LEI Verisi

Veri Kalitesi her şey demek değildir.
Ama kalite olmadan da hiçbir şeyin değeri yoktur.

Daha fazla bilgi
dqm_landing_page_final_final

GLEIF Veri Kalitesi YönetimiGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) LEI verilerinin izlenmesinden ve yüksek kalitede olmasını sağlamaktan sorumludur. Global LEI Sistemindeki ortakları ile işbirliği içindeki GLEIF, LEI popülasyonundan gelen bilgi zenginliğinden faydalanması için piyasa katılımcılarını yetkilendirerek LEI verilerinin kalite, güvenilirlik ve kullanılabilirliğini daha da kullanıma uygun bir hale getirmeye odaklanır. GLEIF veri kalitesi yönetimi çerçevesi, LEI'nin benzersiz bir tüzel kişi tanımlama yönetimi için açık ve güvenilir veriyi sağlayacak en uygun sektör standardı olarak kalmasını sağlar.

Global LEI Sistemi Değer Zinciri

LEI veri kalitesini sürdürme süreci, tüzel kişinin kaydedilmesi ile başlar. Kendi kendine kayıt yoluyla, tüzel kişi doğru tüzel kişi referans verisini sağlamalıdır. Ardından, bu verileri, yerel resmi kaynaktan (örneğin, ulusal Ticaret Sicili) doğrulamak ve LEI standartlarıyla uyumlu bir LEI tahsis etmek LEI tahsis eden kurumun sorumluluğundadır.

Tüzel kişilik bir LEI aldığında bu, LEI tahsis eden kurum tarafından ilgili tüzel kişi referans verisiyle birlikte yayımlanır. Veri kalitesi yıllık LEI yenileme süreci yoluyla da sağlanır. Referans verilerinde değişiklik meydana geldiğinde tüzel kişiliğin LEI tahsis eden kurumu bilgilendirmesi gerektiğinden, yenileme süreci, tüzel kişilik ve LEI tahsis eden kurumun tüzel kişi referans verisini en az yılda bir kez gözden geçirmesini ve yeniden doğrulamasını sağlar.

Her LEI tahsis eden kurum, yönettiği tüm LEI kayıtlarını içeren bir dosyayı günlük olarak yayınlar. Ortak Veri Dosyası Formatları LEI tahsis eden kurumların yönettikleri LEI verilerini nasıl raporlayacağına dair standartları tanımlar. GLEIF sağlanan verileri toplar ve Birleştirilmiş Dosyaları ve Altın Kopya ve Delta Dosyalarını günlük olarak yayınlar.

Veri Kalitesi Geçitleri

Deming’in sürekli iyileştirme döngüsüne göre GLEIF çerçevesinin her veri kalitesi adımı atanan kalite geçitleri ile gerçekleştirilir.

Bir LEI Kayıt Kümesi yayınlanmadan önce, referans veriler GLEIF’in Mükerrer Kayıtlar için Kontrol ve Veri Yönetimi Ön Denetimi tesislerine yollanır. Bu iki tesis ilk Kalite Geçidini temsil eder ve olası hatalı verilerin ve mükerrer verilerin tespit edilmesini ve veriler Global LEI Sistemine girmeden önce tutarsızlıkların düzeltilmesini sağlar. Ardından gelen ikinci Kalite Geçidi dosyaların mevcut teknik standart ve XML Şeması içinde belirtilen Ortak Veri Dosyası formatları ile uyumlu olmasını sağlar.

Veriler yayınlandıktan sonra, GLEIF’in otomatik Veri Kalitesi Denetimleri tarafından günlük olarak incelenir. GLEIF veri kalitesi yönetimi programını sürekli olarak iyileştirme amacıyla, denetimler sürekli geliştirilmektedir.

Veri Kalitesi Denetimlerinin sonuçları Kalite Geçitleri 4 ve 5'te izlenir. Veri Kalitesi Panosu her LEI Kaydının veri kalitesi hakkında etkileşimli bilgiler sağlarken Veri Kalitesi Raporları global ve LEI Tahsis Eden Kurum düzeyinde veri kalitesi performansına aylık genel bir bakış sunar.

GLEIF’in Sorgulama Yönetimi olanağı kanıt formu olan herkesin LEI Kaydı talebi oluşturabilmesini sağlar. Bu sorgulama talepleri daha sonra tüzel kişilik ile birlikte referans verilerin ayarlanması gerekip gerekmediğine karar veren LEI Tahsis Eden Kuruma iletilir.

Çerçeve

Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI), LEI ile tanımlanabilen bir tüzel kişilik hakkında bilgi sunan ana referans verisine bağlanır

1. Proaktif Yönetim

Veri kalitesi proaktif eylemler gerektirir

2. XML Şeması

Veri kalitesi standartlaştırma ile başlar

3. Veri Kalitesi Denetimleri

Yalnızca ölçebildiğiniz şeyi yönetebilirsiniz

4. Veri Kalitesi Panosu

Her zaman veri kalitesi sağlarız

5. Veri Kalitesi Raporları

Şeffaf kalite raporlarıyla güven oluşturmak

6. LEI Verisini Sorgulama

Veri kalitesi standartlarını yükseltmek için birlikte çalışıyoruz

7. İndirmeler

Veri kalitesiyle ilgili tüm belgelere genel bir bakış