LEI

Global LEI Sistemi2011 Yirmiler Grubu (G20), global Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) ve destekleyici bir idari yapı ile ilgili tavsiyelerde bulunması için Finansal İstikrar Kurulu’na (FSB) çağrıda bulunmuştur. Bu, LEI'lerin tahsis edilmesi yoluyla dünya genelinde finansal işlemlere katılan tüzel kişilere ait özgün bir kimlik sağlayan Global LEI Sisteminin geliştirilmesine öncü olmuştur.

Haziran 2014'te kurulan Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) LEI'nin uygulanmasını ve kullanımını desteklemek için oluşturulan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. GLEIF hizmetleri, Global LEI Sisteminin operasyonel bütünlüğünü sağlar. GLEIF dünyanın dört bir yanındaki kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi tarafından denetlenmektedir. LEI Tahsis Eden Kurumlar – ayrıca Yerel İşletim Birimleri (LOUs) olarak da ifade edilir – finansal işlemlerde bulunan tüzel kişilere LEI'leri tahsis etmekle yetkili kurumlardır.

Global LEI Sistemi üç katmanda faaliyet gösterir:

Global LEI Sisteminin kullanıcı gereksinimleri ile aynı çizgide gelişmesini sağlamak üzere, GLEIF özel paydaş grupları oluşturarak belirli pazar segmentlerinden temsilciler ile düzenli bilgi alışverişini kolaylaştırmaktadır.

Global LEI Sistemi'nin operasyonel bütünlüğü, GLEIF tarafından sağlanan, LEI tahsis eden kurumların akreditasyonu gibi hizmetler yoluyla temin edilmektedir. Akreditasyon kurumu olarak GLEIF, LEI tahsis eden kurum olarak faaliyet göstermek isteyen organizasyonların uygunluğunu değerlendirmektedir.

Aday kuruluşlar, GLEIF ile LEI tahsis eden kurumlar arasındaki ilişkiyi yöneten bir sözleşme çerçevesi olan Ana Anlaşma dahilinde belirtilen gereksinimleri karşılamalıdır. GLEIF, LEI tahsis ve idame etmek için akredite olan kurumların, Ana Anlaşmada belirtilen hizmet oryantasyonu ve kalitesi bağlamındaki gereksinimleri tutarlı biçimde karşılayıp karşılamadıklarını ilk başta değerlendirecek ve yıllık olarak kontrol edecektir.

GLEIF akreditasyon programının uygulanması, Global LEI Sistemindeki ortakları desteklemek adına LEI veri kalitesini, güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini en uygun hale getirmek amacıyla GLEIF tarafından başlatılan pek çok hizmetten biridir.

GLEIF, sunduğu hizmetlere ilişkin performansında şeffaflığı sağlamakta kararlıdır. Bu nedenle, GLEIF performansının genel olarak değerlendirildiği aylık servis raporlarını indirilmek üzere kullanıma sunuyoruz. Bunun yanı sıra, GLEIF hizmetlerinin günlük kullanılabilirlik bilgilerini yayınlıyoruz.