Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

Bank of England LEI ile Güven ve Şeffaflığı Nasıl Sağlıyor?

Bank of England Baş Politika Analisti Tanveer Bhatti Tüzel Kişi Kimlik Kodunun (LEI) Birleşik Krallık finans sektöründe güven ve şeffaflığı destekleme konusundaki rolünü açıklıyor.


Yazar: Tanveer Bhatti, Bank of England Baş Politika Analisti

  • Tarih: 2023-06-29
  • Görünümler:

Temmuz 2022'de yayınlanan bir raporda, Finansal İstikrar Kurulu (FSB) küresel standartları belirleyici kuruluşları ve finans, bankacılık ve ödemeler alanında yetki sahibi uluslararası kurumları işlerinde LEI referanslarını öne çıkarmaya teşvik etti.

Bank of England LEI'nin yüksek profilli bir uygulayıcısı; Birleşik Krallık merkez bankası LEI kapsamının genişletilmesini destekleyeceği konusundaki görüşünü yineledi ve Haziran 2023'ten itibaren "tercihe bağlı gönderim" esasına dayalı olarak CHAPS ödeme mesajları için ISO 20022 standardına benzersiz tanımlayıcıyı ekleyecek. Mevduat bankaları ve bazı uluslararası ve takas bankaları da dahil olmak üzere tüm CHAPS Doğrudan Katılımcıları olabildiğince kısa sürede LEI kullanmaya teşvik edilecek.

Aşamalı yaklaşımının bir sonraki adımında, Bank of England Kasım 2024'ten itibaren LEI'nin belirli CHAPS ödemelerinde zorunlu olarak eklenmesi uygulamasını başlatacak ve zaman içinde bu gerekliliğin tüm CHAPS katılımcılarını kapsamasını hedefleyecek. Banka, özellikle bir ödemenin mali kurumlar arasında fon aktarımını içerdiği durumlarda LEI'nin kullanımını zorunlu kılacak.

Bank of England Baş Politika Analisti Tanveer Bhatti Bankanın LEI kullanımını neden desteklediğini ve bu standartlaştırılmış kimlik kodunun kullanımıyla ödeme ekosisteminde hangi faydaların sağlanabileceğini açıklıyor.

Bank of England CHAPS Doğrudan Katılımcıları için neden LEI'yi tercih etti?

Giderek global hale gelen bir dünyada, veri standartları Bank of England'ın stratejik odağında yer almaktadır. Finansal işlemlere katılan tüm tüzel kişiler tarafından sınırlar arasında kullanılabilen benzersiz, global bir tanımlayıcı sunan LEI kullanımının genişletilmesini teşvik etmek bu yaklaşımın kilit bir parçasıdır. Daha da önemlisi, bu tanımlayıcı günlük olarak güncellenen ücretsiz ve açık doğrulanmış şirket bilgileri veri tabanına bağlıdır.

CHAPS ödemelerinde LEI'nin uygulanması çok sayıda fayda sağlama potansiyeline sahiptir ve geniş bir sektör ve uluslararası görüşlerle desteklenmektedir. Payments Market Practice Group (PMPG) ve High-Value Payments Plus (HVPS+) ve Cross-Border Payments and Reporting Plus (CBPR+) çalışma grupları gibi ödeme verilerinin standartlarını belirleyen önde gelen global uzmanlardan LEI kullanımına ilişkin rehberlik ve öneriler gelmektedir.

LEI ne gibi faydalar sağlayabilir?

LEI'nin yaygın kullanımı ödeme hizmeti sağlayıcılarının müşteri durum tespiti, uyum ve dolandırıcılık tarama süreçleri ve düzenleyici raporlama alanlarındaki etkililiğini artırabilir. Bu durum nihai tüketiciler için daha hızlı ve ucuz ödemeleri destekler.

LEI özellikle ödeme hizmeti sağlayıcılarının tespit oranlarını artırmak için paylaşımlı veri depolarına bağlanmalarına yardımcı olarak mali suçlarla savaşmaya yardımcı olur. Ayrıca, düzenleyici kurumlara, kuruluşların yargı alanları ve varlık sınıfları arasındaki sorumluluklarını zamanında anlamak için çözümleme faaliyetleri yürütürken yardımcı olur.

Daha geniş kapsamlı olarak, LEI yenilikçi ürünler ve hizmetler oluşturmak için gereken güven ve şeffaflığı sunar.

Bu faydalar sınır ötesi ödemeleri destekleyecek şekilde nasıl genişliyor?

Sınır ötesi ödemeler piyasasındaki yüksek maliyetler, düşük hız, sınırlı erişim ve yetersiz şeffaflık gibi zorluklar detaylı olarak belgelenmiştir. Neyse ki yukarıda belirtilen LEI'nin faydaları sınır ötesi ödemelerde son derece belirgindir. Tutarlı bir tüzel kişi tanımlama standardı gelişmiş ödeme yönlendirme, müşteri durum tespiti ve mali suç tespitinde önemli bir rol oynayabilir.

Sınır ötesi ödemeleri geliştirmeye yönelik G20 yol haritasının bir parçası olarak, FSB LEI'nin ödemelerde daha geniş kapsamlı kullanımını teşvik etmeye yönelik çalışmaya liderlik ediyor. Ulusal düzenleyici kurumlar ve ilgili paydaşlar LEI'nin müşteri durum tespitini kolaylaştırmadaki rolünü keşfediyor. Paydaşlar aynı zamanda ödeme standartları ve yaptırım incelemelerinde başkalarıyla birlikte LEI'nin de kullanıldığı pilot projelerde iş birliği yapıyor.

