LEI

Ortak Veri Dosyası FormatlarıTüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) finansal ve diğer işlemlere taraf olan tüzel kişilere ait şeffaf ve benzersiz bir tanımlama sağlayan ana referans bilgisine bağlanır. Uluslararası Standartlar Teşkilatı'nın (ISO) 17442 sayılı standardı, tanımlamanın en temel unsurlarını içeren bir dizi özniteliği veya tüzel kişi referans verisini belirlemektedir.

LEI ve tüzel kişi referans verilerinin günlük raporlaması, Ortak Veri Dosyası (CDF) formatlarını kullanan LEI tahsis eden kurumlar tarafından yürütülür. CDF formatları, ISO standardının operasyonel uygulaması için gereksinim duyulan kesinliği sağlamaktadır. Uygun olan durumlarda veri kalitesini artırmak için CDF formatlarına harici standartlar da entegre edilmiştir.

LEI referans verilerinde mevcut olan iş kartı bilgileri (örneğin tüzel kişinin resmi unvanı ve kayıtlı adresi) "Düzey 1" verisi olarak adlandırılır. Bu, 'kim kimdir' sorusuna yanıt verir. Ayrıca, LEI veri havuzu, '"kim kime sahip" sorusunu yanıtlayan "Düzey 2" verilerini içerir.

Her raporlama formatı, ayrıntılı bir teknik özellik belgesinde tanımlanır

Sırasıyla Düzey 1 ve Düzey 2 verilerinin raporlanmasında belirli formatlar temel alınmaktadır.

Her raporlama formatı, ayrıntılı bir özellik belgesinde ve minimum veri kalitesi öngören XML şema tanımında (XSD) tanımlanmaktadır. XSD doğrulamasından geçmeyen bir dosya GLEIF Birleştirilmiş Dosyalarında ve Global LEI Dizininde yer alamaz. Şema şunları tanımlamaktadır:

  • Her bir veri öğesinin yapısı.
  • İlişkili kod listeleri.
  • İlişkili veri öğesi öz nitelikleri.

Teknik şartname belgeleri aynı zamanda, bu veri ögeleriyle ilgili kısa ve öz tanımları içermektedir. Bu özellikler aşağıdaki özel GLEIF Web sitesi sayfalarından indirilebilir:

  • Düzey 1 Verisi – LEI-CDF formatı: Düzey 1 verisinin, yani "kimin kim olduğunun" nasıl rapor edileceğini tanımlar.
  • Düzey 2 Verisi – İlişki Kaydı-CDF (RR-CDF) formatı: Düzey 2 verisinin, yani "kimin kime sahip olduğu" bilgisinin doğrudan ve nihai üst kuruluşları bir LEI'ye sahip olan LEI kaydı yaptırmış firmalar için nasıl rapor edileceğini tanımlar.
  • Düzey 2 Verisi – Raporlama İstisnaları Formatı: Alt tüzel kişilik bir istisna rapor ederse üst kuruluş için bu formatta bir kayıt oluşturulur. Her kayıt bağlı bir tüzel kişiye yöneliktir; istisnanın doğrudan mı yoksa nihai ana şirkete mi ilişkin olduğunu belirtir ve raporlama istisnasını içerir. Raporlama istisnaları şunlardır: LEI kaydı yaptıran firmanın ana şirketi olmadığında; alt tüzel kişilik istisnai nedenlerle raporlamayı almamayı tercih ettiğinde; LEI kaydı yaptıran firmanın doğrudan ve nihai ana şirketlerinin LEI'sı bulunmadığında.

GLEIF, Düzenleyici Gözetim Komitesi tarafından uygulamaya konulan yeni veya uyarlanmış politikaları temel alan güncelleme ihtiyacını belirlemek ve kullanıcı gereksinimlerine uyum sağlamak üzere CDF formatlarını düzenli aralıklarla gözden geçirecektir.

CDF formatlarının belirli teknik özellikleriyle ilgili sıkça sorulan sorular bu sayfanın alt kısmından indirilebilecek PDF belgesinde mevcuttur.

LEI-CDF, RR-CDF ve Raporlama İstisnaları Formatı ile ilgili sorularınızı lütfen şu adrese iletin: info@gleif.org.


İndirilebilir İlgili Dosyalar

PDF olarak indirin: Ortak Veri Dosyası Formatları ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları (Frequently Asked Questions and Answers on the Common Data File Formats)