LEI Bir LEI edinin: LEI Tahsis Eden Kurumları Bulun

Kayıt AracılarıKayıt Aracısı, tüzel kişilere LEI tahsis eden kurumların ağına erişme konusunda yardımcı olur. 2023 yılının ikinci yarısı itibarıyla 100'den fazla kuruluş, LEI'nın dünya genelinde daha da fazla benimsenmesine katkıda bulunacak şekilde Global LEI Sisteminde Kayıt Aracısı olarak işlev göstermektedir.

Kayıt Aracısı, müşterilerinin LEI hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için bir veya birden fazla LEI tahsis eden kurum ile ortak olmayı seçebilir. LEI tahsis eden kurumların Kayıt Aracıları, burada her LEI tahsis eden kurumun temel bilgilerinin altında listelenmektedir. Kayıt Aracıları, Global LEI Sisteminin bir parçası olarak tüm diğer katılımcılarla aynı doğruluk ilkelerine ve çalışma etiğine uymak zorundadır.

Kayıt Aracılarının görevleri Ana Anlaşmanın Ek 6 bölümünde belirtilmiştir. LEI tahsis eden kurumun tam yükümlülükleri Hizmet Seviyesi Anlaşmasında, yani Ana Anlaşma - Ek 6 bölümünde de belirtilmiştir. Ek olarak, Ana Anlaşmanın Ek 14 bölümünde Kayıt Aracıları da dahil olmak üzere Üçüncü Taraf hizmetlerine ilişkin gereksinimler belirtilmektedir. Ana Anlaşma, GLEIF ve LEI tahsis eden kurumlar arasındaki ilişkiyi yöneten yapısal bir çerçevedir. LEI tahsis eden kurum, görevlerini yerine getirme konusunda her zaman GLEIF'e karşı tam sorumlu ve yükümlü olacaktır.

LEI tahsis eden kurumlar, Kayıt Aracıları ile iş birliği içinde çalışarak Kayıt Aracıları Yönetim Çerçevesinde belirtilen tüm yönergelere uyulduğundan emin olmalıdır. Kayıt Aracıları Yönetim Çerçevesinde listelenen yönergelere uyulmaması resmi şikayetlere neden olabilir. Şikayet Yönetimi Süreci ve Şikayet Formu, Kayıt Aracıları Yönetim Çerçevesine dahil edilmiş olup herkese açık şekilde mevcuttur.

Kayıt Aracıları ile ilgili daha fazla bilgi için iletişime geçin: info@gleif.org.


İndirilebilir İlgili Dosyalar

PDF olarak indirin: Kayıt Aracıları Yönetim Çerçevesi (Registration Agents Governance Framework)