LEI Kod Listeleri

ISO 5009: Resmi Kurumsal Roller Kod ListesiGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) "Resmi Kurumsal Roller (OOR) Kod Listesi"ni yayımlıyor. Haziran 2023 tarihinde yayınlanan güncel versiyon, 89 yetki alanındaki neredeyse 250 yasal yapı için 2000'den fazla resmi kurumsal rol içeriyor. Listede, Chief Executive Officer, Managing Director, 董事长, Vorsitzender, Bestuurder, Fondateur, председник скупштине, Socio, رئيس مجلس الادارة veya Accionista gibi kendi ana dillerindeki söz konusu rollere genel bir bakış sunuluyor. Listeye yalnızca yerel yönetmelikte geçen resmi roller dahil edilir. Hiçbir "şirket içi işlevsel rol" (ör. "Risk Direktörü") dahil edilmiyor. OOR Kod Listesi her bir resmi role benzersiz bir kod atar. Böylece listedeki OOR kodları, doğrudan ilgili Tüzel Kişi Yasal Formu (ELF) kodu ile eşleşir. OOR kodu Latin karakter grubundan altı karakterden oluşan alfanümerik bir koddur.

OOR kodları, ISO 5009 standardında tanımlanan standart bir referans veriler kümesiyle ilişkilendirilir (daha fazla ayrıntıyı aşağıda bulabilirsiniz). Global LEI Dizini kapsamında kullanıma sunulan, bir tüzel kişilikle ilgili standartlaştırılmış referans verileri kümesine OOR kodlarının dahil edilmesi, her bir Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kaydında bulunan bilgileri daha da geliştirmektedir. GLEIF, kuruluşlarını temsil eden kişilerin resmi rollerini belirtmek için doğrulanabilir LEI (vLEI) rolü kimlik bilgilerindeki OOR kodlarını kullanmayı planlamaktadır.

OOR Kod Listesinde bulunan resmi kurumsal roller, GLEIF tarafından yapılan araştırmaya dayandırılmıştır. İlave resmi kurumsal rollerin listelenmesi devam edecektir ve bu araştırmanın odağını belirlemek üzere kullanıcı geri bildirimlerine dayanır. GLEIF, OOR Kod Listesini düzenli aralıklarla güncelleyecektir. OOR kodlarının kullanıcıları, OOR kodları listesine yönelik ekleme veya değişiklik talepleri için info@gleif.org adresine e-posta gönderebiliyor.

ISO standardı 5009 "Finansal Hizmetler – Resmi kurumsal roller"

OOR Kod Listesi, Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından geliştirilen ISO 5009 standardı "Finansal Hizmetler – Resmi kurumsal roller" baz alınarak hazırlanmıştır. Standart, 2022'de yayınlanmıştır. ISO tarafından beyan edildiği üzere standart, "bir yetki alanı dahilindeki resmi kurumsal rolleri yargı bölgesine göre listelemek üzere kullanılan kesin şema unsurlarını belirtir".

ISO standardı, ayrıca şunu belirtir: "Bu standardın amacı, farklı ülkelerdeki veya yargı bölgelerindeki resmi kurumsal rolleri karşılaştırmak veya eşleştirmek ya da bu standardın kullanımını veya alakasını sınırlandırmak değildir. Her resmi kurumsal rolle ilişkili olan güçleri anlamak amacıya standardın kullanıcıları; geçerli düzenlemeye veya yönetmeliğe, resmi kurumsal rolün bulunduğu tüzel kişiliğin belgelerine ve her kuruluş kişiliğine özel prosedürlere danışmalıdır".

ISO şunu ifade eder: "Kuruluşlar adına hareket eden kişilerin resmi rollerini anlamak, ticari iş ve düzenleme etkileşimlerini ve yükümlülüklerini yerine getirirken dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Bu, küresel bir dijital ekonomi oluşturmaya ve sürdürmeye doğru ilerlediğimiz bu dönemde, özellikle finansal hizmetler olmak üzere dijital dünyadaki bağlantılar ve etkileşimler için geçerlidir".

OOR Kod Listesinin düzenlenmesinde GLEIF’in rolü

ISO tarafından, ISO 5009 standardı ile ilgili olarak ISO Teknik Heyeti 68 Finansal Hizmetler üyelerinden oluşan bir Düzenleme Ofisi kurulmuştur. İsviçre Standartlar Birliği (SNV), yetkilendirilmiş Düzenleme Ofisi Sekreterliğidir. SNV, "Düzenleme Ofisi sekreterliği icrası" ve GLEIF ile ilgili görevlerin icrası ile görevlendirilmiştir. Diğer görevlerine ek olarak GLEIF, mevcut resmi kurumsal rollerin tanımlanmasından ve her bir resmi kurumsal role ISO 5009 standardı uyarınca benzersiz bir OOR kodu atanmasından sorumludur. ISO standartları Düzenleme Ofisleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşılabilir.

Dil kullanımı

Tüm resmi kurumsal roller, Latin harflerde yerel dillere yapılmış çevirilerle mevcuttur. Birden fazla resmi dili olan ülkelerde resmi kurumsal roller, ülkenin tüm resmi dillerinde raporlanır. Bir ülkedeki farklı dillerde listelenen aynı rol, aynı OOR koduna sahiptir.

Bir resmi kurumsal rol, yalnızca yerel mevzuata göre bir anlam taşır; dolayısıyla tüm ülkeler için tüm resmi kurumsal rollerin İngilizce çevirisini sunmak anlamlı değildir.


İndirilebilir ilgili dosyalar