LEI'nin faydaları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen paydaşlar için Bank of England’ın Birleşik Krallık sektörü ile olan istişaresini yayınladık: CHAPS'de ISO 20022'yi Uygulama Faaliyet Raporu. Gerçek Zamanlı Brüt Hesap Kapatma (RTGS) Yenileme Önemli Avantajları web sayfamız LEI'nin ISO 20022 ödeme mesajlaşma standardında gelişmiş verilerden tam anlamıyla faydalanabilmek için ne derece önemli olduğunu açıklamaktadır.

LEI kullanımına geçişe hazırlanırken neleri öğrenmek gerekiyor?

Belirli kurumlar arasında LEI kullanımı oturmuş olsa da Birleşik Krallık'ta finansal olmayan işletmeler arasında LEI'ler için kayıt oranları görece olarak düşüktür. Bu nedenle Bank of England LEI'nin CHAPS'te zorunlu kullanımına uyum için orantılı bir yaklaşım benimsemektedir. Bununla beraber, LEI'nin benimsenmesi artmaktadır ve daha fazla artış sağlamak için ticari siciller ve Doğrulama Aracısı (VA) rolü ile toplu tahsis gibi yollarla yeni tahsis modelleri GLEIF tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

Toplu LEI tahsisi, LEI'lerin bir kayıt makamında kayıtlı olan tüm şirketlere tahsis edilmesini sağlayarak sicilin GLEIF doğrulama gerekliliklerini karşılaması kaydıyla ticaret sicillerinin tüm başvuru sahiplerine LEI tahsis eden kurum olarak hizmet etmesine yarayan bir girişimdir. Doğrulama Aracısının rolü; finans kurumlarının ve kimlik doğrulama / onaylama işlemleriyle ilgili olan diğer kuruluşların akredite LEI Tahsis Eden Kurumlar ile iş birliği yaparak müşterileri için LEI edinmelerini ve sürdürmelerini sağlar.

CHAPS Doğrudan Katılımcıları için LEI kapsamında belirli boşluklar var mı?

Hayır, mevcut CHAPS Doğrudan Katılımcıları için LEI kapsamında boşluk bulunmamaktadır ve yeni bir katılımcı kabulünde LEI gereklidir.

Bank of England hazırlık çalışmalarından veya ilk veri akışlarından fayda sağlamaya başladı mı?

Haziran 2023'te LEI alanının faaliyete geçmesinin öncesinde, test ortamlarımızda veri akışları gördük. Politika yaklaşımımız sektörün yeni LEI verilerinden en yüksek verimi alabilmesi amacıyla planlama yapmak, tasarlamak ve yatırım yapmak için ihtiyaç duyduğu kesinliği sağlamayı amaçlamaktadır. Doğrudan Katılımcılarımızla uygulama yaklaşımlarında etkileşim halinde olmaya devam ediyoruz ve geçtiğimiz yıl daha fazla pratik bilgi sağlamak için Ek Kılavuz: ISO 20022 Gelişmiş Verilerini CHAPS'te Zorunlu Hale Getirme belgesini yayınladık.

Banka içerisinde LEI verilerinin bir tanımlayıcı ve bir adres ve ilişki bilgisi kaynağı olarak kullanımı giderek önemli hale gelmektedir. GLEIF'in günlük dosya dışarı aktarımını kullanıyoruz ve değişiklikler yapıldığında uyarı vermesi için doğrulama kuralları tasarladık. GLEIF'in API'si de sorguları incelemek için Bankanın hem veri hem de ticari ekipleri tarafından kullanılmaktadır.

LEI verilerinin şirket içi sistemlerde kullanımı artırılarak analitik çıktılarımız iyileştirilmektedir. LEI'nin benimsenmesi arttıkça, özellikle de toplu LEI tahsisi benimsenirse bu faydaların katlanarak artmasını bekliyoruz.

LEI kullanımı aynı zamanda yeni kimlik kodlarının oluşturulması ihtiyacını da azaltmakta ve sistem değişimleri veya yükseltmeleri sırasında mevcut kimlik kodlarının da kullanımdan kaldırılmasını sağlamaktadır.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Tanveer Bhatti, yeni ISO 20022 ödeme mesajının gelişmiş veri alanları için Bank of England Baş Politika Analistidir. Tanveer LEI'nin ödemelerde kullanımının yanı sıra Amaç Kodları, Yapılandırılmış Adresler ve Yapılandırılmış Havale Verileri gibi diğer gelişmiş veriler konusunda da uzmandır. Bank of England Birleşik Krallık'ın yüksek değerli ödeme sistemi (HVPS) CHAPS'in işleticisidir. Öncesinde, Tanveer global bir işle alım firmasında kredi kontrol ve nakit yönetiminde ve Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) alanındaki bir start-up şirketinde işletme danışmanı olarak çalışmıştır. Tanveer Felsefe, Politika ve Ekonomi alanında diploma sahibidir ve Londra'da yaşamaktadır.


Bu makale için etiketler:
LEI Eşleme, Açık Veri, LEI'nin İş Dünyasına Yararları, Veri Yönetimi, Veri Kalitesi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Dizini, Standartlar, Doğrulama Aracıları, Müşterini Tanı (KYC)