi Danışma Komitesi (BSAC)
  LEI için sektörler arası bağlantıları göz önünde bulundurarak LEI’nin finans sektörü, tedarik zinciri ve dijital ekonominin piyasa katılımcıları tarafından benimsenmesine yönelik GLEIF iş stratejisini ve tanıtım planlarını gözden geçirir.

 • Yönetim Komitesi
  GLEIF’in uygun yönetimini ve onun Yazılı Kanunlar ve Yönetmeliklere uyumunu sağlamaları için Başkan ve Kurula tavsiyelerde bulunur.

 • Risk Kurulu
  GLEIF’in (ve Global LEI Sisteminin) potansiyel risklerini gözden geçirir, izler ve risk azaltma önlemleri hakkında tavsiyelerde bulunur.