Maintenance activity planned on February 9, 2023, from 20:00 to 23:30 Central European Time (CET). During this time-period, some of the GLEIF services may be unavailable.
LEI Bir LEI edinin: LEI Tahsis Eden Kurumları Bulun

Kayıt AracılarıMüşterinizin bir LEI'ye mi ihtiyacı var?

Yeni AB düzenlemeleri (MiFID II/MIFIR) 3 Ocak 2018'de yürürlüğe girdi. MiFIR uyarınca yatırım firmaları, ilgili raporlama yükümlülüklerini tetikleyecek olan hizmetler sunmadan önce müşterilerinden LEI'leri almak zorundadır. Müşterilerinizin LEI tahsis eden kurumların ağına erişmesine ve veri yönetimi verimlilikleri kazanmasına yardımcı olun.

Kayıt Aracısı Olun

Avrupa Birliği (AB) tarafından revize edilen, ticari işlem yerlerini, yatırım firmalarını ve aracıları kapsayan Finansal Araç Piyasaları Direktifi (MiFID II) ve Düzenlemesi (MiFIR) 3 Ocak 2018'de yürürlüğe girdi. Yasama girişiminde bulunan MiFID II/MiFIR, günümüze dek böyle bir zorunluluk altında bulunmayan birkaç önemli piyasa aktörünün Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) edinmesini gerektirir. MiFIR uyarınca yapılan işlem bildirimiyle ilgili olarak, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) yatırım şirketlerinin hizmet sağlamadan önce müşterilerinden LEI edinmesi gerektiğini ve böylece söz konusu müşteriler adına yürütülen işlemlerle ilgili bildirimde bulunma zorunluluğunun ortaya çıkacağını açıklamıştır.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), MiFID II/MiFIR'ye uymak zorunda olan piyasa katılımcılarına en kısa zamanda bir LEI edinmeleri çağrısında bulunuyor. Ayrıca firmalar, etkilenen müşteri tabanıyla ileriye dönük olarak iletişime geçerek LEI kaydı ve yenilemesi konusunda onları teşvik etmelidir. Ek olarak, firmalar bu yaygın kimlik kodunun AB genelinde kullanımından yararlanmak amacıyla müşteri kazanım altyapıları içerisinde LEI'lerin kullanımına derinlik kazandırılmasını göz önünde bulundurabilir.

LEI tahsisini daha da kolaylaştırmak için GLEIF “Kayıt Aracısı” konseptini sundu. Bir Kayıt Aracısı, tüzel kişiliklerin LEI tahsisi ve ilgili hizmetleri gerçekleştirmekten sorumlu olan LEI tahsis eden kurumlar ağına erişmesine yardımcı olur. LEI tahsis eden kurumlar Yerel İşletim Birimleri veya LOU'lar olarak da adlandırılabilir.

Kayıt Aracısının Global LEI Sistemi içindeki rolü doğrudan LEI tahsis eden kuruma bağlıdır. Kayıt Aracısı, müşterilerinin LEI hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için bir veya birden fazla LEI tahsis eden kurum ile ortak olmayı seçebilir. LEI tahsis eden kurumların Kayıt Aracıları, burada her LEI tahsis eden kurumun temel bilgilerinin altında listelenmektedir.

Bir Kayıt Aracısı tarafından gerçekleştirilen olası görevler şunları içerir:

  • Bir tüzel kişiye, bir LEI'ye LEI tahsis eden bir kurum üzerinden başvurmasında yardımcı olacak bilgileri web sitesinde yayınlamak.
  • Tüzel kişi ile iletişimi yönetmek.
  • Bir LEI'nin tahsis edilmesi veya yenilenmesi için güvenli ödemeleri işleme koymak veya almak.
  • İlgili resmi kaynaklardan verilerin toplanması veya birleştirilmesi hizmetlerini sağlamak. (LEI almak isteyen tüzel kişiler tarafından sağlanan referans veriler, LEI standardıyla uyumlu bir LEI tahsis etmeden önce yerel bir resmi kaynak (örneğin, ulusal Ticaret Sicili) ile doğrulanmalıdır.)
  • LEI almak isteyen tüzel bir kişi tarafından sağlanan tüzel kişi referans verilerini doğrulamak.

LEI tahsis eden bir kurum tarafından gerçekleştirilen olası görevler şunları içerir:

  • Tüzel kişi referans verilerine (LE-RD) uygun olmakla birlikte ISO 17442:2012 standardı uyarınca LEI tahsis etmek.
  • Yeni LEI ve tüm LE-RD'yi GLEIF'e yüklemek.
  • GLEIF tarafından iletilen LEI veya LE-RD sorgulamalarını incelemek ve bunlara yanıt vermek. (GLEIF tarafından sunulan merkezileştirilmiş sorgulama olanağı, ilgili tüm taraflara LEI verilerinin güncellemelerini başlatma imkanı sunar.)

Kayıt Aracıları, LEI'lerin tahsis edilmesinden sorumlu değildir ve LEI verilerine düzenleme yetkisiyle erişime sahip olmayacaktır.

LEI tahsis eden kurumun tam yükümlülükleri Hizmet Seviyesi Anlaşması'nda belirtilmiştir, bkz. Ana Anlaşma - Ek 6. Ana Anlaşma, GLEIF ve LEI tahsis eden kurumlar arasındaki ilişkiyi yöneten yapısal bir çerçevedir. LEI tahsis eden kurum, görevlerini yerine getirme konusunda her zaman GLEIF'e karşı tam sorumlu ve yükümlü olacaktır.

Kayıt Aracıları ile ilgili daha fazla bilgi için iletişime geçin: info@gleif.org.