ITSM 707855

GLEIF'in onuncu yıl kutlamasında bize katılın! Küresel ekonomide güven ve şeffaflığı teşvik yolculuğumuzu ve etkimizi keşfedin.

Tüzel Kişi Kimlik Kodu Hizmetleri Sağlayan: GLEIF

GLEIF ve IDC Technology Spotlight: İşi Güvenle Sürdürmek - Dijital Kimliklerin Destekleyici Rolü

GLEIF için yürütülen IDC araştırması, dijital olarak olgunlaşmış kurumların %79'unun güven programlarına öncelik verdiğini, %37'sinin "dijital güveni tehdit eden riskin azaltılmasını" dijital işletmelerin zor yönlerinden biri olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Bunu dikkate alarak IDC, EMEA Kimlik ve Dijital Güven (IDT) teknolojisi için güçlü bir büyüme öngörüyor. GLEIF sponsorluğundaki bu IDC Spotlight, LEI ve vLEI'nin küresel tedarik zinciri verimliliğini, güvenliğini ve yenilikçiliğini nasıl geliştirebileceğini inceliyor.

PDF'i indir

GLEIF Yıllık Raporunu Yayımladı

GLEIF, yıllık raporunu insan ve makine tarafından okunabilir Satır İçi XBRL ve HTML biçimlerinde ve doğrulanabilir Tüzel Kişi Kimlik Kodu'nu (vLEI) ilk kez 2021 yıllık raporunu imzalamak üzere kullanarak yayımladı.

Yıllık Raporu İndirin

Her işin arkasında tek bir global kimlik

GLEIF'in Misyonu

GLEIF, dünya genelinde benzersiz bir tüzel kişi kimlik tanımlaması sağlamak üzere güvenilir hizmetler ile açık ve sağlıklı veriler sunmak amacıyla LEI tahsis eden kurumlardan oluşan bir ortaklar ağını yönetmektedir. GLEIF hizmetleri, Global LEI Sisteminin operasyonel bütünlüğünü sağlar.

Vizyonumuz

GLEIF, dünya çapındaki her işletmenin yalnızca tek bir global kimliğe sahip olması gerektiğine inanır. Bu kimlik, dijital bir kimliği içermelidir. Bir LEI'ye sahip olmak, bu hedefe ulaşmada yardımcı olacaktır. Global LEI Dizini'ninden yararlanmak; pazar katılımcılarını maliyetlerin kısılması, operasyonların kolaylaştırılıp hızlandırılması ve global pazar konusunda daha derin fikirler elde edilmesi açısından güçlendirmektedir.

Yönetim Yapısı

LEI girişimi, Yirmiler Grubu (G-20) ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) tarafından desteklenir. 2014 yılında FSB tarafından oluşturulan GLEIF, kamu malı olarak tasarlanmış tek açık ve tescilsiz tüzel kişilik kimlik kodu tanımlama sistemini yönetme amacına sahip uluslarüstü ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

GLEIF Etkinlikleri ve Haberleri

GLEIF Veri Kalitesi Raporları Tarih: 2024-06-07 En Son LEI Veri Kalitesi Raporları Yayımlandı
GLEIF Blog Tarih: 2024-06-05 Kurumsal Kimlik: Güveni Küresel Ölçekte Uluslararası Ticaret ve Ticari İşlemlerin Temel Taşı Haline Getirmek

Çalkantılı finansal kriz sonrasında finansal kurumlara olan güven sarsıldığında GLEIF, işlemlerde yer alan tarafların doğru ve güvenilir bir şekilde tanımlanmasını sağlayarak, benzersiz bir tanımlayıcıyı (LEI) denetlemek üzere tasarlanmış bir sistemin koruyucusu olarak ortaya çıktı. GLEIF onuncu yıldönümünü kutlarken, görevden ayrılan CEO Stephan Wolf, her işletmenin arkasında tek bir küresel kimliğe doğru yolculuk ve önümüzde uzanan dönüştürücü fırsatlar sağlamak üzerine düşünüyor.