LEI

Bir LEI edinin: LEI Tahsis Eden Kurumları BulunTüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) almak kolaydır. Aşağıdaki tabloda belirtilen LEI tahsis eden kurumlar listesinden tercih ettiğiniz iş ortağınız ile irtibata geçmeniz yeterlidir.

LEI tahsis eden kurumların rolü

LEI Tahsis Eden Kurumlar – aynı zamanda Yerel İşletim Birimleri (LOU’lar) olarak da bilinir – kayıt, yenileme ve diğer hizmetleri sunmakla birlikte LEI talep eden tüzel kişiler için birincil ara birim olarak görev yaparlar. Sadece Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) tarafından akredite edilmiş kurumlar LEI tahsis etme yetkisine sahiptir. Akreditasyon GLEIF’in Global LEI Sistemi içerisinde LEI Tahsis Eden Kurum olarak faaliyet göstermek isteyen kuruluşların uygunluğunu değerlendirme sürecidir.

GLEIF akreditasyonu yoluyla Global LEI Sisteminin bir üyesi olmak, veri kalitesine ve müşteri hizmetine bağlılığın global düzeyde saygın bir gösterimidir. GLEIF, LEI popülasyonunda bulunan bilgi zenginliğinden faydalanması için piyasa katılımcılarını yetkilendirerek LEI verilerinin kalitesi, güvenilirliği ve kullanılabilirliğini daha da kullanıma uygun bir hale getirmeye odaklanır. GLEIF aşağıda belirtilen aylık veri kalitesi raporlarını kullanıma sunmaktadır:

LEI başvurusunda bulunan tüzel kişiliğin rolü

Tüzel kişi kendi ülkesindeki LEI tahsis eden kurumu kullanmakla sınırlandırılmamıştır; aksine, yasal yetki alanındaki LEI kayıtlarını doğrulamak için akredite ve kalifiye olan herhangi bir LOU'nun kayıt hizmetlerini kullanabilir. Aşağıdaki tablo, yasal yetki alanına göre LEI hizmetleri sunan GLEIF akreditasyonlu tüm LEI tahsis eden kurumları belirtmektedir. Akredite LEI tahsis eden kurumlar, yalnızca fon dışı tüzel kişilere veya hem fon dışı hem de fon tüzel kişilerine yönelik ilgili yasal yetki alanları için GLEIF akreditasyon programını başarı ile tamamlamışlardır. Belirli bir ülkede hangi LEI Tahsis Eden Kurumlar’ın fon dışı tüzel kişilere hizmet sağladığını öğrenmek için aşağıdaki tablonun en üstünde yer alan açılır kutudan ilgili ülkeyi seçin. Belirli bir ülkede hangi LEI Tahsis Eden Kurumlar’ın fon tüzel kişilerine hizmet sağladığını öğrenmek için açılır kutudan ilgili ülkeyi seçin ve "Bir fon kaydetmek istiyorum" kutusunu işaretlediğinizden emin olun.

LEI, finansal işlemlere katılan tüzel kişilerin kimliğinin net ve benzersiz biçimde belirlenmesine olanak tanıyan önemli referans bilgilere bağlanmaktadır. Bir LEI elde etmek isteyen bir tüzel kişi, kendi kaydını yaparak LEI tahsis eden kurumuna doğru referans verilerini, yani LEI ile kimliği tanımlanabilen tüzel kişiler hakkında kamuya açık bilgileri sağlamalıdır. Referans verileri şunları içerir:

  • İş kartı bilgileri, örneğin tüzel kişinin unvanı ve kayıtlı adresi. Global LEI Sisteminde bu bilgiler ‘Düzey 1’ verisi olarak adlandırılır. Bu, 'kim kimdir' sorusuna yanıt verir.
  • İlişki bilgileri, geçerli olduğunda bir tüzel kişinin doğrudan ve nihai ana şirketlerinin kimliğinin tanımlanmasına olanak tanır. Bu bilgiler ‘Düzey 2’ verisi olarak adlandırılır. Bu, ‘kim kimin sahibi’ sorusuna yanıt verir.

LEI tahsis eden kurum yerel Kayıt Makamından (örneğin, ulusal Ticaret Sicili) referans verilerini doğrulamalı ve LEI standardına uygun bir LEI tahsis etmelidir.

LEI tahsisi ve idamesi için alınan ücret, LEI Tahsis Eden Kurumlarla ilgili bir meseledir ve maliyet bazında olmalıdır. Global LEI Sistemi, LEI tahsis eden kurumlar arasında rekabeti teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır.

Her LEI Global LEI Dizini içerisinde yayımlanır. Bu, açık, standartlaştırılmış ve yüksek kalitede tüzel kişi referans bilgisi sağlayan global ve online tek kaynaktır. İlgili herhangi bir taraf, GLEIF tarafından geliştirilen Web tabanlı LEI arama aracını kullanarak LEI veri havuzunun tamamına kolaylıkla erişebilir ve burada arama yapabilir.

LEI’nin düzenli olarak yenilenmesinin önemi

Tüzel kişinin, tüzel kişi referans verilerindeki değişiklikleri ilgili LEI tahsis eden kuruma bildirmesi gerekir. Yıllık yenileme süreci, tüzel kişi referans verilerinin tüzel kişi ve LEI tahsis eden kurum tarafından en az yılda bir kez gözden geçirilerek yeniden doğrulanmasını temin eder. Bu, global LEI popülasyonu bağlamında yüksek veri kalitesini ve nihayetinde Global LEI Sistemine güveni sağlamak için esastır.

Müşterinizin bir LEI'ye mi ihtiyacı var? Kayıt Aracısı Olun

GLEIF, LEI'lerin tahsis edilmesini daha da kolaylaştırmak amacıyla ‘Kayıt Aracısı’ konseptini uygulamaya koydu. Kayıt Aracısı, tüzel kişilerin, LEI'lerin tahsis edilmesi ve ilgili hizmetlerden sorumlu olan LEI tahsis eden kurumların ağına erişmesine yardımcı olur. Kayıt Aracısı, müşterilerinin LEI hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için bir veya birden fazla LEI tahsis eden kurum ile ortak olmayı seçebilir.

Select one or more jurisdictions to filter LEI issuer

No LEI Issuers found.
{{ item.name }}
Accredited jurisdictions:Show or Download
Registration Agents:Show or Download
Most recent monthly data quality report:Download LEI Issuer Data Quality Reports
Accreditation date by GLEIF:{{ item.accreditation_date }}