GLEIF Yönetim

GLEIF ve LEI ROC arasındaki Mutabakat Zaptı (MoU)Haziran 2014'te Finansal İstikrar Kurulu tarafından kurulan Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Tüzel Kişi Kimlik Kodunun (LEI) uygulamasını ve kullanımını desteklemek için oluşturulan kâr gütmeyen bir kuruluştur. GLEIF'in genel merkezi, İsviçre Basel'de bulunmaktadır.

LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (LEI ROC) Ocak 2013 yılında dünya genelinde tüzel kişi tanımlama çerçevesi olan Global LEI Sistemini koordine etmek ve denetlemek üzere kurulan kamu kurumlardan oluşan bir gruptur. GLEIF gözetmeni rolünde LEI ROC, GLEIF'in Global LEI Sisteminin ilkelerini uygulamasını sağlar.

Ekim 2015'te GLEIF ve LEI ROC, özellikle Global LEI Sisteminin çeşitli kısımlarını gözetme sorumluluklarına ait beklenen iş bölümü olmak üzere, Global LEI Sistemi ve GLEIF Tüzükleri yönetim ilkelerinin uygulanmasına dair ortak anlayışı açıklayan bir Mutabakat Zaptını imzalamıştır.

Mutabakat Zaptı, Global LEI Sistemine ilişkin standartların ilgili paydaşlara danışarak geliştirilmesinde ve Global LEI Sisteminin teşvik edilmesinin koordinasyonunda ve LEI'nin kullanımında LEI ROC ve GLEIF arasındaki işbirliğini de organize eder.

PDF olarak indir: LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi ve Global Legal Entity Identifier Foundation arasındaki Mutabakat Zaptı