LEI

ISO 17442: Global StandartGlobal Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) Sistemi finansal işlemlere katılanların kimliklerinin benzersiz ve kesin biçimde tanımlanması için tasarlanmıştır.

Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nün (ISO) 17442 sayılı standardı, tanımlamanın en temel unsurları olan bir dizi öz niteliği veya tüzel kişilik referans verisini belirlemektedir. Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI), kullanıcılar için gereksiz karmaşıklık oluşturabilecek herhangi bir gömülü bilgi veya ülke kodları olmaksızın nötrdür.

LEI temelini oluşturan dört ana ilke bulunur:

 1. Global bir standarttır.
 2. Her tüzel kişiye tek, benzersiz bir kimlik kodu tahsis edilir.
 3. Yüksek veri kalitesi ile desteklenir.
 4. Kamu yararına olup, tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulur.

Bir tüzel kişi, bir LEI aldığında, bu kod LEI'yi veren kurum tarafından ilgili LEI referans verisiyle birlikte yayınlanacaktır. Bu, tüm LEI popülasyonunun ilgilenen tarafların kısıtsız kullanımı için her zaman herkese açık olduğu anlamına gelir.

ISO 17442 standardı, her bir LEI için temin edilmesi gereken minimum referans verisini belirtir:

 • Resmi sicillerde kaydedilen şekilde tüzel kişinin resmi adı.
 • Tüzel kişinin tescilli adresi.
 • Kurulduğu ülke.
 • Ülkelerin ve alt bölümlerinin adlarına ait temsil için kodlar.
 • İlk LEI atamasının tarihi; LEI bilgisinin son güncelleme tarihi ve varsa, geçerlilik tarihi.

Tüzel kişi ve LEI tahsis eden kurum arasında kabul edilen şekilde ek bilgiler kaydedilebilir.

Tanımlayıcıların yönetimi için, yapılandırılmış bir numaralandırma sistemi kullanılır. ISO 17442 gerekliliklerine dayanarak, Finansal İstikrar Kurulunun tavsiyeleri Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC) tarafından aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir:

 • 1-4 Karakter: LEI Tahsis Eden Kurumlardan kodlar arasında tekliği sağlamak için kullanılan ön-ek (Yerel İşletim Birimleri veya LOU'lar).
 • 5-18 Karakter: Şeffaf, makul ve sağlam tahsis etme politikalarına göre LOU'lar tarafından üretilen ve tahsis edilen kodun tüzel kişiye özgü bölümü. ISO 17442 tarafından gerektirdiği şekilde, hiçbir gömülü bilgi içermez.
 • 19-20 Karakter: ISO 17442 standardında açıklanan şekilde iki denetim basamağı.