LEI Global LEI Sistemi

Global LEI Sistemi: Bir Birleştirilmiş Hizmetler AğıGlobal Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) Sistemi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ile sözleşmesi bulunan Yerel İşletim Birimleri (LOUs), LEI Havuzuna açık bir veri lisansıyla erişen son kullanıcıları ve münferit bir anlaşma yoluyla GLEIF ile işbirliği yapan veya destekleyen diğer ortakları içeren birleştirilmiş bir sistemdir. LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi, Global LEI Sisteminin düzenleyici gözetimini yürütür.

Yasal bir Ağ olarak Global LEI Sistemi


Ana Anlaşma

Yerel İşletim Birimleri (LOU'lar), yani LEI tahsis eden kurumlar belirli hizmet ve kalite standartlarını karşılamak, LEI referans verilerine serbest ve açık erişimi korumak ve pazarı ele geçirme riskini en aza indiren şekillerde hareket etmek zorundadırlar. Ana Anlaşma, LOU'lar ve GLEIF arasındaki kuralları ve teknik standartları tanımlayan sözleşmedir. Ayrıca aşağıdakileri tanımlar:

  • GLEIF tarafından LOU'ya veya genel kamuya sağlanan hizmetler.
  • LOU tarafından Global LEI Sistemine sağlanan zorunlu hizmetler.

Açık Veri Lisansı

Açık Veri Lisansı, LEI ve LEI referans verisinin açık olmasını ve ücretsiz kamu erişiminin tüm son kullanıcılar için garanti edilmesini sağlar. Bu, verilerin erişim kısıtlaması olmaksızın mülkiyete haiz olmadığı ve sürekli olarak kullanıma sunulduğu anlamına gelir. LEI ve LEI referans verilerine kısıtlamasız erişim, kamuya yönelik temel bir GLEIF hizmetidir.

Münferit Anlaşma

Münferit bir Anlaşma, GLEIF'in hizmet sağlayıcıları ile ilişki kurduğu veya bir hizmet sağlayıcının GLEIF'ten bir garanti vermesini istediği durumda geçerlidir, örneğin bir servis düzeyi ölçütü.