LEI Verisi LEI Verisine Erişim ve Kullanım

Düzey 1 Verisi: Kim KimdirTüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI), LEI ile tanımlanabilen bir tüzel kişi hakkında bilgi sunan ana referans verisine bağlanır. Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nün oluşturduğu ISO 17442 standardı kimlik tanımlamanın en temel unsurlarını içeren bir dizi öz niteliği veya LEI referans verisini belirlemektedir. Her bir LEI için temin edilmesi gereken minimum referans verisini belirtir:

  • Resmi sicillerde kaydedilen şekilde tüzel kişinin resmi adı.
  • Tüzel kişinin tescilli adresi.
  • Kurulduğu ülke.
  • Ülkelerin ve alt bölümlerinin adlarına ait temsil için kodlar.
  • İlk LEI atamasının tarihi; tüzel kişiliğin ilk kurulduğu tarih; LEI bilgisinin son güncelleme tarihi ve varsa, geçerlilik tarihi.

Tüzel kişi ve LEI tahsis eden kurum arasında kabul edilen şekilde ek bilgiler kaydedilebilir. Tüzel kişi referans verisinde mevcut olan iş kartı bilgileri 'Düzey 1' verisi olarak ifade edilir. Bu, 'kim kimdir' sorusuna yanıt verir.

LEI-Ortak Veri Dosyası (CDF) formatı, LEI tahsis eden kurumların LEI ve Düzey 1 referans verilerini nasıl rapor ettiklerini tanımlar.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Dizini'ni yayınlamıştır. Bu dizin, tek bir yetkili, merkezi kaynakta ilgili referans verilerini içeren geçmiş ve güncel LEI kayıtlarını içerir. GLEIF kamuya açık LEI veri havuzuna erişim için çeşitli yöntemler sunar. Seçilen LEI veri havuzu erişim yöntemine bağlı olarak kullanıcılar, LEI ile eşleştirilmiş diğer kimlik kodları veya zenginleştirilmiş referans verileri gibi, LEI kaydı ile ilgili ek bilgiler edinebilirler.

İlgili herhangi bir taraf, kayıt olması gerekmeksizin LEI veri havuzunun tamamına ücretsiz olarak erişebilir ve arama yapabilir. LEI veri havuzuna erişim için GLEIF tarafından sunulan çeşitli araçları araştırmak için web sitesinin şu özel sayfalarına göz atabilirsiniz:

Buna ek olarak, LEI veri havuzu, 'kim kime sahip' sorusunu yanıtlayan 'Düzey 2' verilerini içerir.