LEI Verisi Kullanım Şartları

LEI Verisi Kullanım Şartları 

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF),
St. Alban-Vorstadt 12, 4052 Basel, Switzerland
Bu web sitesinden herhangi bir kişinin LEI'leri ve LE-RD'yi aramasına ve indirmesine ilişkin.

GİRİŞ

A. GLEIF, İsviçre kanunları altında Finansal İstikrar Kurulu tarafından teşkil edilen kâr gütmeyen bir kuruluştur.

B. GLEIF ve ortak Yerel İşletim Birimleri ("LOU’lar") dünya genelinde tek Tüzel Kişi Kimlik Kodlarından ("LEI", "LEI’ler") oluşan bir sistemi işletirler ve GLEIF, ilgili tüzel kişiler hakkında belirli ek bilgileri ("Tüzel Kişi Referans Verisi", "LE-RD") içeren bir Global LEI havuzunu yürütür.

C. "http(s)://www.gleif.org" web sitesi, kullanıcıların LEI'lere ve ilgili LEI Referans Verisine erişmelerini sağlar. Bu tür herhangi bir erişim, dosya indirmelerini, GLEIF'in takdiriyle belirtildiği şekilde Web Arabirimleri/API’ler yoluyla veya diğer teknik yollarla erişimi kullanabilir. http(s)://www.gleif.org adresinden herhangi bir LEI verisi ve LEI-RD erişimi, aşağıda belirtilen ("Kullanım Şartları") kullanım şartlarına tâbidir.

I. TANIMLAR

"Erişim Hizmeti" bu Kullanım Şartları altında GLEIF tarafından sağlanan, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan ve bu web sitesinde (http(s):www.gleif.org) verilen kolaylık anlamına gelecektir.

"Global LEI Havuzu" GLEIF tarafından işletilen ve tüm LEI'leri ve LE-RD'yi içeren ve sağlayan global veritabanları ve dosya sunucuları kaynağı anlamına gelecektir.

"GLEIF Ticari Markası ve Logosu" http(s)://www.gleif.org adresinde gösterildiği gibi GLEIF ticari markası ve logosu anlamına gelecektir.

"GLEIS" GLEIF ve LOU'lar tarafından işletilen Global Tüzel Kişi Kimlik Kodu Sistemi anlamına gelecektir.

"LEI’ler" GLEIF ve LOU'lar tarafından tahsis edilen bir veya daha fazla Global Tüzel Kişi Kimlik Kodu anlamına gelecektir.

"LEI Referans Verisi" ve "LE-RD" (tekil ve çoğul) Global LEI Havuzunda bir LEI ile ilgili mevcut olan bilgi anlamına gelecektir. LE-RD'ye şu anda dâhil edilen veri kategorileri Common Data File Format.

"LOU" veya "LOU'lar" GLEIF ile bir Ana Sözleşme imzalamış olan ve tüzel kişilerin LEI başvurularını kabul etmek ve LEI'leri tahsis etmek için GLEIF tarafından akredite edilmiş Yerel İşletim Birimleri anlamına gelecektir. Akredite LOU listesi Yeni LEI Tahsis Etme kapsamında görülebilir.

"Biz", "bize", "bizim" veya eşdeğer terimler GLEIF anlamına gelecektir.

"Kullanıcı", "Siz", "sizin" veya eşdeğer terimler Erişim Hizmetinin herhangi bir kullanıcısı anlamına gelecektir.

