Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

LEI Lightbulb Blog Serisi No. 11 - AB'nin Kilometre Taşı MiCA Çerçevesi, Kripto Varlık Düzenlemesinde LEI'nin Değerini Doğruluyor

Bu blogda Stephan Wolf, Avrupa Birliği'nin yeni Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesinin, kripto varlık düzenleyici çerçeveleri içinde Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kullanımında ileriye yönelik önemli bir adımı nasıl müjdelediğini araştırıyor.


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2023-07-06
  • Görünümler:

Kripto para borsası FTX'in yüksek profilli çöküşünün ardından sürekli istikrarsızlık ve oynaklık yaşayan kripto varlık piyasasıyla birlikte, düzenleyici faaliyetler yeni bir yoğunluk ve aciliyet kazanmıştır.

Ne mutlu ki şu anda yeni girişimler gerçekleştirilmektedir ve Mayıs 2023'te Avrupa Birliği (AB), uzun zamandır beklenen ve çok tartışılan Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesini nihayet kabul etmiştir.

Kripto varlıkları, kripto varlık şirketlerini ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarını tek bir AB seviyesinde düzenleme çerçevesi kapsamında bir araya getiren MiCA, rekabet ve inovasyonu teşvik etmenin yanı sıra kripto varlık piyasasında tüketici korumalarını ve güvenini destekleyecek bir dönüm noktası oluşturan bir mevzuat başarısı olarak büyük ölçüde fark edilmiştir.

MiCA'nın önemi ve geleceğin düzenleyici ortamını şekillendirme ve etkileme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, Tüzel Kişi Kimlik Kodunun (LEI) hem kripto varlık hizmet sağlayıcılarına hem de kripto varlık işlemlerine daha fazla güven ve şeffaflık getirmenin bir yolu olarak dahil edilmesi, global bir tanımlayıcı olarak benzersiz özelliklerini net bir şekilde göstermektedir.

MiCA düzenlemesi ve LEI

Düzenleme, yatırımcıları korumaya yönelik kapsamlı kuralların bir parçası olarak MiCA kapsamında düzenlenen çeşitli kripto varlık hizmetlerinden herhangi birini sağlamak isteyen herhangi bir tüzel kişi için çok daha fazla inceleme getiriyor. Yeni çerçeve kapsamında bir kuruluş artık bir Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı (CASP) olarak yetkilendirme için bulunduğu ülkede Üye Devletin yetkili otoritesine başvurmalıdır ve zorlu başvuru gereksinimlerinin bir parçası olarak bir LEI edinilmeli ve sağlanmalıdır.

Basitçe ifade etmek gerekirse LEI, AB'de kripto varlık hizmetleri sağlamak için artık bir ön koşuldur - bu da LEI alımı için son derece önemli bir kilometre taşı olduğunun işareti ve daha geniş kripto varlık alanı içinde fayda ve değerinin net bir şekilde gösterimidir.

Yeni MiCA düzenlemesinin bir diğer temel unsuru, LEI'den yararlanarak, "Seyahat Kuralı" olarak adlandırılan sıkı uyum hususlarını nasıl ele aldığıdır. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Seyahat Kuralı (Tavsiye No. 16), ülkelerin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının yanı sıra kitle imha silahlarının yaygınlaşmasının finansmanı ile mücadele etmek için uygulaması gereken önlemlerin çerçevesini belirleyen FATF Tavsiyelerinin önemli bir bileşendir.

FATF Seyahat Kuralı, özellikle sahiplik belirlemede, sanal varlıkların transferiyle ilişkili riskleri azaltmayı amaçlamaktadır. Bunu, sanal varlık transferlerinde yer alan ve Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP'ler) olarak bilinen finans kurumlarının ve kripto şirketlerinin, transfer öncesinde veya sırasında işlemin göndereni ve lehtarlarının kesin ve güvenilir ayrıntılarını edinmelerini ve değiş tokuş etmelerini zorunlu kılarak başarır.

Tavsiyenin ilk olarak Haziran 2019'da yayınlanmasından bu yana, özel sektör ve global olarak çeşitli yargı alanları, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek ve sanal varlık transferlerinde müşteri korumasını sağlamak üzere FATF Seyahat Kuralı'nın uygulanması ve sağlam düzenleyici çerçevelerin belirlenmesi üzerinde çalışmaktadır.

MiCA, şimdiye kadarki en kapsamlı ve yaygın uygulamayı işaret etmektedir. İlk olarak 2015'te kabul edilen ve geleneksel fon transferleri için geçerli olan mevcut AB Para Transferi Kuralı'nın (TFR) kapsamını kripto varlıkların transferlerini içerecek şekilde genişleterek FATF Seyahat Kuralı'nı ele almaktadır.

Yeniden şekillendirilen TFR kapsamında gönderenin Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı (CASP), kripto varlıkların transferlerinde gönderen ve lehtar (bireysel olmayanlar için) ile ilgili çeşitli veri noktalarının bulunmasını sağlamalıdır. Daha da önemlisi, bu güncel LEI'yi veya güncel LEI'nin yokluğunda mevcut eşdeğer herhangi bir resmi tanımlayıcıyı içerir.

Yine bu, LEI'nin değerini net bir şekilde göstermekte ve kötü amaçlı faaliyetlerle etkili bir şekilde mücadele etmek için gereken tutarlı, yüksek kaliteli ve küresel olarak tanınan tüzel kişi kimlik doğrulaması sağlama konusundaki benzersiz becerisini açıkça doğrulamaktadır.

