LEI Kod Listeleri

ISO 20275: Tüzel Kişi Yasal Yapıları Kod ListesiGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), "Tüzel Kişi Yasal Formları (ELF) Kod Listesi" (‘Entity Legal Form (ELF) Code List’)ni yayınlıyor ve aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Ekim 2021 tarihinde yayınlanan güncel versiyonda, 175'ten fazla yargı alanı içindeki 3.250'yi aşkın tüzel kişi yasal yapısı listeleniyor. Listede yasal yapılar/türler ana dillerinde bulunmaktadır; örn. limited liability companies (Ltd), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) veya Société Anonyme (SA). ELF Kod Listesi her bir tüzel kişi yasal yapısına benzersiz bir kod atar. ELF kodu Latin karakter grubundan dört karakterden oluşan alfa nümerik bir koddur.

Global LEI Dizini kapsamında kullanıma sunulan standartlaştırılmış tüzel kişi veri grubuna ELF kodlarının dahil edilmesi, her bir Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kaydında bulunan iş kartı bilgilerini daha da geliştirmektedir. Daha zengin veriler, tüzel kişilerin sınıflandırılmasına yardımcı olarak küresel piyasa hakkında daha kapsamlı bilgiler içerdikleri için, gelişmiş bir kullanıcı tecrübesi sunmaktadır.

ELF Kod Listesinde bulunan tüzel kişi yasal yapıları, GLEIF tarafından yapılan araştırmalara dayandırılmıştır. Dünya genelinde bulunan diğer tüzel kişi yasal yapılarının tanımlanması çalışmalarına devam edilmektedir. GLEIF, ELF Kod Listesini düzenli aralıklarla güncelleyecektir.

ISO 20275 standardı ‘Finansal Hizmetler – Tüzel Kişi Yasal Yapıları (ELF)’

ELF Kodu Listesi, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO standard 20275 ‘Financial Services – Entity Legal Forms (ELF)’ esasında hazırlanmıştır. Standart Temmuz 2017'de yayınlanmıştır. ISO tarafından beyan edildiği üzere standart, "bir yetki alanı dahilindeki, o bölgeye özel farklı tüzel kişi yasal yapılarını tanımlamak üzere kullanılan kesin şema unsurlarını belirtir. Yetki alanları içindeki yasal yapıların kodlanmasını sağlamayı ve böylece tüzel kişilerin yasal yapılarına göre sınıflandırılmasını kolaylaştırmayı amaçlar." ISO standardına göre, tüzel kişi yasal yapısı "bir organizasyonun, kapsamında kurulduğu yasal veya düzenleyici sisteme göre ait olduğu tüzel kişilik türü" anlamına gelmektedir.

ISO, bir tüzel kişinin yasal yapısını anlamanın “finansal hizmet işlemlerinin önemli bir parçası olduğunun; bir iş ilişkisine girerken ne tip bir tüzel kişi ile işlem yapılacağının bilinmesi gerektiğinin; finansal işlemlerdeki tarafların (ve bunların organizasyonel yapılarının) bu işlemler kapsamında tanımlanması gerektiğinin; ve yasal veya organizasyonel yapıların standartlaştırılmasının esnekliğe destek olacağının ve maruz kalınan risklerin ve sermaye erişiminin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağının” altını çizmektedir.

“Düzenleyiciler ve piyasa katılımcıları hem ulusal çapta hem de küresel pazarlarda sürekli olarak tüzel kişi yasal yapılarını tanımlama ihtiyacını fark etmiş ve bu ihtiyacı karşılamak için bir standardın geliştirilmesini talep etmişlerdir. ISO 20275 standardı, diğer hususların yanı sıra, tüzel kişi yasal yapılarını yapılandırılmış bir şekilde, özellikle de tüzel kişileri yasal yapılarına göre sınıflandırmak için tanımlama ihtiyacını karşılamaktadır.”

ELF Kod Listesinin düzenlenmesinde GLEIF’in rolü

ISO tarafından, ISO 20275 standardı ile ilgili olarak ISO Teknik Heyeti 68 Finansal Hizmetler üyelerinden oluşan bir Düzenleme Ofisi kurulmuştur. İsviçre Standartlar Birliği (SNV), yetkilendirilmiş Düzenleme Ofisi Sekreterliğidir. SNV, "Düzenleme Ofisi sekreterliği icrası" ve GLEIF ile ilgili görevlerin icrası ile görevlendirilmiştir. Diğer görevlerine ek olarak GLEIF, mevcut tüzel kişi yasal yapılarının tanımlanmasından ve her bir tüzel kişi yasal yapısına ISO 20275 standardı uyarınca benzersiz bir ELF kodu atanmasından sorumludur. ISO standartları Düzenleme Ofisleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşılabilir.

ELF Kod Listesine yeni bir tüzel kişi yasal yapısının eklenmesini teklif etmek isteyen taraflar şu adrese e-posta atabilir: info@gleif.org.

ELF Kod Listesinin uygulanması

LEI tahsis eden kurumlar LEI tahsis süreçlerinde ve raporlamalarında ELF koduna referansta bulunur.

LEI Ortak Veri Dosyası (CDF) formatı, LEI tahsis eden kurumların LEI'lerini ve bir tüzel kişi hakkında ‘kim kimdir’ sorusuna yanıt veren iş kartı bilgilerini içeren Düzey 1 referans verilerini nasıl raporlayacaklarını tanımlar. ELF kodu yapısı mevcut LEI-CDF formatı versiyonu kapsamına alınmıştır.

GLEIF, ELF kodunun bir yetki alanında belirli bir tüzel kişi yasal yapısı olarak mevcut olmasına bağlı olarak, LEI Tahsis Eden Kurumların ELF Kod Listesine uyumlarını denetler.

Rezerve kodlar

2 Rezerve Kod mevcuttur:

  • 8888: Listede olan bir yetki alanı için GLEIF'ten yeni bir ELF Kodu (henüz listede olmayan bir yasal yapı için) talep edildiğinde kullanılır;
  • 9999: Yalnızca henüz listede olmayan bir yetki alanındaki LEI'ler için uygulanır.

Dil kullanımı

Tüm tüzel kişi yasal yapıları, yalnızca yerel dillerinde sunulur. Birden fazla resmi dili olan ülkelerde (örn. İsviçre, Belçika, Kanada) yasal yapılar tüm resmi dillerinde raporlanır.

Bir yasal yapı, yalnızca yerel mevzuata göre bir anlam taşır; dolayısıyla tüm yasal yapılar için bir İngilizce çeviri sunmak kargaşaya neden olacaktır.

Örneğin: Hollanda'daki BV, Almanya'da GmbH değildir ve özel bir limitet şirket de değildir.

Birden fazla yetki alanı için ELF Kodlarının kullanımı / Fransa denizaşırı bölgeleri

ELF Kod Listesi versiyon 1.2'nin uygulanmasında, Fransız yasal yapıları (ve ELF Kodları) artık 7 Fransa denizaşırı bölgesi (Guyana, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Réunion, Saint Barthélemy ve Saint Martin) için de kullanılacaktır. Bu yetki alanları Fransa'nın bir parçasıdır ve aynı mevzuata ve dolayısıyla aynı yasal yapılara sahiptir.

Bu aynı zamanda, bu tüzel kişilerin Yasal Yargı Alanının Fransa olacağı anlamına gelmektedir çünkü Yasal Yargı Alanı yasal yapıyla belirlenir. Yasal yapı Fransız olduğundan Yasal Yargı Alanı da Fransa olmalıdır.


İndirilebilir İlgili Dosyalar