GLEIF

Yönetim YapısıTüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) girişimi, Finansal Istikrar Kurulu (FSB) ve G20 Grubu'nda (G20) temsil edilen ülkelerin finans bakanları ile merkez bankası başkanları tarafından desteklenmektedir. G20, uluslararası işbirliği için resmi olmayan bir forum olup 19 büyük ekonomi ile Avrupa Birliği'nden meydana gelmektedir.

2011 yılında G20, FSB'nin global LEI ve bunu destekleyecek bir yönetim yapısını geliştirmeye yönelik tavsiyeler konusunda öncülük yapması çağrısında bulunmuştur.

2012 yılında G20 tarafından desteklenen ilgili FSB tavsiyeleri dünyanın her yerinde finansal işlemlere katılan tüzel kişiliklere benzersiz bir kimlik sağlayan Global LEI Sistemi'nin geliştirilmesine öncü olmuştur.

FSB, LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (LEI ROC) oluşturulması yönünde G20'ye tavsiyede bulunmuş ve bu G20 Global LEI Sistemi'nin yönetim prensiplerini destekleyen LEI ROC'un oluşturulması konusunda destekleyici olmuştur.

Haziran 2014'te, FSB Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)'ı kurmuştur.

Kamu otoriteleri riskleri değerlendirmek, düzeltici adımlar atmak ve gerektiği takdirde pazarı kötüye kullanma durumunu asgariye indirmek ve finansal verilerin doğruluğunu artırmak konusunda LEI'ye güvenmektedir.