GLEIF Yönetim

GLEIF Kurulu KomiteleriGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) Kurulu aşağıdaki Kurul Komitelerini oluşturmuştur:

 • Başkanlar Komitesi (CoC)
  İlgili Kurul konularında Başkana tavsiyelerde bulunur ve Kurul gündeminin hazırlanması konusunda Başkana yardımcı olur.

 • Denetim, Finans ve Risk Komitesi (AFRC)
  Yıllık finansal ve operasyonel denetim planını hazırlar ve bu planı Kurula önerir. GLEIF’in (ve Küresel LEI Sisteminin) potansiyel risklerini gözden geçirir, izler ve risk azaltma önlemleri hakkında tavsiyelerde bulunur.

 • Strateji Komitesi (SC)
  LEI için sektörler arası bağlantıları göz önünde bulundurarak LEI’nin finans sektörü, tedarik zinciri ve dijital ekonominin piyasa katılımcıları tarafından benimsenmesine yönelik GLEIF iş stratejisini ve tanıtım planlarını gözden geçirir.

 • Yönetim Komitesi (GC)
  GLEIF’in uygun yönetimini ve onun Yazılı Kanunlar ve Yönetmeliklere uyumunu sağlamaları için Başkan ve Kurula tavsiyelerde bulunur.