II. ERİŞİM HİZMETİ

 1. Erişim Hizmeti, Kullanıcıların münferit LEI'leri ve/veya ilgili LE-RD'yi ve/veya LEI'lerin ve/veya ilgili LE-RD'nin tüm dizisini ya da alt dizisini Global LEI Havuzundan aramalarını ve/veya indirmelerini sağlar.
 2. Erişim Hizmeti http(s)://www.gleif.org adresinden ücretsiz olarak sağlanır.
 3. Erişim Hizmeti yoluyla kullanılabilir veri, CC0 lisansı altında sağlanır, bkz. CC0 1.0 Üniversal (CC0 1.0).
 4. GLEIS Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği şekilde GLEIS ve temelindeki ana ilkeleri korumak amacıyla, özellikle bu temel ilkelere veya LEI'lerin ve LE-RD'nin sağlandığı kamu faydasına karşı olan ya da bunları yıkmayı tehdit eden herhangi bir kullanım durumunda, Erişim Hizmetini veya Kullanım Şartlarının herhangi birini geçici olarak durdurma veya değiştirme hakkını saklı tutarız.
 5. Erişim Hizmetini kullanabilmek amacıyla uymanız gereken teknik gereksinimler Genel Bilgi sayfasında açıklanmaktadır.

III. HİZMET DÜZEYİ

http(s)://www.gleif.org web sitesinin ve Erişim Hizmetinin kesinti veya hata olmaksızın işlevini yerine getireceğini ve kullanılabilir olacağını garanti etmiyoruz. Özellikle, bunların işletilmesi bakım, güncellemeler veya sistem ya da ağ arızaları nedeniyle kesintiye uğrayabilir. Plansız kesintiler en iyi çaba esasıyla ele alınacaktır. Hizmet zamanı aralıkları - mümkün olan durumlarda – zamanı geldiğinde Genel Bilgi sayfasında duyurulur.

IV. KULLANIM KOŞULLARI

 1. Erişim Hizmetimizi kullanarak, aşağıdaki şartları kabul etmektesiniz:
  (a) Erişim Hizmeti tarafından sağlandığı şekilde LEI'ler ve LE-RD'deki herhangi bir fikri mülkiyet veya diğer mülkiyet haklarına sahip olmadığınızı ve edinmeyeceğinizi ve bu tür haklar için talepte bulunmadığınızı ve bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz.
  (b) Yalnızca Erişim Hizmetini kullanarak http(s)://www.gleif.org adresinden LEI'lere ve/veya LE/RD'ye erişmeyi ve sunduğumuz Erişim Hizmetini kullanmanın dışında, Global LEI Havuzuna veya diğer dosyalarımıza veya veritabanlarımıza başka bir şekilde erişmeye çalışmaktan kaçınacağınızı ve özellikle teknik kısıtlamaları bozmaya çalışmaktan veya Global LEI Havuzuna her türlü kötü amaçlı yazılım bulaştırmaktan kaçınacağınızı kabul etmektesiniz.
  (c) Tescilli bir ticari marka olan GLEIF Ticari Markası ve Logosunu kullanmak isterseniz, lütfen http(s)://www.gleif.org web sitesinde belirtilen adres üzerinden GLEIF ile iletişime geçin.
 2. Erişim Hizmeti yoluyla indirdiğiniz orijinal LEI ve LE-RD hariç olmak üzere, veri ve/veya hizmetlerin herhangi bir şekilde GLEIF tarafından sağlandığı veya desteklendiği veya yetkilendirildiği veya verildiği veya sair suretle ilişkili olduğu izlenimini oluşturmaktan kaçınacağınızı kabul etmektesiniz.
 3. Ayrıca, kamuyu ve/veya müşterilerinize tarafınızdan sağlanan herhangi bir ürünün veya hizmetin, LEI'ler ve LE-RD bu tür ürün veya hizmetin bir parçası olsa bile, GLEIF veya herhangi bir LOU'nun hizmetleri veya ürünleri olduğuna veya sizin GLEIF ve/veya GLEIS'ın ve/veya herhangi bir LOU'nun bir parçası ya da özel bir ilişki içinde olduğunuza inanmalarına yol açabilecek yanıltıcı işlem veya ifadelerden kaçınmayı da kabul etmektesiniz.
 4. Ayrıca, bu Kullanım Şartlarına uymadığınız takdirde, GLEIF'in dava ve ihtiyati tedbirler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, uygun önlemleri alabileceğini ve her bir uyumsuzluk durumu için 100.000 CHF bedelindeki maddi zararları ödemekten yükümlü olduğunuzu da kabul etmektesiniz.

