Çözümler

GLEIF e-Kitap: Bankacılıkta LEI'ler ve Müşteri Yaşam Döngüsü Yönetimi - 4 Milyar Amerikan Doları ile bir BaşlangıçGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) adına McKinsey tarafından yürütülen araştırma*, Tüzel Kişi Kimlik Kodunun (LEIs) daha geniş çapta kullanılmasıyla sadece yeni müşterilerin kabulünde bile global bankacılık sektörünün yıllık 2-4 Milyar Amerikan Doları tasarruf edebileceği sonucunu ortaya koymuştur. Bu, endüstrinin uygulama için 40 Milyar Amerikan Doları olan toplam yıllık harcamasında %5 ila %10 arasında tasarrufa gidilmesine işaret eder.

Yeni müşterilerin kabul edilmesi, LEI'nin verimlilik üretme potansiyeline sahip olduğu birçok bankacılık faaliyetinden sadece bir tanesidir. Bu veri ise sadece bir başlangıç. Bu nedenle GLEIF, LEI kullanımının ölçeklendirilmesinin yakın ve orta vadede önemli ve ölçülebilir bir değer oluşturabileceği, karşı taraf kimliğinin tanımlanması ve doğrulanması işlemlerine dayalı birçok sektör içinden bankacılığı temel global sektör olarak tanımlamıştır.

Dünya genelindeki bankalar, LEI'nin kullanımını sermaye piyasalarındaki düzenleme raporlarının ötesinde ticaret finansmanı, kurumsal bankacılık ve ödemeler gibi diğer bankacılık hatlarına genişletebilirse ortaya çıkan verimlilik önemli maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacaktır.

Müşteri yaşam döngüsü yönetimi (CLM) tek kullanımlık bir durum olarak ele alındığında LEI'ler, müşteri kabulü, ticari işlem, uyum raporu ve risk izleme gibi farklı yaşam döngüsü aşamaları boyunca kurum tanımlamayı önemli ölçüde kolaylaştırabilir. Bu e-Kitap, müşteri tanımlaması ve doğrulaması yapılırken belli kullanım durumları ile bankalar tarafından deneyimlenen sorunlar bağlamında GLEIF'in ve McKinsey'nin ortak bir çalışmasının sonuçlarını incelemektedir.

Gelir elde etme süresinin azalması, müşteriyi elde tutmanın iyileştirilmesi ile daha iyi ve daha etkili müşteri deneyimi sağlanması dahil olmak üzere genişletilmiş LEI kullanımıyla bankaların gerçekleştirebilecekleri diğer yararlara kısa bir bakış sağlar.

e-Kitap'ı bir PDF görüntüleyicide açmak için lütfen buraya tıklayın.

* Kaynak: McKinsey Cost per Trade Survey, Thomson Reuters "KYC Compliance: The Rising Challenge for Financial Institutions" raporu, GLEIS 2.0 müşteri görüşleri ve uzman görüşmeleri (McKinsey Cost per Trade Survey, Thomson Reuters: "KYC Compliance: The Rising Challenge for Financial Institutions" report, GLEIS 2.0 voice of customer and expert interviews). McKinsey, beşten fazla sektörden piyasa katılımcılarını, güncel LEI kaydı yaptıranları ve kullanıcılarını, Yerel İşletim Birimlerini, düzenleyicileri ve potansiyel Global LEI Sistemi ortaklarını da kapsayan 70'ten fazla paydaşın görüşmelerinin dahil olduğu bir müşteri sesi alıştırması yürüttü.


İndirilebilir İlgili Dosyalar

PDF olarak indirin: GLEIF e-Kitap - Bankacılıkta LEI'ler ve Müşteri Yaşam Döngüsü Yönetimi - 4 Milyar Amerikan Doları ile bir Başlangıç (GLEIF eBook - LEIs and Client Lifecycle Management in Banking: a U.S.$4 Billion Beginning)