GLEIF Hakkında Yönetim

GLEIF Yıllık RaporuAğustos 2021'de, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) 31 Aralık 2020'de sona eren mali yıla ait denetimli mali tabloları içeren yıllık raporunu yayımladı. Bu rapor 2020 yılındaki GLEIF operasyonlarının durumunu, kurumla ilgili önemli gelişmeleri ve GLEIF'in finansal durumunu ortaya koymaktadır.

GLEIF bu raporla, dijital finansal dokümanlara bir Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) dahil etmeyi göstermektedir. GLEIF, XBRL International ve Workiva ile ortaklığa giderek 2020 yıllık raporunu, insan ve makine tarafından okunabilir Satır İçi XBRL ve HTML formatında, finansal bilgilere GLEIF'in LEI'si yerleştirilmiş şekilde yayımladı. Bu rapor global olarak, başvuran tüzel kişiyi Global LEI Dizini'nde tutulan doğrulanmış LEI referans verileriyle otomatik olarak ilişkilendiren ikinci resmi iş raporunu oluşturmaktadır. GLEIF’in LEI'si GLEIF'in imza yetkililerinin dijital sertifikalarına yerleştirilmiştir. Bu, raporun kaynağına ve doğruluğuna ilişkin güven sağlamak amacıyla, imzacının rolünü kuruluşla ilişkilendirmekte ve böylece dosyalanan belgenin ve imzacıların aynı kuruluşu temsil ettiğinin doğrulanmasına olanak tanımaktadır.

GLEIF 2020 yıllık raporu, PDF olarak da mevcuttur.

GLEIF Yıllık Raporu 2020 PDF olarak indirin XBRL olarak indirin XBRL’yi Görüntüleyicide açın*
GLEIF Yıllık Raporu 2019 PDF olarak indirin XBRL olarak indirin XBRL’yi Görüntüleyicide açın*
GLEIF Yıllık Raporu 2018 PDF olarak indirin XBRL olarak indirin XBRL’yi Görüntüleyicide açın*
GLEIF Yıllık Raporu 2017 PDF olarak indirin
GLEIF Yıllık Raporu 2016 PDF olarak indirin
GLEIF Yıllık Raporu 2015 PDF olarak indirin
GLEIF Yıllık Raporu 2014 PDF olarak indirin

* En iyi Chrome’da görüntülenir. Dijital imzaları görüntülemek için şu Chrome eklentisini yükleyin: Signature Viewer

Eklenti artık Firefox'ta da bulunmaktadır: Signature Viewer