LEI Verisi

GLEIF Altın Kopya ve Delta DosyalarıGLEIF Altın Kopya Dosyaları, GLEIF Birleştirilmiş Dosyalarına ek olarak Global LEI Dizini kapsamında yer alan bilgilere özel bir erişim ve inceleme olanağı sunmaktadır.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) günlük olarak üç grup Altın Kopya Dosyası yayımlar. Altın Kopya Dosyalarının her güncellenmiş versiyonu ile birlikte GLEIF ayrıca dört delta dosyasını kullanıma sunar.

Delta dosyaları sadece yeni tahsis edilmiş Tüzel Kişi Kimlik Kodlarını (LEIs) ve/veya aşağıdaki zaman aralıklarında yayınlanmış Altın Kopya Dosyasında raporlanan LEI referans verilerinin revizyonlarını belirtir:

 • Sekiz saat önce.
 • 24 saat önce.
 • Yedi gün önce.
 • Bir ay (31 gün) önce.

GLEIF Altın Kopya Dosyaları ve delta dosyaları yeni ve güncellenmiş LEI’ler hakkında en son bilgilere kolay erişim sağlar

Delta dosyaları ile birlikte Altın Kopya Dosyaları, LEI’ler hakkında sıkça (günde üç defa) güncellenen bilgileri ve ilgili referans verilerini, kullanmaya hazır bir biçimde temin etmek isteyen LEI verisi kullanıcıları açısından özellikle ilgi çekicidir ve şu özellikleri sunar:

 • Veriler mükerrer teknik kopyaları içermez.
 • Bir GLEIF Altın Kopya Dosyası versiyonunda yayınlanmış tüm LEI’ler ve bir önceki Altın Kopya Dosyasının yayınlanmasından beri LEI tahsis eden kurumlar tarafından yayınlanan tüm LEI’ler dosyaya dahil edilir.
 • Zenginleştirilmiş referans veriler, global pazara ilişkin daha derin iç görü sağlar.

Delta dosyaları LEI popülasyonunun tamamını içeren dosyaları indirmeye gerek kalmadan yeni veya güncellenen LEI’lerin ve referans verilerinin kullanıcılar tarafından hızla belirlenmesine olanak tanır.

GLEIF Birleştirilmiş Dosyaları ve GLEIF Altın Kopya Dosyaları arasındaki fark

GLEIF Birleştirilmiş Dosyaları GLEIF Altın Kopya Dosyaları
Kaynak LEI tahsis eden kurumlar tarafından günlük olarak yayımlanan bireysel dosyalar.

LEI tahsis eden kurumlar, güncellenmiş dosyaları GLEIF’e günde on defaya kadar yükleyebilir.

GLEIF Birleştirilmiş Dosyaları'nda, GLEIF tek seferlik günlük birleştirmeyi yapmadan önce LEI tahsis eden kurumlar tarafından kullanıma sunulan en son güncellenmiş dosyaların içeriği bulunur.
GLEIF tarafından tutulan bağımsız Altın Kopya veritabanı.

GLEIF, LEI tahsis eden kurumlar tarafından GLEIF’e yüklenen, LEI'ları ve ilgili referans verilerini içeren en son dosyalar esasında veritabanını günde on defaya kadar günceller.

Veritabanı güncellemeleri ile GLEIF şu işlemleri gerçekleştirir:
 • Yeni LEI'ların eklenmesi.
 • Belirli LEI'lara ait referans verisi revizyonlarının güncellenmesi.
İçerik LEI tahsis eden kurumlar tarafından yayınlanan uygun Ortak Veri Dosyası (CDF) formatını temel alan ilgili referans verileri de dahil olmak üzere geçmiş ve mevcut LEI kayıtları.

Birleştirilmiş Dosyaların oluşturulmasıyla GLEIF, LEI tahsis eden kurumlar tarafından sağlanan orijinal kaynak dosyalarının hiçbirini değiştirmez.
İlgili CDF biçimine göre ilişkili referans veriler dahil olmak üzere geçmişteki ve güncel LEI kayıtları. GLEIF, LEI tahsis eden kurumlar tarafından sağlanan orijinal referans verilerini değiştirmez.

