LEI Verisi GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi

Veri kalitesi proaktif eylemler gerektirir

Proaktif YönetimLEI tahsis eden kurumları desteklemek üzere GLEIF, LEI tahsis eden kurumların bir LEI'nin veri kalitesini ve ilgili referans verilerinin proaktif olarak değerlendirmesini sağlamak için teknik arayüz ile uygun ve zorunlu süreçleri temin eder. Bu, mükerrer kayıtlar için yapılan denetimleri de içerir. LEI kayıtları, otomatik web hizmeti API'leri: Veri Yönetimi Ön Denetimi ve Mükerrer Kayıtlar için Kontrol kullanılarak tek tek kontrol edilmelidir.


Veri Yönetimi Ön Denetimi

LEI Tahsis Eden Kurumlar tüm yeni yayınlanan ve güncellenen LEI kayıtlarını global havuza yüklemeden önce GLEIF’in Ön Denetim tesisine göndermek zorundadır. Ön Denetim tesisi, yayınlanmış olan LEI Kayıtları için günlük olarak gerçekleştirilen Veri Kalitesi Denetimleri ile aynı denetimleri uygular. Ön Denetim sonuçlarına göre LEI Tahsis Eden Kurumlar bu tutarsızlıklar genel veri havuzuna girmeden önce olası veri kalitesi sorunlarını düzeltebilir. Denetim sonucuna ek olarak, talepte bulunan, bildirilen sorunun odaklanmış ve hızlı bir şekilde düzeltilmesini kolaylaştırılan bir açıklama da alır.

Tesisin LEI Tahsis Eden Kurumlar tarafından zorunlu olarak kullanımı sürekli gelişim sürecini destekleyerek kalite çıtasını yükseltir ve Global LEI Sistemindeki verilerin olgunluk seviyesini artırır.


Mükerrer Kayıtlar için Kontrol

Mükerrer veri kayıtlarının önüne geçmek için yeni talep edilen LEI kodları ve karşılık gelen referans veriler Global LEI Havuzundaki ve ayrıca diğer LEI Tahsis Eden Kurumlar tarafından Mükerrer Kayıtlar için Kontrol tesisine gönderilmiş ama henüz yayınlanmamış olan diğer tüm kayıtlarla karşılaştırılır. Bu nedenle, aynı tüzel kişilik iki ayrı LEI Tahsis Eden Kurumla iletişime geçmişse LEI Tahsis Eden Kurumlar olası mükerrer girişleri tespit ederek müşterileriyle ve birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışabilirler. Nihai olarak, bu prosedür sisteme mükerrer giriş yapılmasını önler.

Mükerrer girişleri tespit etme süreci LEI kaydının çok sayıda veri öğesini değerlendirir ve ön işleme, temel algoritma ve işleme sonrası olarak ayrılabilir.

Ön işleme sırasında veriler sonraki aşamalar için hazırlanarak zayıf girişler tespit edilir ve gerekli işlemler yapılır. Zayıf girişe örnek olarak tüzel kişiliğin adının bir bölümü olan tüzel kişi yasal yapısı gösterilebilir. Sonraki işlem aşamalarında mümkün olan en iyi sonuçların alınmasını sağlamak için yasal yapılar normalleştirilebilir ve uyumlulaştırılabilir.

Mükerrer Kayıtlar için Kontrol tesisinin temelinde, belirsiz dizi eşleme için en son algoritmaları (örn. Levenshtein mesafesi, Kosinüs benzerliği, Monge-Elkan mesafesi) bir araya getiren teklik ve münhasırlık denetimi yatar.

İşleme sonrası aşamasında, Mükerrer Kayıtlar için Kontrol tesisi ek denetimler ve ikincil veri öğelerinin özel değerlendirmesi (örn. yasal yargı alanı, tüzel kişilik kategorisi) ile yanlış pozitif sayısını azaltır.

İndirilebilir İlgili Dosyalar

PDF olarak indirin: Mükerrer Kayıtlar için Kontrol Sözlüğü v1.2 (Check for Duplicates Dictionary v1.2)