Çözümler

Daha İyi Bilgi, Daha İyi Ticaret

Teknoloji, çalışma yöntemlerimizde yeni bir çığır açtı. Manuel olarak yürütülen birçok sürecin otomasyonu ve dijitalleştirilmesi önemli düzeyde verimlilik sağladı. Ancak birçok kuruluş, tüzel kişi tanımlaması söz konusu olduğunda, zaman ve maliyet açısından büyük masraflara yol açacak şekilde manuel yöntemler kullanmaya devam ediyor. Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kiminle iş yapılabileceği konusunda karar vermenin daha akıllıca, daha az maliyetli ve daha güvenilir bir yolunu sunuyor. Daha da önemlisi, çok sayıda sektöre, ticari faaliyete ve fonksiyona yayılan, geniş çaplı kullanım avantajları sunuyor.

Küresel olarak tanınan kimlik kodu LEI, GLEIF'in web sitesinde herkesin kullanımına sunulan önemli referans bilgilere bağlanarak finansal ve dijital takaslar dahil olmak üzere tüm işlemlere katılan tüzel kişilerin net ve benzersiz kimlik doğrulamasını sunuyor. LEI kayıtlarının bu merkezi kaynağı Global LEI Dizini olarak adlandırılır ve açık, standartlaştırılmış ve yüksek kalitede tüzel kişi referans verisi sağlayan tek global ve çevrim içi kaynaktır. Her LEI, "kim kimdir" ve "kim kime sahip" sorularına cevap vermek üzere bir tüzel kişinin sahiplik yapısı hakkında bilgiler içerir.

Global LEI Dizini, maliyetlerin kısılması, operasyonların kolaylaştırılıp hızlandırılması ve global pazar konusunda daha ayrıntılı bilgiler elde edilmesi açısından, sektöre bakılmaksızın tüm kuruluşları güçlendirir. LEI veri havuzuna erişilmesi ve bunun kullanılması risk yönetimi, uyum ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi alanlarda çok sayıda uygulamayı destekler.

Global LEI Dizininin iş dünyasının geneline sunduğu avantajlar, LEI’nin benimsenme oranıyla orantılı olarak büyümektedir. Dolayısıyla, dünyanın her yerindeki işletmelere GLEIF’in mesajı: Bir LEI alın ve işinize yaramasını sağlayın.

LEI ile nasıl iş değeri yaratılabileceği hakkında daha fazla bilgi için kaynaklar

McKinsey & Company and GLEIF

LEI'lerin bankacılıkta müşteri yaşam döngüsü yönetimini dönüştürme gücü: 4 milyar Amerikan Doları ile bir başlangıç 

McKinsey & Company and GLEIF

Tüzel Kişi Kimlik Kodu: Benzersiz Karşı Taraf Kimliğinin Değeri