Aynı zamanda bu, ulusal ve global düzenleyiciler için sınır ötesi farklı Seyahat Kuralı gereksinimlerini uyumlu hale getirmeye yardımcı olmak üzere LEI'den yararlanma konusunda büyük bir fırsata işaret etmektedir. Gereken önemli miktarda bilgi göz önünde bulundurulduğunda, benimsemeyi hızlandırmak için daha geniş kripto varlık ekosistemi genelinde uyumu basitleştirmeye ve hızlandırmaya yönelik her fırsat değerlendirilmelidir ve bu bağlamda, küresel olarak tanınmış LEI'nin benimsenmesi, üzerinde uzun uzadıya düşünülmesi gerekmeyen bir konudur. Bu, özellikle FATF'nin ülkeleri ve yargı alanlarını daha hızlı hareket etmeye ve Seyahat Kuralı'nın uygulanmasına öncelik vermeye teşvik eden yenilenmiş çağrısı göz önünde bulundurulduğunda zaman açısından yerinde bir hamledir.

Daha geniş kapsamlı olarak, MiCA ve yeniden şekillendirilen TFR, uyumlu, tamamlayıcı bir ekosistemin parçası olarak LEI tarafından sunulan güven ve şeffaflık avantajlarını destekleyen AB'deki diğer düzenleyici gelişmelerle tam olarak örtüşmektedir.

Bu, kripto varlıkları hizmet sağlayıcılarının nasıl vergilendirileceğine ilişkin karmaşık sorunun ele alınmasını da içerir. Ekonomik Kalınma ve İş Birliği Örgütü'nün (OECD) LEI'yi kripto varlık hizmet sağlayıcılarını tanımlamak için kabul edilen tanımlayıcılardan biri olarak tanımasının ardından AB, bu LEI tanımasını önerilen İdari İş Birliği Direktifinde (DAC8) yansıtarak ulusal vergi yetkilileri arasında kripto varlıklarla ilgili vergi bilgilerinin karşılıklı olarak paylaşılması kurallarını getirmiştir.

Kripto varlık sektöründe daha geniş çapta LEI benimsenmesini teşvik etme

Bunlar ve devam eden diğer düzenleyici gelişmeler ile LEI'nin dünya genelinde ortaya çıkmakta olan düzenleyici çerçevelerde ve yönetim çerçevelerinde önemli bir rol oynaması gerektiğine ve dünyayı tüm paydaşlar için en iyi şekilde çalışan, tamamen dijital olarak etkin bir finansal ekosisteme doğru yaklaştırdığına dair şüphe bulunmamaktadır.

Düzenleyici ivme arttıkça, RegTech çözüm sağlayıcıları ve kripto varlık platformlarının, kendileri ve müşterileri için çeşitli faydalar elde etmek üzere LEI'nin daha geniş çapta benimsenmesini teşvik etmek için bolca fırsatları olmaktadır. Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP'ler) düzenleyici uygulamaların yaklaşan son tarihlerinden önce çıkabilecekken LEI verileri, müşteri tanımlamasını hızlandırmak ve doğru karşı taraf tanımlamasını kolaylaştırmak için kullanılabileceğinden Doğrulama Aracılarına dönüşme ve akredite LEI Tahsis Eden Kurumlarla iş birliği içinde müşterileri için LEI'leri elde edip bunu sürdürme yoluyla uyum yükü ve risk profili azaltılır.

Bu avantajlar göz önünde bulundurulduğunda, piyasa katılımcılarından bu yönde bir hareket zaten var. VASP'ler için Singapur kökenli RegTech çözüm sağlayıcısı olan VerifyVASP, yakın zamanda kripto ve dijital varlık ortamında işlem yapan ilk Doğrulama Aracısı olmuştur.

GLEIF'in bu yeni "LEI Lightbulb Blog Dizisi" hangi sektör liderleri, yetkililer ve kuruluşların LEI'yi desteklediğini ve neden desteklediğini vurgulayarak kamu sektöründe ve özel sektörlerde, coğrafi bölgelerde ve kullanım senaryolarında LEI'nin kabulünün ve destekçiliğinin kapsamına ışık tutmayı amaçlıyor. GLEIF, güçlü düzenleyici köklerden elde edilen başarının yeni ve gelişen uygulamalar genelinde ilave LEI mevzuatı ve LEI'yi gönüllü benimseme açısından destekçilerden oluşan dip dalgasında ani artış sağladığını göstererek sektörden bağımsız biçimde dünya genelindeki işletmeler için "tek küresel kimlik" sunabilen mevcut ve gelecekteki potansiyel değer hakkında eğitici olmayı ummaktadır.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'da (GLEIF) CEO olarak görev yaptı (2014 - 2024). Mart 2024'ten itibaren, dijital ticaret standartlarının uyumlaştırılması, benimsenmesi ve etkinleştirilmesine yönelik küresel bir platform olan Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Dijital Standartlar Girişimi'nin Sektör Danışma Kurulu'na (IAB) liderlik etti. Başkan olarak atanmadan önce, 2023 yılından itibaren IAB'de Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Aynı yıl Almanya Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu'na seçildi.

Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubu'nun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırılmıştır. Veri operasyonları ve global uygulama stratejilerinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Uyum, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Dizini, Düzenleme, Standartlar, Doğrulama Aracıları