Çözümler

McKinsey & Company ve GLEIF Beyaz Kitabı: LEI ile İş Değeri YaratmakMcKinsey & Company, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ile birlikte çalışarak kimlik doğrulama süreçlerinin modernleştirilmesinde Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI)’nun potansiyel kullanım olanaklarını araştırmaktadır.

Sonuç olarak ortaklaşa oluşturulan ve aşağıdan indirilebilen beyaz kitapta, LEI’nin daha yaygın ve global olarak benimsenmesinin, yatırım bankacılığı sektöründe 150 milyon ABD dolarının üzerinde ve banka garantilerinin verilmesinde bankalar için 500 milyon ABD dolarına kadar yıllık tasarruf sağlayabileceği tahmin edilmektedir. LEI kullanımı sayesinde yatırım bankacılığında elde edilecek yıllık tasarruf, müşteri kabulünde ve ticari işlemlerde toplam işletme maliyetinin en az %10’unu kapsayacaktır.

LEI’ler iki yolla değer yaratır:

  1. İşlem yapılan karşı tarafın kimliğinin tanımlanmasında işlemsel ve operasyonel uyuşmazlıkların azaltılması.
  2. Belirli bir işlemdeki tüzel kişinin geçmişi hakkında önemli bilgilerin, daha erişilebilir ve izlenebilir hale getirilmesi.

Bu avantajlar toplu halde, karşı tarafların kimliğinin belirlenmesi ve bilgilerin güvenilirliğinin artırılması için harcanan süreyi azaltır.

Beyaz kitapta, LEI’lerin kullanımı için üç yeni gerekçe tanımlanmaktadır: Sermaye piyasaları, ticari işlemler ve ticari kredi arzı. Bunlar özellikle büyük işletmeler, küçük şirketler ve onların bankacılık kurumları ve yatırım bankaları ile ilgilidir.

  • Sermaye piyasalarında, LEI’nin öncelikli değeri, yeni müşteri kabulünde ve hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymet işlemlerinde oluşan orta ve arka ofis faaliyetlerinin maliyetinin azaltılması yoluyla elde edilmektedir. LEI kullanımının müşteri ilişkilerinin yaşam döngüsü boyunca daha yaygın bir şekilde benimsenmesi durumunda tüm bu faaliyetler yalınlaştırılarak kolaylaştırılabilir. Ayrıca LEI kullanımı, verilerin düzeltilmesi ve mutabakatı için harcanan süreyi de azaltır.

  • Ticari işlemlerde LEI, banka garantilerinin daha hızlı işlenmesini ve e-faturalandırma ağları üzerinde satıcı kimliklerinin daha iyi belirlenmesini sağlar.

  • Ticari kredi arzında LEI, borç alanlarla ilgili daha sağlam ve verimli müşterini tanı (KYC) değerlendirmesinin yanı sıra birden fazla kaynaktan borç alanların daha iyi izlenebilmesine olanak tanır.

GLEIF, bu belgenin LEI hakkındaki anlayışı yaygınlaştıracağı ve LEI'nin maliyet tasarrufu ve verimlilik avantajları hakkında ileri düzey tartışmalara önayak olacağı kanısındadır. Araştırma, LEI’nin değerini açıkça ortaya koysa da, LEI'nin yaygın şekilde uygulanması ve benimsenmesi güçlü bir savunucu ağı oluşturulmasına bağlıdır. Bu nedenle GLEIF, LEI’nin günlük süreçlerde benimsenmesini tartışmak ve değerlendirmek üzere kuruluşları, özellikle de büyük işletmeleri, küçük şirketleri ve bunların bankacılık kurumlarını birlikte çalışmaya aktif olarak teşvik etmektedir.

Bu proje kapsamında gerçekleştirilen analizler, tanımlanan bu üçünün ötesinde çeşitli kullanım avantajları bulunduğunu da göstermektedir. Operasyonel verimlilikler, maliyet tasarrufları, müşterilerle işlem yapma süresinin azaltılması ve daha güvenilir bilgi elde edilebilmesi, karşı tarafın kimliğinin belirlenmesi ve doğrulanmasını gerektiren ve manuel bir bileşene sahip olan hemen hemen tüm süreçlere LEI’nin dahil edilmesi ile başarılabilir. Karşı tarafın kimliğinin daha kolay belirlenmesi, dünya genelindeki finansal ve ticari işlemlerin otomasyonuna ve dijitalleştirilmesine kapı açacaktır.

LEI’nin yaygın olarak benimsenmesinin yeni müşteri kuruluş kabulünde karmaşıklığı nasıl ortadan kaldıracağı ve finansal hizmet firmalarına nasıl ölçülebilir değer kazandıracağı hakkında daha ayrıntılı bilgi için ‘Tüzel Kişi Kimliğinin Belirlenmesinde Yeni Bir Gelecek' başlıklı GLEIF araştırma raporuna (A New Future for Legal Entity Identification) göz atabilirsiniz.

LEI’nin tüzel kişi kimliğinin belirlenmesine nasıl verimlilik, şeffaflık ve güven getirdiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bu özel GLEIF web sayfasını ziyaret edebilirsiniz: Global LEI Dizini.


İndirilebilir İlgili Dosyalar

PDF olarak indirin: McKinsey & Company ve GLEIF Beyaz Kitabı - Tüzel Kişi Kimlik Kodu: Benzersiz Karşı Taraf Kimliğinin Değeri (McKinsey & Company and GLEIF White Paper - The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID)