LEI Verisi

GLEIF Veri Kalite YönetimiFinansal İstikrar Kurulu (FSB), Tüzel Kişi Kimlik Kodunun (LEI) global olarak benimsenmesinin firmalarda geliştirilmiş risk yönetiminin yanı sıra, mikro ve makro ihtiyatlı risklerin daha iyi değerlendirilmesi gibi "çoklu finansal istikrar hedeflerini" desteklediğini vurgulamıştır. Sonuç olarak, LEI piyasanın kötüye kullanılmasını ve finansal dolandırıcılığı kısıtlarken, pazar bütünlüğünü de teşvik etmektedir. FSB ayrıca, LEI kullanımının tüm finansal verilerin yüksek kalitede ve doğru bir şekilde uygulamaya konmasını desteklemesi gerektiğini vurgulamıştır.

LEI, finansal işlemlere katılan tüzel kişilerin kimliğinin net ve benzersiz biçimde belirlenmesine olanak tanıyan önemli referans bilgilere bağlanmaktadır. Basit bir şekilde ifade edilirse, kamuya açık LEI veri havuzu finansal pazarlardaki şeffaflığı büyük oranda geliştiren global bir dizin olarak görülebilir. Veri havuzunun bu hedefi karşılama becerisi, güvenilen, açık ve sağlam verilerin bulunabilirliğine bağlıdır.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), yüksek LEI veri kalitesinin izlenmesinden ve sağlanmasından sorumludur. Global LEI Sistemindeki ortakları ile işbirliği içindeki GLEIF, LEI popülasyonunda bulunan bilgi zenginliğinden faydalanması için piyasa katılımcılarını yetkilendirerek LEI verilerinin kalitesi, güvenilirliği ve kullanılabilirliğini daha da kullanıma uygun bir hale getirmeye odaklanır.

GLEIF aşağıda belirtilen aylık veri kalitesi raporlarını kullanıma sunmaktadır:

GLEIF web sitesindeki ‘Veri Kalitesi Raporları’ bölümü, GLEIF veri kalitesi raporları hakkında daha fazla bilgi içermektedir ve bu bilgilere şunlar da dahildir: Kalite kriterleri ve ilgili tanımlar; yapılan denetimler; LEI Toplam Veri Kalitesi Puanının hesaplanmasında kullanılan yöntem.

GLEIF veri kalitesi yönetimi programı, LEI'nin benzersiz bir tüzel kişi tanımlama yönetimi için açık ve güvenilir veriyi sağlayacak en uygun sektör standardı olarak kalmasını sağlar.

GLEIF veri kalitesi yönetimi programı hakkındaki yorumları veya soruları dataqualityfeedback@gleif.org adresinden e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Yüksek veri kalitesinin sağlanması

160201-v1-1-lay-gleif-dataquality-release.tr-750x361

LEI veri kalitesinin güvence altına alınma süreci, kayıt yapan tüzel kişiden başlamaktadır. Kendi kendine kayıt yoluyla, kayıt yapan kurum doğru tüzel kişi referans verilerini sağlamalıdır. Ardından, tüzel kişi referans verilerini, yerel resmi kaynaktan (örneğin, Ticaret Sicili) doğrulamak ve LEI standartlarıyla uyumlu bir LEI tahsis etmek LEI tahsis eden kurumun sorumluluğundadır.

Yıllık yenileme süreci

160201-v3-1-lay-gleif-annualrenewalprocess.tr-750x258

Veri kalitesi yıllık LEI yenileme süreci yoluyla da sağlanır. Tüzel kişi referans verisine yönelik değişiklikler olduğunda tüzel kişinin LEI tahsis eden kurumu bilgilendirmesi zorunlu olmasına rağmen, yıllık yenileme süreci tüzel kişi ve LEI tahsis eden kurumun en azından tüzel kişi referans verisini incelemesini ve yeniden doğrulamasını sağlamaktadır.

GLEIF, veri kalitesi kuralı belirlenmesi, izleme ve raporlamanın yanı sıra kendi Global LEI Havuzunun geliştirilmesi yoluyla da veri kalitesini artıracaktır.