LEI

Tüzel Kişi Kimlik Kodunu (LEI) TanıtmakTüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 17442 standardına dayalı 20 karakterli bir alfa nümerik koddur. Finansal işlemlere katılan tüzel kişilere ait açık ve tek bir tanımlamayı sağlayan ana referans bilgisine bağlanır. Her LEI tüzel kişinin sahiplik yapısı hakkında içerdiği bilgiler sayesinde 'kim kimdir’ ve ‘kim kime sahip’ sorularına cevap verir. Basit bir şekilde ifade edilirse, kamuya açık LEI veri havuzu finansal pazarlardaki şeffaflığı büyük oranda geliştiren global bir dizin olarak görülebilir.

GLEIF Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI): 506700GE1G29325QX363

Finansal İstikrar Kurulu (FSB) LEI'nin global olarak benimsenmesinin mikro ve makro tedbir risklerinin daha iyi değerlendirilmesi ve firmaların risk yönetiminin geliştirilmesi gibi "çok sayıda finansal istikrar hedefini" desteklediğini vurgulamıştır. Sonuç olarak, LEI piyasanın kötüye kullanılmasını ve finansal dolandırıcılığı kısıtlarken, pazar bütünlüğünü de teşvik etmektedir. Son ancak en önemlisi olarak, LEI uygulaması "genel finansal verilerin daha yüksek kalitesini ve doğruluğunu destekler".

Kamuya açık LEI veri havuzu, global olarak tüzel kişiler hakkında standartlaştırılmış bilgiye yönelik tek bir anahtardır. Veri, Düzenleyici Gözetim Komitesi tarafından oluşturulan protokollere ve prosedürlere göre kaydedilir ve düzenli olarak doğrulanır.

Global LEI Sistemi'ndeki ortakları ile işbirliği içindeki Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), LEI popülasyonunda bulunan bilgi zenginliğinden faydalanılması için piyasa katılımcılarını yetkilendirerek LEI verilerinin kalitesi, güvenilirliği ve kullanılabilirliğini daha da kullanıma uygun bir hale getirmeye odaklanmaktadır.

LEI girişiminin ana oyuncuları, yani G20 grubu, FSB ve dünyadaki pek çok düzenleyici kurum, LEI’nin Kamu yararı kapsamında yaygın kullanılması ihtiyacını vurgulamışlardır. GLEIF tarafından kullanıma sunulan Global LEI Dizini, bu hedefin karşılanmasına büyük oranda katkıda bulunmaktadır. Tüm LEI verisini herhangi bir ilgili tarafın kullanımına uygun bir şekilde ve ücretsiz olarak sunmaktadır.

Global LEI Dizini sayesinde iş dünyasının geneline yönelik olarak ortaya çıkacak avantajlar LEI'nin benimsenme oranını artıracaktır. Finansal piyasalar genelinde tüzel kişi tanımlamasının faydalarını en üst düzeye çıkarma hedefi doğrultusunda firmalar sürece katılmaları ve kendi LEI'lerini almaları yönünde teşvik edilmektedir. Bir LEI'yi almak kolaydır. Kayıt yaptıranlar, GLEIF web sitesinde bulunan LEI tahsis eden kurumlar listesinden tercih ettikleri iş ortaklarıyla kolaylıkla iletişime geçebilir.