LEI Verisi GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi
adobestock_219080737_v2

Veri kalitesi standartlarını yükseltmek için birlikte çalışıyoruz

LEI Verisini SorgulamaGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) tarafından kullanıma sunulan merkezileştirilmiş sorgulama olanağı, tüm ilgili taraflara Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) verilerinin güncellemelerini başlatma imkanı sağlar. Özellikle, doğrulamayı ve gereken durumlarda ilgili referans veriler dahil olmak üzere LEI kayıtlarının hızlı güncellemesini başlatmak için kolay ve kullanışlı bir yol sunar.

GLEIF Veri Sorgulama Olanağı, tüm LEI verisi kullanıcılarına LEI kayıtları arasındaki veri tutarlılığı veya ilgili referans verilerinin doğruluğu ve bütünlüğü konusundaki şüpheleri doğrulama olanağı sağlamaktadır. Ayrıca, olası çift girişlerin veya LEI ile ilgili kurumsal işlemlere zamanında yanıt verilmediği durumların gösterilmesine olanak tanır.

GLEIF Veri Sorgulama Olanağı, LEI Aramasında gösterilen ilişkisi bilgilerinin sorgulanmasını desteklemektedir. Kullanıcı, belirli bir LEI kaydının LEI Referans Verilerini inceleyerek beyan edilen doğrudan ve nihai ana şirket ilişkilerine ve istisnalara dair bir veri değişikliği talep edebilir.

Tek seferde bir adet LEI veri kaydının sorgulanması talep edilebilir (o kayıt içinde gereken sayıda alanın sorgulanması talep edilebilir). Birden fazla LEI veri kaydının sorgulanmasını talep etmek için her kayda istinaden bir sorgulama talebi girilmesini gerektirir.

GLEIF Web sitesinde mevcut çevrimiçi form kullanılarak bir sorgulama talebi kaydedildiğinde, GLEIF bilgiyi ilgili LEI tahsis eden kuruma takip için derhal gönderir.

Bir LEI verisi kaydının doğruluğu GLEIF sorgulama olanağı yoluyla şüpheye düşmüşse, etkilenen tüzel kişi ile diyalog halinde konunun çözüme kavuşturulması ilgili LEI tahsis eden kuruluşun sorumluluğudur. Gerekirse ve yetkili bir kaynakla kıyaslanarak yapılan ilave doğrulamaya tâbi olarak, LEI tahsis eden kurum bir LEI kaydıyla ilgili bilgiyi güncelleyecektir. LEI tahsis eden kurum sorgulama talebini on iş günü içinde çözmeyi hedefler.

GLEIF, tüm kullanıcıları kamuya açık LEI veri havuzunun güvenilirliği ve kullanılabilirliğini daha da geliştirmek için tasarlanan bu GLEIF hizmetinden yararlanmaları konusunda teşvik etmektedir.


S&C Bölümü

Bir LEI veri sorgulaması nedir?

Sorgulama, LEI kayıtları arasındaki veri tutarlılığı veya ilgili referans verilerinin doğruluğu ve bütünlüğü konusundaki her türlü şüphe anlamına gelir. Ayrıca, olası çift girişlerin veya LEI ile ilgili kurumsal işlemlere zamanında yanıt verilmediği durumların gösterilmesine olanak tanır. Buna, LEI Aramasında gösterilen, ilişki bilgilerine dair sorgulamalar dahildir.

Tüm ilgili taraflar herhangi bir LEI için LEI verisi kaydına ilişkin sorgulama başlatabilir. Daha doğru olduğu düşünülen yeni veriler önerilebilir veya (örneğin, doğru veriler bilinmiyorsa) bir veri alanının neden güncellenmesi gerektiğine dair yorumda bulunulabilir.

LEI kaydının kendisi LEI koduyla sorgulanabilir:

  • Münhasırlık (bir tüzel kişi birden fazla LEI koduna sahiptir).
  • Uygunluk (ISO 17442 standardı içinde tanımlanan kriterleri karşılamadığı için yasal yapı bir LEI için uygun değildir).
Sorgulamam neden gönderilmedi?

Tüm sorgulamalar, teklif edilen değişiklikler LEI tahsis eden kurum tarafından kabul edilirse Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) veri kaydının Global LEI Dizininin dışında kalmasına neden olacak veri hataları bakımından otomatik olarak kontrol edilirler.

Önerilen veri değişikliklerinin çelişkili olmadığını doğrulamaya yönelik denetimler de bir sorgulama gönderilmesini önleyebilir. Bundan kaçınmak için bir sorgulamayı girerken, lütfen ekrandaki ipuçlarını ve yönlendirmeleri izleyin.

Lütfen Captcha görevinin de tamamlandığını kontrol edin (otomatik sorgulama girişini önleme amacıyla).

Sorgulamamla birlikte ne türde kanıt göndermem gerekiyor?

Her bir sorgulama için gereken kanıtın kesin türü sorgulanan belirli alan(lar)a dayalı olarak değişiklik gösterecektir.

Kanıt, aşağıdaki formatlarda gönderilebilir:

  • Dosya yükleme.
  • Çevrimiçi dosyalara ait bilgiye yönelik bağlantılar veya serbest metin açıklaması veya referans dâhil metin.
Bir sorgulamayı gönderdiğimde ne olur?

Sorgulanan LEI verisini yöneten Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) tahsis eden kurum sorgulamanızı alacaktır.

E-posta yoluyla sorgulamanızın bir onayını ve özetini alacaksınız.

Hâlen açık olan bir sorgulama hakkında bir LEI tahsis eden kurum ile nasıl iletişim kurarım?

Sorgulanan LEI verisini yöneten LEI tahsis eden kurum sorgulamanızı alacaktır.

LEI tahsis eden kurum sorgulamayı araştıracak ve söz konusu tüzel kişiye (gereken durumda) danışacaktır. Bu noktada, hâlen sahip olabileceğiniz herhangi bir kaygıyı içeren e-posta yoluyla LEI tahsis eden kurum ile iletişim kurma fırsatınız olacaktır.

LEI tahsis eden kurum değerlendirme sonucunun ayrıntıları ile birlikte sizinle iletişime geçecektir.

İndirilebilir İlgili Dosyalar

PDF olarak indirin: LEI Verisini Sorgulama Kullanıcı Kılavuzu v1.1 (Challenge LEI Data User Guide v1.1)