Çözümler

Daha İyi Bilgi, Daha İyi TicaretTeknoloji, çalışma yöntemlerimizde yeni bir çığır açtı. Bunun bir parçası olarak, pek çok manuel sürecin otomatik ve dijital hale gelmesi zamandan ve maliyetten önemli tasarruflara yol açtı. Ancak bu değişikliklere karşın, pek çok kuruluş tüzel kişi kimliğinin belirlenmesi konusunda manuel yöntemler kullanmayı sürdürmektedir. Ortak ve global kimlik tanımlayıcı olarak Tüzel Kişi Kimlik Kodunun (LEI) kullanılması, çok sayıda sektöre, ticari faaliyete ve fonksiyona yayılan, geniş çaplı kullanım avantajları getirmektedir.

LEI önemli referans bilgilere bağlanarak, finansal işlemlere katılan tüzel kişilerin net ve benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlar. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) açık, standartlaştırılmış ve yüksek kalitede tüzel kişi referans bilgisi sağlayan global ve çevrimiçi tek kaynak olan Global LEI Dizinini kullanıma sunar. Her LEI, ‘kim kimdir’ ve ‘kim kime sahip’ sorularına cevap vermek üzere bir tüzel kişinin sahiplik yapısı hakkında bilgiler içerir.

Bir LEI alın ve işinize yaramasını sağlayın: Özel sektör fırsatı

Dünyanın dört bir yanındaki firmalar halihazırda, finans piyasasına katılanların tanımlanması ve verilerin birleştirilebilmesi için anahtar işlevi görecek ortak bir tüzel kişi kimliği belirleme sistemi geliştirmek ve bunu hayata geçirmek için çabalamaktadır. Tüzel kişi kimliğinin belirlenmesi zaman alan, masraflı ve zorlu bir iş olabilir. Birçok kuruluş; mevcut ya da müstakbel müşteriler, iş ortakları ve karşı taraflar hakkında güncel referans verilerinin derlenip düzenlendiği tek bir veri tabanına sahip değildir. İlgili verilerin toplanması ve idamesi, piyasa genelinde mükerrer çaba harcanmasını, başka alanlarda daha verimli olarak kullanılabilecek kaynakların bağlanmasını gerektirmektedir. Tüzel kişi referans verileri bugüne kadar şirkete özel, istiflenmiş ve standart dışı durumdaydı.

O zaman çözüm nedir?

Global LEI Dizini; maliyetlerin kısılması, operasyonların kolaylaştırılıp hızlandırılması ve global pazar konusunda daha derin içgörü elde edilmesi açısından, sektöre bakılmaksızın, tüm kuruluşları güçlendirmektedir. Kurumsal müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları LEI ile benzersiz, kolay ve hızlı bir biçimde tanımlanabilmekte, bu ise kuruluşlara masrafların azaltılması ve yeni iş imkanları yaratılması şeklinde geri dönmektedir. LEI veri havuzuna erişilmesi ve bunun kullanılması; risk yönetimi, uyum ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi alanlarda çok sayıda uygulamayı desteklemektedir.

Global LEI Dizininin iş dünyasının geneline sunduğu avantajlar, LEI’nin benimsenme oranıyla orantılı olarak büyümektedir. Dolayısıyla, dünyanın her yerindeki işletmelere GLEIF’in mesajı: Bir LEI alın ve işinize yaramasını sağlayın.

