LEI Verisi

LEI EşlemeGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), LEI’yı kendi kimlik kodları ile eşleyen kuruluşların bunu doğru biçimde yapmaları için en gelişmiş yöntem ve/veya süreçleri kullanmalarını sağlamak üzere, ücretsiz bir sertifikasyon süreci olan GLEIF LEI Eşleme Sertifikasyonu hizmetini oluşturmuştur.

Veri satıcıları ve diğer kuruluşlar, kendi ilgili kimlik kodlarının Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) ile eşleştirilmesinden önemli düzeyde fayda sağlayabilirler. GLEIF LEI Eşleme Sertifikasyonu hizmetinde yer alan satıcılar müşterilerine gelişmiş işlevler sağlar: Paralel kimlik platformları arasında karşılıklı kullanılabilirlik, tüzel kişi doğrulama süreçlerini önemli derecede hızlandırmakta ve veri kullanıcılarının veri yönetimi maliyetlerini azaltmaktadır.

Sertifikasyon ve ardından GLEIF tarafından genel kullanıma açık, Eşleme Ortağı kimlik kodlarına tekabül eden LEI’lere ait açık kaynak ilişki dosyalarının yayımlanması, karşı taraf bilgilerinin toplanması, toplulaştırılması ve mutabakatı sürecini kolaylaştırmaktadır. Bu hizmet; uyum, düzenleyici makam raporlaması, müşteri ilişki yönetimi ve durum tespit çalışmalarını da içeren pek çok amaç açısından yararlı olabilir.

Eşleme Sertifikasyonu hizmeti aynı zamanda kimlik kodlarının LEI ile eşlenmesine ilişkin kalite kontrollerinin GLEIF tarafından tanımlanan gereksinimleri karşılamasının veya aşmasının temin edilmesi suretiyle Global LEI Sisteminin bütünlüğünü de destekler.

Şubat 2018’de GLEIF, SWIFT tarafından oluşturulan ve GLEIF tarafından onaylanan bir eşleme süreci üzerine kurulu ilk aylık açık kaynak İş Kimlik Kodu (BIC) - LEI ilişki dosyasının yayınlanması suretiyle LEI Eşleme Sertifikasyonu hizmetine öncülük eden bir işbirliğini duyurmuştu. Dosyada, bir kuruluşa tahsis edilen BIC kodu LEI ile eşlenmektedir. Açık kaynak BIC-LEI ilişki dosyalarının kullanıma sunulmasıyla GLEIF ve SWIFT, piyasa katılımcılarının bu önemli kimlik tanımlama sistemlerini bağlantı ve çapraz referans için ücretsiz olarak kullanmalarına ilk kez olanak tanıyan bir işbirliği modeline öncülük etmiştir.

Nisan 2019’da GLEIF ve Ulusal Numaralandırma Kuruluşları Birliği (ANNA), yeni tahsis edilen ISIN ve LEI’leri birbiriyle ilişkilendiren, pilot niteliğindeki ilk günlük açık kaynak Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası (ISIN) - LEI ilişki dosyalarını yayınladı.

GLEIF ve S&P Global Market Intelligence, Ekim 2022'de S&P Global Şirket Kimliği-LEI eşleme çiftlerinin haftalık olarak güncellenecek olan LEI araması ile yayımlanması konusunda pilot uygulama yaptı.

GLEIF ve SWIFT, Kasım 2022'de ilk aylık açık kaynak Pazar Kimlik Kodu (MIC) - LEI ilişki dosyalarının pilot projesini yaptı.

Nisan 2023'de, GLEIF ve OpenCorporates ilk iki haftalık açık kaynak OpenCorporates Kimliği-LEI ilişki dosyalarını yayımladı.

LEI eşleme sertifikasyonu hizmeti ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için info@gleif.org ile iletişime geçiniz.