GLEIF Hakkında Yönetim

GLEIF İç TüzüğüGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) İç Tüzüğü, vakfın ek operasyonel ilkelerini oluşturan GLEIF Tüzükleri’nin 38. Maddesi’ne binaen düzenlenmiştir. İç tüzük, yapı ve organizasyonun ana hatlarını belirtmekte ve ilgili organların sorumluluk ve yetkilerini tanımlamaktadır. GLEIF İç Tüzüğü, İsviçre Vakıflar Denetim Kurumu tarafından onaylanmıştır.

PDF olarak indirin: GLEIF İç Tüzüğü (GLEIF By-laws)