LEI ile nasıl iş değeri yaratılabileceği hakkında daha fazla bilgi için şu kaynaklara göz atabilirsiniz:

  • Yeni güncelleme – McKinsey & Company ve GLEIF: LEI’lerin bankacılıkta müşteri yaşam döngüsü yönetimini dönüştürme gücü: 4 Milyar ABD Doları değerinde bir başlangıç. (New update – McKinsey & Company and GLEIF: The power of LEIs to transform client lifecycle management in banking: A U.S.$4 billion beginning.) Bu e-kitapta, bankaların genişletilmiş LEI kullanımından elde edebileceği faydaları inceleyen ortak GLEIF ve McKinsey çalışmasının bulguları incelenmektedir. LEI'nin global bankacılık sektöründe daha geniş çapta kullanımıyla sadece yeni müşterilerin kabulünde bile sektörün yıllık 2-4 Milyar Amerikan Doları tasarruf etmesi sağlanabilir. Bu, sektörün uygulama için 40 Milyar Amerikan Doları olan toplam yıllık harcamasında %5 ila %10 arasında tasarrufa gidilmesine işaret eder. Bankaların tüm iş hatlarında LEI’lerin kullanımını genişletmesi halinde ortaya çıkan verimliliğin önemli maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacağı sonucuna varılır.

  • McKinsey & Company ve GLEIF beyaz kitabı: Tüzel Kişi Kimlik Kodu – Benzersiz Karşı Taraf Kimliğinin Değeri (McKinsey & Company and GLEIF white paper: The Legal Entity Identifier – The Value of the Unique Counterparty ID). Beyaz kitapta, LEI’nin daha yaygın ve global olarak benimsenmesinin, yatırım bankacılığı sektöründe 150 milyon ABD dolarının üzerinde ve banka garantilerinin verilmesinde bankalar için 500 milyon ABD dolarına kadar yıllık tasarruf sağlayabileceği tahmin edilmektedir. LEI kullanımı sayesinde yatırım bankacılığında elde edilecek yıllık tasarruf, müşteri kabulünde ve ticari işlemlerde toplam işletme maliyetinin en az %10’unu kapsayacaktır.

  • GLEIF araştırma raporu: Tüzel Kişi Kimliğinin Belirlenmesinde Yeni Bir Gelecek (GLEIF research report: A New Future for Legal Entity Identification). Raporda, müşterini tanı (KYC) durum tespitini de içeren, finansal hizmetlerde tüzel kişi kimliğinin belirlenmesine ilişkin GLEIF araştırmasının sonuçları özetlenmektedir. Aynı zamanda rapor, dağınık bilgiler yerine LEI’nin yaygın olarak benimsenmesi esasında global kabul gören bir yaklaşım kullanılmasının iş dünyasındaki işlemlerdeki karmaşıklığı ortadan kaldıracağı ve finans hizmeti firmalarına ölçülebilir değer kazandıracağını da göstermektedir.

Daha fazla şeffaflık: Düzenleyici Kurumların LEI Kullanımı

LEI’nin global finans piyasalarında şeffaflığı nasıl artırdığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili web sayfamıza göz atabilirsiniz: ‘Düzenleyici Kurumların LEI Kullanımı’.

Her yetki bölgesinde, hükümet-şirket ilişkisinin bulunduğu her yerde LEI’yi esas alan standartlaştırılmış bir tüzel kişi kimliği belirleme sistemine geçilmesi faydalı olabilir. Bu doğrultuda, GLEIF ve ABD merkezli Data Foundation, LEI’nin ABD federal kurumları tarafından kullanılmasının tüzel kişi kimliğinin belirlenmesini nasıl kolaylaştıracağını ve finansal piyasaların içinde ve ötesinde nasıl fayda sağlayabileceğini araştırmak üzere güç birliğine gitmiştir. Daha fazla bilgi için şu rapora göz atabilirsiniz: ‘ABD Federal Hükümeti için Kapsamlı Tüzel Kişi Kimliği Belirleme Planlaması (Envisioning Comprehensive Entity Identification for the U.S. Federal Government)’.

Bağlantıda kalın: GLEIF paydaş grupları

Sistemin kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda gelişmesini temin etmek üzere GLEIF, özel GLEIF paydaş grupları aracılığıyla endüstri sektörlerinin geniş kesimlerinden temsilcilerin yanı sıra dünyanın her yerinden kamu makamları ile düzenli diyalog kurmaktadır.