LEI Verisi GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi
gleif-4

Veri kalitesi standartlaştırma ile başlar

XML ŞemasıOrtak Veri Dosyası (CDF) formatları LEI tahsis eden kurumların LEI referans verilerini standartlaştırılmış formatta ve yapıda nasıl bildireceklerini tanımlar. Amaçları, tanımlanan formatlara uyumsuzluğu önlemektir. Her raporlama formatı, ayrıntılı bir özellik belgesinde ve minimum veri kalitesi öngören XML şema tanımında (XSD) tanımlanmaktadır. XSD doğrulamasından geçmeyen bir dosya Birleştirilmiş Dosyalarda ve Altın Kopya ve Delta Dosyalarında yer alamaz.

XML Şemaları

Mevcut CDF formatları

İlgili Kod Listeleri

Şemalar her bir XML dosyasının yapısını resmi olarak açıklar ve her bir veri öğesini, ilgili özelliklerini, numaralandırılmış değerlerini ve ilişkili kod listelerini tanımlar. XML şeması tanımları, tüm LEI tahsis eden kurumların Ortak Veri Dosyası (CDF) formatlarına uygun olarak aynı ve geçerli verileri kullanmalarını sağlar.

Ayrıca, XSD özellikleri geliştiricilerin veri yapısını anlamalarını ve her veri öğesinin formatını doğrulamalarını sağlar. Böylece, veri kullanıcıları hangi LEI Tahsis Eden Kurumdan olursa olsun yüksek kaliteli ve uyumlulaştırılmış veriler kullanırlar.

İndirilebilir İlgili Dosyalar