LEI Kod Listeleri

ISO 5009: Resmi Kuruluş Rolleri Kod ListesiGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) , "Resmi Kuruluş Rolleri (OOR) Kod Listesini" yayımlayacaktır. Listede resmi kuruluş rolleri Chief Executive Officer, Managing Director, 董事长, Vorsitzender, Bestuurder, Fondateur, председник скупштине, Socio, رئيس مجلس الادارة veya Accionista şeklinde, yerel dillerde yer alacaktır. Listeye yalnızca yerel yönetmelikte geçen resmi roller dahil edilir. Hiçbir "pazarlama unvanı" (ör. "Baş Risk Sorumlusu") dahil edilmez. OOR Kod Listesi her bir resmi role benzersiz bir kod atar. Böylece listedeki OOR kodları, doğrudan ilgili Tüzel Kişi Yasal Formu (ELF) kodu ile eşleşir. OOR kodu Latin karakter grubundan altı karakterden oluşan alfanümerik bir koddur.

OOR kodları, ISO 5009 standardında tanımlanan standart bir referans veriler kümesiyle ilişkilendirilir (daha fazla ayrıntıyı aşağıda bulabilirsiniz). Global LEI Dizini kapsamında kullanıma sunulan, bir tüzel kişilikle ilgili standartlaştırılmış referans verileri kümesine OOR kodlarının dahil edilmesi, her bir Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kaydında bulunan bilgileri daha da geliştirmektedir. GLEIF, kuruluşlarını temsil eden kişilerin resmi rollerini belirtmek için doğrulanabilir LEI (vLEI) rolü kimlik bilgilerindeki OOR kodlarını kullanmayı planlamaktadır.

OOR Kod Listesinde bulunan resmi kuruluş rolleri, GLEIF tarafından yapılan araştırmaya dayandırılmıştır. İlave resmi kuruluş rollerinin listelenmesi devam edecektir ve bu araştırmanın odağını belirlemek üzere kullanıcı geri bildirimlerine dayanır. GLEIF, OOR Kod Listesini düzenli aralıklarla güncelleyecektir. OOR kodlarının kullanıcıları, OOR kodları listesine yönelik ekleme veya değişiklik talepleri için info@gleif.org adresine e-posta gönderebilir.

ISO standardı 5009 "Finansal Hizmetler – Resmi kuruluş rolleri"

OOR Kod Listesi, Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından geliştirilen ISO 5009 standardı "Finansal Hizmetler – Resmi kuruluş rolleri" esasında hazırlanmıştır. Standart, 2022'de yayınlanmıştır. ISO tarafından beyan edildiği üzere standart, "bir yetki alanı dahilindeki resmi kuruluş rollerini yargı bölgesine göre listelemek üzere kullanılan kesin şema unsurlarını belirtir".

ISO standardı, ayrıca şunu belirtir: "Bu standardın amacı, farklı ülkelerdeki veya yargı bölgelerindeki resmi kuruluş rollerini karşılaştırmak veya eşleştirmek ya da bu standardın kullanımını veya alakasını sınırlandırmak değildir. Her resmi kuruluş rolüyle ilişkili olan güçleri anlamak amacıya standardın kullanıcıları; geçerli düzenlemeye veya yönetmeliğe, resmi kuruluş rolünün bulunduğu tüzel kişiliğin belgelerine ve her kuruluş kişiliğine özel prosedürlere danışmalıdır".

ISO şunu ifade eder: "Kuruluşlar adına hareket eden kişilerin resmi rollerini anlamak, ticari iş ve düzenleme etkileşimlerini ve yükümlülüklerini yerine getirirken dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Bu, küresel bir dijital ekonomi oluşturmaya ve sürdürmeye doğru ilerlediğimiz bu dönemde, özellikle finansal hizmetler olmak üzere dijital dünyadaki bağlantılar ve etkileşimler için geçerlidir".

OOR Kod Listesinin düzenlenmesinde GLEIF’in rolü

ISO tarafından, ISO 5009 standardı ile ilgili olarak ISO Teknik Heyeti 68 Finansal Hizmetler üyelerinden oluşan bir Düzenleme Ofisi kurulmuştur. İsviçre Standartlar Birliği (SNV), yetkilendirilmiş Düzenleme Ofisi Sekreterliğidir. SNV, "Düzenleme Ofisi sekreterliği icrası" ve GLEIF ile ilgili görevlerin icrası ile görevlendirilmiştir. Diğer görevlerine ek olarak GLEIF, mevcut resmi kuruluş rollerinin tanımlanmasından ve her bir resmi kuruluş rolüne ISO 5009 standardı uyarınca benzersiz bir OOR kodu atanmasından sorumludur. ISO standartları Düzenleme Ofisleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşılabilir.

Dil kullanımı

Tüm resmi kuruluş rolleri, Latin harflerde yerel dillere yapılmış çevirilerle mevcuttur. Birden fazla resmi dili olan ülkelerde resmi kuruluş rolleri, tüm resmi dillerinde raporlanır. Bir ülkedeki farklı dillerde listelenen aynı rol, aynı OOR koduna sahiptir.

Bir resmi kuruluş rolü, yalnızca yerel mevzuata göre bir anlam taşır; dolayısıyla tüm ülkeler için tüm resmi kuruluş rollerinin İngilizce çevirisini sunmak anlamlı değildir.

OOR kod listesinin yayımlanması

OOR kod listesinin ilk sürümü yayımlanır yayımlanmaz bu web sayfasından indirilebilir olacaktır.