V. GARANTİLERİN REDDİ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜN FERAGATİ

 1. ERİŞİM HİZMETİ YOLUYLA KULLANIMINIZA SUNULAN LEI'LER VE LE-RD, "OLDUĞU GİBİ" VE "KULLANILABİLİR OLDUĞU GİBİ" ESASIYLA SAĞLANIRLAR. BUNA İLİŞKİN HERHANGİ BİR TÜRDE AÇIK VEYA İMA EDİLEN HİÇBİR TAAHHÜT VEYA GARANTİ VERMİYORUZ. BUNA İLİŞKİN HERHANGİ BİR KULLANIMA AİT RİSKİN SADECE SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL ETMEKTESİNİZ.
 2. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, İMA EDİLEN TİCARİ ELVERİŞLİLİK GARANTİLERİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA DAİR GARANTİLER DE DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, LEI'LER VE LE-RD'YE İLİŞKİN AÇIK VEYA İMA EDİLEN TÜM SORUMLULUKLARI VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ REDDEDİYORUZ. ERİŞİM HİZMETİ VEYA LEI'LER VE LE-RD'NİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN (DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, CEZAİ VE SONUÇ OLARAK OLUŞAN ZARARLAR DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HERHANGİ BİR TÜRDEKİ ZARARLARDAN YÜKÜMLÜ OLMAYACAĞIZ.
 3. ÖZELLİKLE, LEI TAHSİSİNİN VE LE-RD ALIMININ ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA SAĞLANAN UYGULAMALARA VE BİLGİLERE DAYALI OLDUĞUNU HİÇBİR KISITLAMA OLMAKSIZIN ANLAMAKTASINIZ. BU TÜR BİLGİNİN KESİN, DOĞRU, GÜNCEL OLDUĞUNU VEYA BELİRLİ BİR LEI'NIN BELİRLİ BİR TÜZEL KİŞİ İÇİN TAHSİS EDİLEN TEK LEI OLDUĞUNU TAAHHÜT VE GARANTİ EDEMEYİZ VE ETMİYORUZ.
 4. ÖZELLİKLE, ERİŞİM HİZMETİNİN VEYA http(s)://www.gleif.org WEB SİTESİNİN İŞLEVİNDEKİ HERHANGİ BİR KESİNTİ VEYA HATADAN KAYNAKLANAN ZARARLARA İLİŞKİN TÜM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR KISITLAMA OLMAKSIZIN REDDEDİYORUZ. AYRICA, UYGUNSUZ EKİPMANDAN, İNTERNET HİZMETİ SAĞLAYICILARI VE İNTERNET AĞININ YOĞUNLUĞU İLE İLGİLİ AKSAKLIKLARDAN VE DİĞER HERHANGİ BİR NEDENDEN DOLAYI HİZMETLERİN VEYA WEB SİTESİNİN KULLANIM DIŞI KALMASINA, ERİŞİMİN İMKÂNSIZLIĞINA VEYA YETERSİZ KULLANIM KOŞULLARINA YÖNELİK TÜM YÜKÜMLÜLÜĞÜ REDDEDİYORUZ. AYRICA, HİZMETLER VEYA http(s)://www.gleif.org WEB SİTESİNE DÂHİL EDİLEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANIMINIZA SUNULAN HİZMETLERİN, BİLGİLERİN VE İÇERİKLERİN VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERİ İÇERMEDİĞİNE DAİR GARANTİ VERMİYORUZ.
 5. LİSANSA AİT ÖN KOŞULLAR (BAKINIZ IV. BÖLÜM) GEÇERLİDİR

VI. GEÇERLİ KANUN VE YARGI YETKİSİ

 1. Bu Kullanım Şartları ve Erişim Hizmetini kullanımınız, İsviçre kanunlar anlaşmazlığı dikkate alınmaksızın, her anlamda İsviçre maddi hukuk kuralları doğrultusunda yönetilecektir, anlam verilecektir ve yorumlanacaktır.
 2. Taraflar, bu Kullanım Şartlarından doğan veya bağlantılı tüm anlaşmazlıklar için İsviçre, Basel’deki yetkili mahkemelerin özel yargı yetkisine tâbidirler.