GLEIF Altın Kopya veritabanından türetilen ek referans veriler (aşağıya bakın) sağlanır.
Muhtemel mükerrer teknik kopyalar:
Kayıt yaptıran tüzel kişi LEI’sını bir LEI tahsis eden kurumdan diğerine aktardığı takdirde, aynı LEI iki LEI tahsis eden kurum tarafından listelenir.
 • Gönderen LEI tahsis eden kurum, kayıt durumunu PENDING_ARCHIVAL olarak ayarlar.
 • Ardından alan LEI tahsis eden kurum ise aktarılacak LEI kaydını doğru kayıt durumuyla (ör. ISSUED) yayımlar.
 • Sonraki adımda gönderen LEI tahsis eden kurum, LEI kaydını yayımladıkları arasından çıkarır.
İkinci ve üçüncü adım arasında, yani kısa bir süre (birkaç iş günü) boyunca, iki LEI kaydı da gönderen LEI tahsis eden kurum ile alan LEI tahsis eden kurum tarafından paralel olarak yayımlanır. Böyle bir durumda, aynı LEI ilgili Birleştirilmiş Dosyalarda iki defa yayınlanır.
Mükerrer teknik kopya yok:
Bir LEI’nın bir LEI tahsis eden kurumdan diğerine transferi sürecinde bir Birleştirilmiş Dosya'da iki kez listelenmesi durumunda (ayrıntılar için soldaki sütuna bakın), GLEIF bu durumu tespit ederek hangisinin Altın Kopya Dosyaları'nda yayımlanacağına karar verir.

Bunun sonucunda, kişilerin kimliği hakkında Düzey 1 verilerini içeren Altın Kopya Dosyaları'nda her LEI sadece bir defa listelenir.
Belirli LEI kayıtları kayıp olabilir:
İstisnai durumlarda ve teknik arıza sonucunda, bazı günlerde bir LEI tahsis eden kurum tarafından yayınlanan dosyalar bu tahsis eden kurum tarafından yönetilen tüm LEI’ları içermeyebilir. Dolayısıyla, o gün yayınlanan Birleştirilmiş Dosyalarda ilgili LEI'lar bulunmayacaktır.
Tam LEI kayıtları:
Altın Kopya Dosyaları, her zaman Altın Kopya Dosyası'nın önceki yayımından beri LEI tahsis eden kurumlar tarafından yayımlanın tüm yeni LEI'ların yanı sıra ilgili referans verilerini içeren bir GLEIF Altın Kopya Dosyası sürümünde o güne kadar yayımlanmış tüm LEI'ları içerir.
Yayın sıklığı GLEIF her gün bir güncellenmiş Birleştirilmiş Dosya grubu yayımlar. GLEIF her gün üç Altın Kopya Dosyası grubunu kullanıma sunar (02.00 UTC, 10.00 UTC, 18.00 UTC).
Dosya formatları XML XML, CSV ve JSON.
Referans veriler Ek referans veri yoktur:
Her LEI referans verilere, yani bir LEI ile tanımlanabilen bir tüzel kişilik hakkındaki bilgilere bağlanır. Birleştirilmiş Dosyalar sadece uygun CDF biçimiyle tanımlanmış referans verileri içerir.
Ek referans veriler; coğrafi kodlama:
İlgili CDF formatında tanımlanan referans verilere ek olarak, Altın Kopya Dosyaları bir LEI kaydına ait yasal adres ve genel merkez adresinin koordinatlarını (enlem, boylam) ve normalleştirilmiş adres dizelerini içerir.
Delta dosyaları Birleştirilmiş Dosyalar için kullanılamaz. Altın Kopya Dosyaları için kullanılabilir.

Ayrıntılı bilgi şu belgede bulunabilir: ‘GLEIF Altın Kopya ve Delta Dosyaları Özellikleri ve Kullanıcı Kılavuzu’

Dosyaların nasıl indirileceği, kullanılacağı ve yorumlanacağı dahil olmak üzere, GLEIF Altın Kopya Dosyaları ve delta dosyaları hakkında ayrıntılı bilgi için şu belgeyi okuyunuz: 'GLEIF Altın Kopya ve Delta Dosyaları Özellikleri ve Kullanıcı Kılavuzu' (GLEIF Golden Copy and Delta Files Specification and User Manual) Bu belge aşağıdan indirilebilir.


İndirilebilir İlgili Dosyalar