Çözümler

Doğrulama Aracıları

Kuruluşların Global LEI Sistemi kapsamında Doğrulama Aracısı olmayı düşünmesi için çok sayıda neden vardır:

 • Müşteri kabulü ve yenileme güncellemeleri sırasında daha hızlı ve verimli müşteri deneyimi sunun.
 • Daha yüksek tutarlılık sunarak ve maliyetleri düşürerek dahili veri yönetimi süreçlerini geliştirin.
 • Dijital dönüşümü hızlandırın.
 • Müşteriye değer katacak ve pazarda öne çıkılmasını sağlayacak fırsatlardan faydalanın.
 • Düzenleme zorunluluklarının bir adım önünde olun ve LEI'yi şu anda küresel olarak önerilen iyi uygulamaların bir parçası olarak dahil edin.

Doğrulama Aracısı rolü; finans kurumlarının ve kimlik doğrulama/onaylama işlemleriyle ilgili olan diğer kuruluşların akredite LEI Tahsis Eden Kurumlar ile iş birliği yaparak müşterileri için LEI edinmelerini ve sürdürmelerini sağlar. Doğrulama Aracıları bunu Müşterini Tanı (KYC) sürecindeki olağan müşteri tanımlama prosedürleri, müşteri kabulü veya standart müşteri yenileme güncelleme süreçlerinden faydalanarak gerçekleştirir.

Bu rol, bir kuruluşun müşteri kabulü ve LEI tahsisi süreçlerinin tekrarlanmasını ortadan kaldırmak ve bunun sonucunda hem Doğrulama Aracısı hem de müşterileri için daha verimli bir LEI tahsis süreciyle sağlanan daha basit, daha hızlı ve daha uygun bir deneyim sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Nasıl Çalışır

Doğrulama Aracı rolünün genel amacı, LEI tahsis sürecini basitleştirmek ve bu şekilde tüzel varlıklara, LEI Tahsis Eden Kurumlara ve müşteri olarak tüzel varlıklara hizmet eden finans kurumlarına birçok avantaj sağlamaktır.

Görüşler

"Kurumsal ve tüzel kişilik doğrulama ve onaylama, birçok finansal hizmet sağlayıcı için önemli bir zorluk olmaya devam ediyor. GLEIF ve Doğrulama Aracısı çerçevesi ile ortaklık kurarak kapsamlı uyum sağlamak, tüzel kişiliklerin küresel ticaret ve finansal karşı taraflar olarak meşruiyetini temin etmek ve resmi bankacılık dışında kalan birçok kişiye temel finansal hizmetleri sunma konusunda kuruluşlara daha fazla yardımcı olmak için LEI'lerin daha fazla benimsenmesini sağlamayı amaçlıyoruz."

Amit Sharma, FinClusive CEO

"Dünya çapında tanınan evrensel bir tanımlayıcı sağlayarak Hintli KOBİ'lere iki şekilde yardımcı olmayı amaçlıyoruz: Hindistan'daki LEI zorunluluklarına uymak ve küresel pazara erişim."

Mohan Ramaswamy, Co-Founder & CEO of Rubix

"Bir Doğrulama Aracısı olarak LEI verilerini, VASP tanımlamasını büyük ölçüde hızlandırmak ve karşı taraf tanımlamasını kolaylaştırmak için kullanabiliriz, aynı zamanda müşterilerimizi gelecek düzenlemelere erken uyum sağlama konusunda destekleyebiliriz."

Shih Chia, CEO and Chief Risk Officer at VerifyVASP

"Dinamik dijital ortamda güvenilir bir işletme kimliği son derece önemlidir. CFCA, bir LEI doğrulama aracısı olarak dijital güveni genişletir, çeşitli müşterilere güç verir ve dijital dönüşümlerini hızlandırır. Kuruluşlar, LEI'ye dayanan, evrensel olarak tanınan bir dijital kimlikten yararlanarak küresel pazara kapsayıcı bir şekilde ve güvenle katılırlar. CFCA, dijital dünyada güveni yeniden tanımlamak için LEI ekosisteminin dönüştürücü gücüne inanır." 

Yanzhao Zhang, Project Manager and Senior Strategic Analyst of CFCA

"Kuruluşlar arasındaki bağları güçlendiren şeffaflığı oluşturma konusunda LEI'nin değerinin farkındayız. Doğrulama Aracısı olarak onayımız, müşteri yaşam döngüsü yönetimine yaklaşımımızı basitleştirmemize, müşteri deneyimimizi geliştirmemize olanak tanır ve kurumsal müşterilerimiz için yeni katma değerli hizmetler oluşturmaya yönelik benzersiz güçte bir temel sağlar."

Paul Mifsud, Managing Director of Sparkasse Bank Malta plc

"Bir Doğrulama Aracısı olarak, LEI tahsis sürecini kolaylaştırıp katılım süresini kısaltırken, tüzel kişileri LEI tarafından sağlanan önemli fırsatlara katmak ve eğitmek için yirmi yılı aşkın yerel uzmanlıktan yararlanmaya kararlıyız. Bu, sistemik risklerin azaltılmasında çok önemli bir rol oynayacak ve aynı zamanda Hindistan pazarında ve ötesinde dijital dönüşüm vaadinin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak."

Seema Kumar, Director of MNS Credit

Avantajlar

Kazançlı bir müşteri yaşam döngüsü elde edin

Faydaları...

