GLEIF

Bu GLEIF'tirFinansal İstikrar Kurulu tarafından Haziran 2014'te kurulmuş olan Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kullanımı ve uygulanmasını desteklemekle görevlidir. Bu vakıf, Düzenleyici Gözetim Komitesi tarafından denetlenmekte olup kurul dünyanın dört bir yanından gelen, birlikte global finansal marketlerdeki şeffaflığı artırma çabası içinde olan kamusal otoriteleri temsil etmektedir. GLEIF, merkezi Basel, İsviçre'de bulunan, kâr amacı gütmeyen uluslarüstü bir kuruluştur.

GLEIF açık, standartlaştırılmış ve yüksek kalitede tüzel kişi referans bilgisi sağlayan global ve çevrimiçi tek kaynak olan Global LEI Dizinini kullanıma sunar. Bu doğrultuda GLEIF, şahıslara ve işletmelere kiminle iş yapılabileceği konusunda daha akıllıca, daha düşük maliyetli ve daha güvenilir kararlar alma olanağı tanır.

GLEIF, tüzüklerine uygun olarak, hiçbir ticari ve siyasi kaygı gütmemektedir. GLEIF, tüzel kişi kimlik belirleme pazarında benzersiz bir konuma sahiptir.

GLEIF hizmetleri, Global LEI Sisteminin operasyonel bütünlüğünü sağlar. GLEIF, LEI veri havuzunda sunulan bilgileri ve veri havuzunun kalitesini sürekli artırarak kamuoyunun bilgiye erişimini sürekli kolaylaştırmaktadır. GLEIF tarafından kamuoyuna ve Global LEI Sistemindeki ortaklarına sunulan bilgilerin genel bir görünümü için GLEIF Hizmet Kataloğuna göz atabilirsiniz.

GLEIF tarafından sunulan hizmetler sayesinde LEI, benzersiz tüzel kişi kimliği yönetiminde açık ve güvenilir veri sağlama konusunda en uygun sektör standardı olarak yerini korumaktadır.

GLEIF daha fazla uyum ile işbirliği yakalamayı ve bu sayede paylaşılan açık veri prensiplerinin, standartlarının ve iyi uygulamaların dünyanın dört bir yanındaki sektörlerde hayata geçirilmesini amaçlayan Uluslararası Açık Veri Anlaşması'nı onaylamıştır.

GLEIF'in misyonu

GLEIF, dünya genelinde benzersiz tüzel kişi kimlik tanımlaması sağlamak üzere güvenilir hizmetler ile açık ve sağlıklı veriler sunmak amacıyla LEI tahsis eden kurumlar olarak bilinen bir ortaklar ağını yönetmektedir.

Finansal krizden sonra LEI girişiminin öncülerinin - Yirmiler (G20) Grubu, Finansal İstikrar Kurulu ve dünyanın pek çok yerinden pek çok düzenleyicinin - hedefi, türev pazarlarında şeffaflık sağlamak için LEI kullanmaktı. Mevcut LEI popülasyonundan görüleceği üzere, bu çabalar mükemmel sonuçlar ortaya çıkarmıştır. LEI'ler günümüze dek öncelikle, düzenleyici kurum raporlamasında işlemlerin muhatabı olan kişilerin benzersiz bir şekilde belirlenmesi için yönetmeliklerin LEI kullanımını öngördüğü ABD'deki ve Avrupa'daki tüzel kişilere verilmiştir. Bu yargı bölgelerinde bulunan kamu makamları, riskleri değerlendirmek, düzeltici adımlar atmak ve gerektiği takdirde pazarın kötüye kullanımını asgariye indirip finansal verilerin doğruluğunu artırmak amacıyla LEI'den faydalanmaktadır.

GLEIF, LEI'nin geniş çevrelerce benimsenmesinin aynı zamanda iş dünyasının geneli için önemli avantajlar sağlayacağı kanısındadır.