ITSM 707855
GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation

Kiminle iş yapılabileceği konusunda daha akıllıca, daha düşük maliyetli ve daha güvenilir kararlar verilmesini sağlıyoruz

Hizmetler Nasıl olduğunu öğrenin

Tüzel Kişi Kimlik Kodu Hizmetleri Sağlayan: GLEIF

Bankacılıkta LEI'ler ve Müşteri Yaşam Döngüsü Yönetimi - 4 Milyar Amerikan Doları ile bir Başlangıç

GLEIF adına McKinsey tarafından yürütülen araştırma, Tüzel Kişi Kimlik Kodunun (LEI'ler) daha geniş çapta kullanılmasıyla sadece yeni müşterilerin kabulünde bile global bankacılık sektörünün yıllık 2-4 Milyar Amerikan Doları tasarruf edebileceği sonucunu ortaya koymuştur. Bu, endüstrinin uygulama için 40 Milyar Amerikan Doları olan toplam yıllık harcamasında %5 ila %10 arasında tasarrufa gidilmesine işaret eder.

GLEIF e-Kitap'ını indirin
GLEIF Yıllık Raporunu Yayımladı

GLEIF geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yıllık raporunu insan ve makine tarafından okunabilir Satır İçi XBRL ve HTML biçiminde ve Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) hem yıllık rapora hem de GLEIF'in imzaya yetkili üst yöneticilerinin dijital sertifikalarına yerleştirilmiş şekilde yayımladı.

Yıllık Raporu İndirin

Her işin arkasında tek bir global kimlik

GLEIF'in Misyonu

GLEIF, dünya genelinde benzersiz bir tüzel kişi kimlik tanımlaması sağlamak üzere güvenilir hizmetler ile açık ve sağlıklı veriler sunmak amacıyla LEI tahsis eden kurumlardan oluşan bir ortaklar ağını yönetmektedir. GLEIF hizmetleri, Global LEI Sisteminin operasyonel bütünlüğünü sağlar.

Vizyonumuz

GLEIF, dünya çapındaki her işletmenin yalnızca tek bir global kimliğe sahip olması gerektiğine inanır. Bu kimlik, dijital bir kimliği içermelidir. Bir LEI'ye sahip olmak, bu hedefe ulaşmada yardımcı olacaktır. Global LEI Dizini'ninden yararlanmak; pazar katılımcılarını maliyetlerin kısılması, operasyonların kolaylaştırılıp hızlandırılması ve global pazar konusunda daha derin fikirler elde edilmesi açısından güçlendirmektedir.

Yönetim Yapısı

LEI girişimi, Yirmiler Grubu (G-20) ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) tarafından desteklenir. 2014 yılında FSB tarafından oluşturulan GLEIF, kamu malı olarak tasarlanmış tek açık ve tescilsiz tüzel kişi kimlik kodu tanımlama sistemini yönetme amacına sahip uluslarüstü ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

GLEIF Etkinlikleri ve Haberleri

GLEIF Teknik Güncellemeleri Tarih: 2020-08-31 Yeni ve Geliştirilmiş GLEIF API İşlevleri

Şu ana kadar kullanıcı gruplarımızdan değerli geri bildirimler aldıktan ve bunları dahil ettikten sonra GLEIF, API'yi 2020'nin ilk aylarında kamuya açık beta olarak kullanıma sundu ve üretim hizmetini 2020 yılının sonbaharında başlattı. GLEIF API, geliştiricilerin filtreler, tüzel kişi ve sahiplik verilerine yönelik tam metin aramaları ve tek alanlı aramalar ve bunların yanı sıra ilgili veri alanlarına ait, isimler ve adresler gibi “bulanık” eşleşmeler de dahil olmak üzere LEI Verileri arama motoru işlevlerinin tamamına erişmesini sağlıyor. LEI referans verilerine ek olarak GLEIF API, LEI tahsis eden kurumların referans verileri, LEI kayıtlarında ve eşleşen kimlik kodlarında kullanılan BIC veya ISIN kodları gibi kod listeleri dahil olmak üzere daha fazla ilgili veriyi de kullanıma sunuyor.

GLEIF, LEI verisi kullanıcılarına ve piyasa katılımcılarına günlük kullanımlarında veya uygulamalarında yeni geliştirilmiş GLEIF API'ye geçmeleri için yeterli zaman tanımak amacıyla 2020 yılının sonuna kadarki bir geçiş dönemi boyunca LEI Arama API'yi desteklemeye devam edecektir.

GLEIF Blogu Tarih: 2020-08-25 LEI: Dijital Sertifika Yönetimindeki Eksik Malzeme

Basit bir entegrasyon, yarının dijital ekonomisini nasıl koruyabilir