Satış tarafındaki kurumlara yönelik faydaları

 • Bir eklenti hizmeti sayesinde artan müşteri memnuniyeti
 • Tüzel kişi müşteriler için kabul süresinin kısaltılması
 • Sıfırlanma döngüsü sırasında daha verimli yenilenme
 • Geciken müşteri kabullerinde potansiyel sözleşme ücretlerinden kaçınma
 • Sürekli düzenleyici uyumu
 • Geliştirilmiş dahili veri yönetimi süreçleri ve standartlaştırılmış tüzel kişi referans verilerinde daha yüksek tutarlılık
 • Ortaya çıkan verimlilikler sayesinde maliyetlerde düşüş
 • Hızlandırılmış dijital dönüşüm

Satın alım tarafındaki kurumlar için faydalar

 • Özel fonların oluşturulma anında benzersiz kimlik tanımlama
 • Bir fon yapısının tüm taraflarının (vakıf yöneticisi, danışman, yardımcı danışman, saklayıcı vb.) benzersiz tanımlanması
 • Finansal araçları tahsis eden kurumlar için güncel ve benzersiz kimlik tanımlama
 • LEI kullanan yöneticiler ve fon saklayıcı ile verimli bağlantı
 • Satış tarafındaki bankalarla verimli ve sorunsuz etkileşim
 • Geciken müşteri kabullerinde potansiyel sözleşme ücretlerinden kaçınma
 • Sürekli düzenleyici uyumu
 • Geliştirilmiş dahili veri yönetimi süreçleri ve standartlaştırılmış tüzel kişi referans verilerinde daha yüksek tutarlılık
 • Ortaya çıkan verimlilikler sayesinde maliyetlerde düşüş
 • Hızlandırılmış dijital dönüşüm

KYC hizmet sağlayıcılarına ve veri tedarikçilerine yönelik faydalar

 • LEI'yi kullanan daha fazla kurumun dikkatini çekin
 • Daha kolay ve daha hızlı iletişim kurun
 • Müşteri hizmetini geliştirin
 • Tüzel kişi müşteriler için müşteri kabul etme araçlarında tek bir tanımlayıcı sağlayın
 • Diğer hizmet sağlayıcıları arasında bir sektör liderine dönüşün
 • LEI Tahsis Eden Kurum için mevcut veri hizmetlerini genişletin
 • Müşterilerin kabul edilme süresini kısaltın
 • Geliştirilmiş dahili veri yönetimi süreçleri ve standartlaştırılmış tüzel kişi referans verisinde daha yüksek tutarlılık
 • Çevresel, sosyal ve yönetim odaklı (ESG) veri toplama gibi gelişmekte olan alanlar için daha fazla verimlilik

Çok Uluslu Şirketlere Yönelik Faydalar (tüzel kişi müşteriler)

 • Veri odaklı bir yol izleyin ve şirket mali işler sorumlusunun iş akışını kolaylaştırın:

  • Mali işler departmanları genelinde süreçleri basitleştirin, güvenli hale getirin ve dijitalleştirin
  • Şirketin bağlı kuruluşları hakkında daha fazla hassasiyet, iç ödemeler için kaynakların daha iyi planlanmasıyla sonuçlanır
  • Daha kolay ve daha hızlı müşteri kabul süreci
  • Bankayla daha iyi ve daha basitleştirilmiş ilişki
 • Kuruluşunuzu kağıtsız ticaret, sınır ötesi ödemeler ve ticari belgelerin dijitalleştirilmesi açısından geleceğe hazır hale getirin.

 • Şirketinizin LEI özelliğini dijital sertifikalarda kullanın ve ödemeleri (düzenleyici dosyalama, sözleşme imzalama vb.) dijital olarak gerçekleştirin.

 • LEI'yi temel alarak kurumsal bir cüzdan oluşturun ve şirket adına kimin neyi yaptığına dair daha iyi bir görüş elde edin.

 • Olası düzenleyici cezalardan kaçının.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Faydalar (tüzel kişi müşteriler)

 • Sınır ötesi ödemelere, kredi olanaklarına ve tedarik zincirlerine kimlik kısıtlamaları olmadan erişin
 • Finans ve bağlantılı bankacılık ilişkilerine erişiminizi artırın
 • E-platformlardaki görünürlüğünüzü artırın
 • Dijital dönüşümü hızlandırın

LEI Tahsis Eden Kurumlara Yönelik Faydalar

 • Erken harekete geçin ve yetki alanlarınızda lider olun
 • Ölçek ekonomileriyle yönetiminiz altında LEI hacmini yükseltin.
 • Düzenleyicilerde daha iyi bir görünürlük sağlayın.
 • Doğrulama ve onaylama maliyetlerini düşürün.
 • Tüzel kişi verilerinin doğrulanmasında süreçlerin tekrarlanmasını ortadan kaldırın
 • Farklı sektörlerde yönetiminiz altındaki LEI'lerin payını artırın ve ağınızı genişletin.

Yayınlar

GLEIF

GLEIF E-kitabı: Doğrulama Aracısı Deneme Sürecine Yakından Bakış

GLEIF

LEI: Gelişmekte Olan Ekonomilerde Finansal Tabana Yayılmayı Sağlamanın Anahtarı

GLEIF

GLEIF Araştırması: Yeni Müşteri Kabulünde Karşılaşılan Güçlükler

McKinsey & Company and GLEIF

Tüzel Kişi Kimlik Kodu: Benzersiz Karşı Taraf Kimliğinin Değeri

McKinsey & Company and GLEIF

LEI'lerin bankacılıkta müşteri yaşam döngüsü yönetimini dönüştürme gücü: 4 milyar Amerikan Doları ile bir başlangıç